Zamówienia publiczne 2018

Uprawniony do kontaktu z oferentami: Jan Kowalczyk, tel. 814 502 223. Budynek Administracji, pokój nr 3 (parter) w godzinach 730 – 1500

Data Nr Przedmiot
2018-03-15 ZM 9/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 9/230/2018 jest zakup wraz z dostawą materiałów do aparatu Multifiltrate CiCa dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.03.2018 r. pod numerem 531939-N-2018.

Plik do pobrania: ogloszenie_dializy.doc

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-03-20 Pytania odpowiedzi_ZM_9.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-03-15 SIWZ SIWZ_DIALIZA_2018.doc

Data Nr Przedmiot
2018-03-15 ZM 8/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 8/230/2018 jest usługa utrzymania ciągłości pracy urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych wraz z dzierżawą nowych urządzeń, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.03.2018 r. pod numerem 532003-N-2018.

Plik do pobrania: ogloszenie_drukarki.doc

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-03-20 Pytania odpowiedzi_ZM_8.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-03-15 SIWZ SIWZ_urzadzenia_drukujace.doc

Data Nr Przedmiot
2018-03-15 41/2018/N/Puławy Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków rodzin pracowników SP ZOZ Puławy. Postępowanie prowadzone jest przez Sprra Brokers S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Ogłoszenie zamieszono w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 051-113127.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf


Data Nr Przedmiot
2018-03-14 ZM 7/230/2018 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa prania z dezynfekcją, sterylizacji na zlecenie zamawiającego, wynajmu bielizny szpitalnej z wdrożeniem i wykorzystaniem technologii RFID UHF do ewidencjonowania obiegu bielizny. Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 14.03.2018 r. pod numerem 2018/S 051-113009.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-03-14 SIWZ SIWZ_PRANIE_2018.doc

Data Nr Przedmiot
2018-02-14 ZM 6/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 6/230/2018 jest zakup wraz z dostawą szczepionek dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.02.2018 r. pod numerem 518155-N-2018.

Plik do pobrania: szczepionki2018-02-14-112346.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-03-06 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-02-23 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-02-14 ZM 5/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 5/230/2018 jest usługa odbioru i utylizacji odpadów niebezpiecznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.02.2018 r. pod numerem 518238-N-2018.

Plik do pobrania: odpady2018-02-14-112213.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-03-01 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-02-23 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-02-21 Modyfikacja modyfikacja_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-02-21 Modyfikacja modyfikacja.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-01-16 ZM 4/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 4/230/2018 jest zakup z dostawą materiałów ortopedycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na dwa zadania. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.01.2018 r. pod numerem 506307-N-2018.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-26 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-25 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-22 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-01-15 ZM 3/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 3/230/2018 jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie dystrybucji energii elektrycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.01.2018 r. pod numerem 505738-N-2018.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-25 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-24 Informacja z otwarcia ofert prad2018-01-24-105156.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-19 Pytania odpowiedzi2018-01-19-091016.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-19 Modyfikacja modyfikacja2018-01-19-090936.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-19 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zmiana_ogloszenie_nr2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-19 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zmiana_ogloszenia_nr1.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-01-08 ZM 2/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 2/230/2018 jest przebudowa pomieszczeń IV piętra budynku "A" dla potrzeb Oddziału Neurologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.Postępowanie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.01.2018 r. pod numerem 502198-N-2018.

Plik do pobrania: ogloszenie2018-01-08-120931.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-02-14 Ogłoszenie o wyborze ofert omylka_pisarska.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-02-14 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-26 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-22 Pytania odpowiedzi2018-01-22-101121.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-18 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zmiana_ogloszenia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-18 Modyfikacja modyfikacja2018-01-18-123137.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-08 Załącznik Dokumentacja_projektowa.zip

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-08 Załącznik PROJEKT_BUDOWLANY_3z3.zip

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-08 Załącznik PROJEKT_BUDOWLANY_2z3.zip

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-08 Załącznik PROJEKT_BUDOWLANY_1z3.zip

Data Nr Przedmiot
2018-01-02 ZM 1/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 1/230/2018 jest zakup z dostawą leków do leczenia RZS dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na trzy zadania. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.01.2018 roku pod numerem 500191-N-2018.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-18 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-11 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-08 Pytania odpowiedzi2018-01-08-111024.pdf