Zamówienia publiczne 2019

Uprawniony do kontaktu z oferentami: Małgorzata Mączka, tel. 814 502 389. Budynek Administracji, pokój nr 7 (piętro I) w godzinach 730 – 1505

Data Nr Przedmiot
2019-01-04 ZM 3/230/2019 Przedmiotem zamówienia ZM 3/230/2019 jest zakup wraz z dostawą rękawiczek dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na 11 zadań. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 04.01.2019 r. pod numerem 500818-N-2019

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-01-16 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-01-14 Modyfikacja modyfikacja_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-01-11 Pytania odpowiedzi_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-01-10 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-01-07 Modyfikacja modyfikacja.pdf

Data Nr Przedmiot
2019-01-04 ZM 2/230/2019 Przedmiotem zamówienia ZM 2/230/2019 jest zakup z dostawą leków do leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.01.2019 r. pod numerem 500643-N-2019.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-01-15 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_RZS.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-01-09 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2019-01-03 ZM 1/230/2019 Przedmiotem zamówienia ZM 1/230/2019 jest zakup wraz z dostawą leków do leczenia WZW B dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach z podziałem na 4 zadania. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 03.01.2019 r. pod numerem 500287-N-2019.

Plik do pobrania: ogloszenie_WZW_B.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-01-15 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_WZW_B.pdf

Data Nr Przedmiot
2019-01-03 ZM 52/230/2019 Przedmiotem zamówienia ZM 52/230/2019 jest zakup wraz z dostawą leków do leczenia WZW C terapią bezinterferonową dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 03.01.2019 r. pod numerem 500269-N-2019.

Plik do pobrania: ogloszenie_WZW_C.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-01-15 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-01-15 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_WZW_C.pdf

Data Nr Przedmiot
2019-01-02 ZM 50/230/2019 Przedmiotem zamówienia ZM 50/230/2019 jest zakup wraz z dostawą odczynników do analizatora koagulologicznego BCS XP System dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 02.01.2019 r. pod numerem 500014-N-2019.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-01-11 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-01-11 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-01-08 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-01-02 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zmiana_ogloszenia.pdf