LOKALIZACJA: Pawilon A Szpitala Specjalistycznego, IV piętro

Sławomir Gontarz lekarz neurolog
Kierownik Oddziału: lek. Sławomir Gontarz 
– lekarz specjalista neurologii

p.o Pielęgniarka oddziałowa: mgr Małgorzata Kowalska

Lekarze oddziału:

dr n.med. Lech Mazurkiewicz – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista w dziedzinie kardiologii- Z-ca Kierownika Oddziału
dr n. med.Monika Łagowska-Chlewicka – lekarz specjalista neurologii
dr n.med. Jerzy Barycki  – specjalista neurologii

lek. Krystyna Baczyńska-Krakowiak – lekarz specjalista neurologii
lek. Jacek Niemiec – lekarz specjalista neurologii
lek. Alicja Walicka – lekarz rezydent – (w trakcie specjalizacji z neurologii )

Telefon: punkt pielęgniarski: 81 45 02 132

Liczba łóżek: Oddział dysponuje 30 łóżkami

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem zachowawczym schorzeń neurologicznych, w szczególności takich: udary krwotoczne i niedokrwienne mózgu, choroba Parkinsona i inne schorzenia zwyrodnieniowe mózgu, choroby demielinizacyjne – stwardnienie rozsiane (SM). Lekarze specjaliści prowadzą diagnostykę schorzeń układu neurologicznego oraz rehabilitację ruchową pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi.