LOKALIZACJA: Pawilon A Szpitala Specjalistycznego, IV piętro


Kierownik Oddziału:
dr n. med. Jerzy Barycki – lekarz specjalista neurologii


Pielęgniarka oddziałowa:
mgr Katarzyna Skowron

Lekarze oddziału:
lek. Krystyna Baczyńska-Krakowiak – lekarz specjalista neurologii
lek. Jacek Niemiec – lekarz specjalista neurologii
lek. Sławomir Gontarz – lekarz specjalista neurologii
lek. Aleksandra Cieniuch – Paciejewska – lekarz rezydent – (w trakcie specjalizacji z neurologii )
lek. Alicja Walicka – lekarz rezydent – (w trakcie specjalizacji z neurologii )

Telefon: punkt pielęgniarski: 81 45 02 132

Liczba łóżek: Oddział dysponuje 32 łóżkami

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem zachowawczym schorzeń neurologicznych, w szczególności takich: udary krwotoczne i niedokrwienne mózgu, choroba Parkinsona i inne schorzenia zwyrodnieniowe mózgu, choroby demielinizacyjne – stwardnienie rozsiane (SM). Lekarze specjaliści prowadzą diagnostykę schorzeń układu neurologicznego oraz rehabilitację ruchową pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi.