LOKALIZACJA: Oddział znajduje się w pawilonie A Szpitala Specjalistycznego, niski parter na poziomie wejścia dla pieszych i wjazdu zespołów ratownictwa medycznego.Lekarz koordynujący:
lek. Łukasz Pańko – lekarz specjalista medycyny ratunkowej


p.o. Pielęgniarka oddziałowa:
Bożena Gembal

Lekarze oddziału:
lek. Anna Taracha – Lato – lekarz specjalista w dziedzinie medycyny ratunkowej
lek. Tadeusz Taracha – lekarz specjalista w dziedzinie medycyny ratunkowej

Liczba łóżek: Oddział dysponuje 6 łóżkami.

Telefony:
81 45 02 159;
wpisy pacjentów: 81 45 02 162

Oddział jest jednostką systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wydzielone są następujące obszary :

 • segregacji medycznej
 • rejestracji i przyjęć
 • resuscytacyjno-zabiegowy
 • wstępnej intensywnej terapii
 • terapii natychmiastowej
 • obserwacji
 • konsultacyjny
 • laboratoryjno-diagnostyczny

Oddział Ratunkowy jest przeznaczony do przyjmowania chorych w stanie zagrożenia życia ze świeżymi urazami, zatruciami. Świadczenia polegają na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych pacjenta.

Lekarze w SOR pracują w dwóch równorzędnych pionach ogólnointernistycznym i chirurgiczno-urazowym. W SOR nie obowiązuje kolejka. Jeżeli nowoprzybyły pacjent znajduje się w stanie wymagającym pilnego leczenia, będzie przyjęty poza kolejnością. Jeżeli pacjent pacjent przedstawi nieprawdziwe informacje o stanie swojego zdrowia, to po stwierdzeniu w SOR braku oznak zagrożenia życia zostanie odesłany z powrotem do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Poza godzinami pracy lekarza pierwszego kontaktu tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 08.00 oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo, pacjent w przypadku pogorszenia stanu zdrowia powinien skorzystać z porady lekarskiej i zabiegów pielęgniarskich w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, która realizowana jest w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Puławach, ul. Partyzantów 17.

Oddział posiada również w swojej strukturze jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne : Specjalistyczne Zespoły Ratownictwa Medycznego i Podstawowe Zespoły Ratownictwa Medycznego.

Działalność zespołów ratownictwa medycznego obejmuje swoim zasięgiem Powiat Puławski (bez gminy Markuszów)oraz gminę Wilków należącą do Powiatu Opolskiego.

Telefony alarmowe : 999 i 112

Zespoły ratownictwa medycznego są rozmieszczone zgodnie z planem zabezpieczenia opracowanym przez Wojewodę Lubelskiego.

 • Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego – S I, Puławy, ul. Bema 1
 • Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego – P I, Puławy, ul. Bema 1
 • Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego – S II, Nałęczów, ul. Kolejowa 7
 • Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego – S III, Ryki, ul. Kolejowa 3
 • Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego – P II, Kazimierz Dolny, ul. Lubelska 32/34
 • Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego – P III, Baranów, ul. Puławska 26
 • Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego – P IV, Dęblin, ul. Szpitalna 1

Podstacje Pogotowia Ratunkowego zgodnie z umową z NFZ nie prowadzą działalności ambulatoryjnej tzn. że w podstacji nie ma możliwości uzyskania porady lekarskiej, wypisania recepty czy opieki pielęgniarskiej, zmiany opatrunków, wykonania iniekcji. Personel SOR wykonuje również transporty sanitarne i pomaga w zabezpieczaniu imprez na terenie powiatu.