Zamówienia publiczne 2019

Uprawniony do kontaktu z oferentami: Małgorzata Mączka, tel. 814 502 389. Budynek Administracji, pokój nr 7 (piętro I) w godzinach 730 – 1505

Data Nr Przedmiot
2019-03-22 ZM 19/230/2019 Przedmiotem zamówienia ZM 19/230/2019 jest zakup z dostawą leków do leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 22.03.2019 r. pod numerem 528892-N-2019.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-03-22 SIWZ SIWZ_program_lekowy_RZS_2019.doc

Data Nr Przedmiot
2019-03-21 ZM 18/230/2019 Przedmiotem postępowania ZM 18/230/2019 jest zakup wraz z dostawą materiałów do aparatu Multifiltrate CiCa dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 21.03.2019 roku pod numerem 527990-N-2019

Plik do pobrania:

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-03-21 SIWZ SIWZ_materialy_do_dializ_2019.doc

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-03-21 Załącznik ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

Data Nr Przedmiot
2019-03-15 ZM 16/230/2019 Przedmiotem zamówienia ZM 16/230/2019 jest zakup z dostawą leków do leczenia WZW C metodą bezinterferonową dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.03.2019 r. pod numerem 526045-N-2019.

Plik do pobrania: oglozenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-03-15 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-03-15 SIWZ SIWZ_program_lekowy_WZWC_2019.doc

Data Nr Przedmiot
2019-03-13 ZM 13/230/2019 Przedmiotem zamówienia ZM 13/230/2019 jest zakup z dostawą sprzętu na potrzeby Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 13.03.2019 r. pod numerem 524551-N-2019.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-03-22 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

Data Nr Przedmiot
2019-03-12 ZM 15/230/2019 Przedmiotem zamówienia ZM 15/230/2019 jest zakup z dostawą sprzętu i materiałów do laparoskopii dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 12.03.2019 r. pod numerem 524138-N-2019.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-03-22 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-03-19 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-03-14 Modyfikacja modyfikacja.pdf

Data Nr Przedmiot
2019-03-08 ZM 14/230/2019 Przedmiotem zamówienia ZM 14/230/2019 jest zakup dwóch karetek "S" i "P" - ambulansów typu "C" z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego oraz pokrycie kosztów podniesienia kwalifikacji 3 ratownikom medycznym w zakresie prawa jazdy kat. "C" ze szkoleniem na płycie poślizgowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 08.03.2019 r. pod numerem 523172-N-2019.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-03-21 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-03-20 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-03-15 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zmiana_ogloszenia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-03-15 Pytania pytania_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-03-15 Modyfikacja modyfikacja_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-03-14 Pytania pytania.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-03-14 Modyfikacja modyfikacja.pdf

Data Nr Przedmiot
2019-03-07 ZM 12/230/2019 Przedmiotem zamówienia ZM 12/230/2019 jest dzierżawa urządzeń do pracowni immunologii transfuzjologicznej z bankiem krwi wraz z zakupem i dostawą odczynników, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 07.03.2019 r. pod numerem 522656-N-2019.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-03-18 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-03-15 Informacja z otwarcia ofert ZM_12_zalacznik_z_otwarcia_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-03-12 Modyfikacja modyfikacja_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-03-12 Pytania odpowiedzi_serologia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-03-12 Modyfikacja modyfikacja_serologia.pdf

Data Nr Przedmiot
2019-03-05 ZM 11/230/2019 Przedmiotem zamówienia ZM 11/230/2019 jest usługa fizycznej ochrony obiektów i terenu szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 05.03.2019 r. pod numerem 521227-N-2019.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-03-19 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-03-15 Informacja z otwarcia ofert ZM_11_zalacznik_z_otwarcia_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-03-12 Pytania odpowiedzi_ochrona.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-03-12 Modyfikacja modyfikacja_ochrona.pdf

Data Nr Przedmiot
2019-03-04 ZM 10/230/2019 Przedmiotem zamówienia ZM 10/230/2019 jest zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 04.03.2019 r. pod numerem 520699-N-2019.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-03-20 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-03-15 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-03-12 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2019-02-14 ZM 7/230/2019 Przedmiotem zamówienia ZM 7/230/2019 jest zakup dwóch ambulansów typu "C" z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego oraz pokrycie kosztów podniesienia kwalifikacji 10 ratownikom medycznym w zakresie prawa jazdy kat. "C" ze szkoleniem na płycie poślizgowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.02.2019 r. pod numerem 514040-N-2019.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-03-08 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania uniewaznienie_postepowania.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-03-07 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-02-28 Modyfikacja modyfikacja_3.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-02-28 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zmiana_ogloszenia_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-02-26 Modyfikacja modyfikacja_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-02-26 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-02-25 Modyfikacja modyfikacja.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-02-25 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

Data Nr Przedmiot
2019-02-14 ZM 9/230/2019 Przedmiotem zamówienia ZM 9/230/2019 jest zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podzałem na trzy zadania. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.02.2019 r. pod numerem 514217-N-2019.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-03-11 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-02-25 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-02-20 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-02-20 Modyfikacja modyfikacja_laboratorium.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-02-15 Modyfikacja modyfikacja.pdf

Data Nr Przedmiot
2019-02-13 ZM 8/230/2019 Przedmiotem zamówienia ZM 8/230/2019 jest zakup wraz z dostawą sprzętu i materiałów do laparoskopii dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na dziewięć zadań. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 13.02.2019 r. pod numerem 513441-N-2019.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-03-12 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-03-04 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-02-27 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-02-20 Modyfikacja modyfikacja_laparoskopia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-02-20 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

Data Nr Przedmiot
2019-02-06 ZM 6/230/2019 Przedmiotem zamówienia ZM 6/230/2019 jest zakup z dostawą leków do leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.02.2019 r. pod numerem 510810-N-2019.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-02-19 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-02-15 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ofert.pdf

Data Nr Przedmiot
2019-01-21 ZM 4/230/2019 Przedmiotem zamówienia ZM 4/230/2019 jest zakup wraz z dostawą materiałów ortopedycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na dwa zadania. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 21.01.2019 r. pod numerem 505415-N-2019.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-02-07 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-02-01 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-01-29 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2019-01-18 ZM 5/230/2019 Przedmiotem zamówienia ZM 5/230/2019 jest zakup wraz z dostawą siatek przepuklinowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na trzy zadania. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 18.01.2019 r. pod numerem 505226-N-2019.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-02-13 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-01-25 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-01-23 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2019-01-04 ZM 3/230/2019 Przedmiotem zamówienia ZM 3/230/2019 jest zakup wraz z dostawą rękawiczek dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na 11 zadań. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 04.01.2019 r. pod numerem 500818-N-2019

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-01-31 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-01-16 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-01-14 Modyfikacja modyfikacja_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-01-11 Pytania odpowiedzi_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-01-10 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-01-07 Modyfikacja modyfikacja.pdf

Data Nr Przedmiot
2019-01-04 ZM 2/230/2019 Przedmiotem zamówienia ZM 2/230/2019 jest zakup z dostawą leków do leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.01.2019 r. pod numerem 500643-N-2019.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-01-17 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-01-15 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_RZS.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-01-09 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2019-01-03 ZM 1/230/2019 Przedmiotem zamówienia ZM 1/230/2019 jest zakup wraz z dostawą leków do leczenia WZW B dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach z podziałem na 4 zadania. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 03.01.2019 r. pod numerem 500287-N-2019.

Plik do pobrania: ogloszenie_WZW_B.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-01-22 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-01-15 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_WZW_B.pdf

Data Nr Przedmiot
2019-01-03 ZM 52/230/2019 Przedmiotem zamówienia ZM 52/230/2019 jest zakup wraz z dostawą leków do leczenia WZW C terapią bezinterferonową dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 03.01.2019 r. pod numerem 500269-N-2019.

Plik do pobrania: ogloszenie_WZW_C.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-01-15 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-01-15 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_WZW_C.pdf

Data Nr Przedmiot
2019-01-02 ZM 50/230/2019 Przedmiotem zamówienia ZM 50/230/2019 jest zakup wraz z dostawą odczynników do analizatora koagulologicznego BCS XP System dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 02.01.2019 r. pod numerem 500014-N-2019.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-01-11 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-01-11 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-01-08 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-01-02 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zmiana_ogloszenia.pdf