Posts by w3acc

Infolinia dla pacjentów

9 października, 2020 Posted by Uncategorized 0 thoughts on “Infolinia dla pacjentów”

SPZOZ w Puławach informuje, że została uruchomiona infolinia CALL CENTER pod numerem 814502501

System Call Center  dedykowany jest do komunikacji pacjenta  z Przychodniami POZ nr 1,2,3,4 oraz Przychodnią Specjalistyczną przy  ul. Centralnej 16 ( z włączeniem  Medycyny Pracy, Poradnia Terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, Pracowni RTG, gdzie obowiązują numery dotychczasowe)

Przy pomocy systemu Call Center  pacjent ma możliwość zarejestrowania się na wizytę, uzyska informację o wystawionej recepcie i harmonogramie pracy poradni i lekarzy.

Wszystkie zmiany dotyczące zaplanowanych wizyt pacjenci otrzymają  poprzez SMS.  

Informujemy, że nadal będą dostępne dotychczasowe numery telefonów Przychodni POZ nr 1,2,3,4 oraz Przychodni Specjalistycznej przy ul. Centralnej 16 , jednakże wybierane numery będą automatycznie przekierowywane na numer Call Center.

Ministerstwo Zdrowia podarowało sprzęt dla SOR i Zespołów Ratownictwa Medycznego

22 września, 2020 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Ministerstwo Zdrowia podarowało sprzęt dla SOR i Zespołów Ratownictwa Medycznego”

W dniu 15 września b.r SPZOZ w Puławach otrzymał w darowiźnie od Ministerstwa Zdrowia  3 urządzenia do kompresji klatki piersiowej w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Urządzenie do mechanicznego ucisku klatki piersiowej ZOLL AutoPulse® prowadzi ciągłe uciskanie o stałej częstości i głębokości. Sterowany mikroprocesorem czujnik automatycznie określa wielkość, kształt i opór klatki piersiowej pacjenta, wyliczając siłę konieczną do uzyskania właściwej głębokości uciśnięć,

Sprzęt zostanie przekazany dla Zespołu ratownictwa medycznego stacjonującego w Baranowie oraz Dęblinie oraz do  Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

,Aerospet500 dla Szpitala

27 lipca, 2020 Posted by Aktualności 0 thoughts on “,Aerospet500 dla Szpitala”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach został wyposażony w specjalistyczny sprzęt medyczny do dezynfekcji powierzchni drogą powietrzną. Zakup urządzenia umożliwiły środki zebrane podczas zbiórki publicznej koordynowanej przez Stowarzyszenie „Przeszłość – Przyszłości” we współpracy ze Stowarzyszeniem „Leśnicy dla Polski” oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie. Wartość urządzenia przekroczyła kwotę 70 tys zł.

W oficjalnym przekazaniu aparatury uczestniczyli zastępca dyrektora szpitala ds. lecznictwa, dr n. med. Marek Paździor, zastępca dyrektora RDLP w Lublinie ds. ekonomicznych, Piotr Mróz oraz prezes Stowarzyszenia „Przeszłość – Przyszłości”, Artur Kwapiński. Przeszło 70 tysięcy złotych jakie były potrzebne na zakup specjalistycznego sprzętu Aerosept 500 udało się zebrać już w maju, ale z uwagi na duże zapotrzebowanie światowe spowodowane pandemią koronawirusa, sprowadzenie urządzenia do puławskiego szpitala znacząco się wydłużyło.

    

 

 

 

Zmiana miejsca udzielania świadczeń w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

30 czerwca, 2020 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Zmiana miejsca udzielania świadczeń w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej”

 SP ZOZ W Puławach informuje, że z dniem 1 lipca 2020 roku zmianie ulega miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych  Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w POZ .

 Od dnia 1 lipca 2020 roku  udzielanie świadczeń zdrowotnych  będzie odbywało się w Szpitalu Specjalistycznym, niski parter Paw A,  lokalizacja Poradni Specjalistycznych .

Z uwagi na  sytuację epidemiologiczną  prosimy o wcześniejsze konsultacje  telefoniczne pod numerem :

 1. Lekarz ambulatorium  ogólne 603-566-999
 2.  Lekarz ambulatorium pediatryczne  605-891-355
 3.  Lekarz wyjazdowy 661-363-999

Respirator dla SPZOZ w Puławach

23 czerwca, 2020 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Respirator dla SPZOZ w Puławach”

W dniu 18 czerwca do Szpitala w Puławach dostarczono respirator oraz urządzenie do kompresji klatki piersiowej LUCAS-3,  sprzęt medyczny, który został zakupiony dzięki inicjatorom i darczyńcom zbiórki internetowej Zrzutka.pl . Akcja rozpoczęła się w kwietniu, w czasie  przekształcenia SPZOZ w Szpital Jednoimienny Zakaźny dedykowany walce z COVID 19 . Inicjatorem akcji była Spółdzielnia Socjalna Inicjatywa w Puławach .

Dzięki darczyńcom, którzy wpłacali pieniądze na szczytny cel,  Inicjatorom,  którzy  rozpoczęli akcję oraz wsparciu w mediach społecznościowych  pisarki  Blanki Lipińskiej udało się uzbierać 160 tys. złotych . Wszystkim bardzo serdecznie  dziękujemy za  wpłaty i wsparcie dla naszego Szpitala.

Podziękowanie

4 czerwca, 2020 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Podziękowanie”

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki

12 maja, 2020 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki”

Przemoc w rodzinie w czasie epidemii – gdzie szukać pomocy?

12 maja, 2020 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Przemoc w rodzinie w czasie epidemii – gdzie szukać pomocy?”

Epidemia koronawirusa zmieniła w diametralny sposób funkcjonowanie naszego społeczeństwa. Decyzje ograniczające wolność przemieszczania się są szczególnie trudne dla osób doświadczających przemocy. Zamknięcie w czterech ścianach ze sprawcą na czas kwarantanny, z dala od rodziny, przyjaciół, znajomych, znacząco pogarsza sytuację psychologiczną tych osób, ale również stanowi znacznie większe zagrożenie dla ich bezpieczeństwa.

Niezwykle trudne okoliczności, w jakich się obecnie znajdujemy sprawiły, że inaczej funkcjonuje większość instytucji rządowych i samorządowych. Nie powoduje to jednak, że osoby zagrożone przemocą domową są pozbawione niezbędnego wsparcia.

Pomimo ograniczeń funkcjonują instytucje i podmioty, które realizują swoje zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oczywiście z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. Kontakt w celu zgłoszenia problemu, jak również uzyskania pomocy odbywa się drogą telefoniczną                       i elektronicznie.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania pomy w związku         z zagrożeniem przemocą w rodzinie.

Numery telefonów, pod którymi można uzyskać wsparcie:

 1. TELEFONY LOKALNE
 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  w Puławach:

tel:  503 657 055

e-mail: zespol.interdyscyplinarny@mops.pulawy.pl

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-14.15

 • Pracownicy Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie MOPS w Puławach:

      tel: 81 458 69 86 – Edyta Polak, Monika Targońska

tel: 81 458 69 87 – Aleksandra Chadaj, Katarzyna Koter  

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-14:15

 • Radca prawny MOPS w Puławach:

tel: 512 623 208 – Magdalena Jurek -Tokarska

 – dyżur telefoniczny: poniedziałek – piątek w godz. 10.00 – 18.00

tel: 81 458 67 74 oraz 505 901 226 – Marcin Rojczyk

– dyżur telefoniczny: poniedziałek, środa, piątek w godz. 7.00 – 11.00

 • Całodobowy Telefon Zaufania prowadzony w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia         

tel: 81 458 67 77

 • Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego – Program Pomocy Całodobowej

tel: 800 306 833 – bezpłatna całodobowa infolinia:

 • Psycholog Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape”              w Lublinie, filia w Puławach:

      tel: 601 561 250  – Magdalena Łuka

dyżur telefoniczny: poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 18.00

II. TELEFONY OGÓLNOPOLSKIE

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  „Niebieska Linia”:

tel: 800 12 00 02 oraz 22 668 70 00

            czynne całodobowo

 • Centrum Praw Kobiet:

Telefon zaufania – pomoc prawna i psychologiczna:

tel: 22 621 35 37 – czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00

Telefon interwencyjny:

tel: 600 070 717 – czynny w dni robocze oraz w święta

 • Fundacja Feminoteka – Telefon przeciwprzemocowy dla kobiet:

tel: 888 88 33 88

e-mail: pomoc@feminoteka.pl
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00

 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

tel: 116 111 
czynny całodobowo

W sytuacji zagrożenia zdrowia i życia należy niezwłocznie

powiadomić służby interwencyjne!!!

tel: 997 oraz 112

Pomoc placówkom medycznym

2 kwietnia, 2020 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Pomoc placówkom medycznym”

Pomóż nam – będziesz miał nowe korzyści podatkowe

W związku z uchwaleniem nowelizacji tzw. Tarczy Antykryzysowej, zamieszczamy poniższą informację dotyczącą nowych preferencji podatkowych związanych z darowiznami na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisanych do wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 takich, jak nasza placówka.

PODATKI DOCHODOWE:

Darowizny przekazane od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 mogą być odliczane przez podatników CIT i PIT od podstawy opodatkowania (dochodu)
na następujących, bardzo korzystnych zasadach:

 1. w przypadku darowizny przekazanej do 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
 2. w przypadku darowizny przekazanej w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
 3. w przypadku darowizny przekazanej do 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 100% wartości darowizny.

Uwaga! Odliczenia z tytułu darowizn można uwzględniać już przy obliczaniu zaliczek bieżących
w 2020 r.
(u osób fizycznych dotyczy to przychodów z działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy).

Należy pamiętać, że darowizny pieniężne powinny być udokumentowane dowodami wpłat na rachunek bankowy obdarowanej jednostki.

Wydatki na ww. cele nie będą podlegały odliczeniu od dochodu, jeżeli wcześniej zostały zaliczone przez przedsiębiorcę do kosztów uzyskania przychodów.

PODATEK VAT:

W przypadku podatku VAT, 0% stawką podatkową objęte są dokonane w okresie pomiędzy 1 lutego 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r. darowizny na rzecz podmiotów takich, jak nasza placówka, których przedmiotem są:

 1. wyroby medyczne;
 2. szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna;
 3. produkty lecznicze oraz substancje czynne;
 4. produkty biobójcze (wyłącznie dezynfekujące);
 5. testy diagnostyczne;
 6. środki ochrony indywidualnej (tu: wyłącznie maski, osłony / szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice).

Stawka 0% VAT może być stosowana wyłącznie pod warunkiem zawarcia odpowiedniej, pisemnej umowy darowizny między darczyńcą i obdarowanym, z której wynika, że dostarczane towary będą wykorzystane na walkę z COVID-19 (a w przypadku darowizn dokonanych pomiędzy 1 lutego 2020 r. a 25 marca 2020 r. – wystarczające jest uzyskanie pisemnego potwierdzenia dokonania darowizny).

DLACZEGO NOWE ROZWIĄZANIA SĄ KORZYSTNE?

Rozwiązania podatkowe opisane powyżej są korzystne z czterech powodów:

 1. przepisy pozwalają na odliczanie (także) „darowizn wstecznych”;
 2. występuje mnożnik wartości darowizny;
 3. z odliczenia mogą skorzystać także podatnicy PIT rozliczający się 19% podatkiem liniowym oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
 4. odliczenia z tytułu darowizn można dokonywać na bieżąco – przy obliczaniu zaliczek w 2020 r.;
 5. preferencje przy darowiznach rzeczowych dotyczą także podatku VAT.

Najważniejsze jednak, że nowe rozwiązania podatkowe motywują do tego, co teraz najpilniejsze – do pomocy podmiotom wykonującym działalność leczniczą. Każda złotówka jest dla nas cenna!

Komunikat dla Pacjentów

2 kwietnia, 2020 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Komunikat dla Pacjentów”

SP ZOZ w Puławach, informuje, że z dniem 1 kwietnia 2020 roku Nocna i Świąteczna Opieka Lekarska – ambulatorium dla dorosłych zostaje przeniesione do Przychodni Specjalistycznej ul. Centralna 16 .  W przypadku nagłego zachorowania jest możliwość  porady telefonicznej  pod numerem  tel. 603 566 999

W przypadku  nagłych zachorowań dzieci,  zostały  uruchomione całodobowe porady lekarzy  pediatrów w POZ nr 4 ul. Kołłątaja 51 , pod numerem  tel. 605 891 355  

Dyrekcja SPZOZ w Puławach