Zamówienia publiczne archiwum

Uprawniony do kontaktu z oferentami: Jan Kowalczyk, tel. 814 502 222. Budynek Administracji, pokój nr 3 (parter) w godzinach 730 – 1500

Data Nr Przedmiot
2018-12-31 ZM 51/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 51/230/2018 jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 31.12.2018 r. pod numerem 664811-N-2018.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-01-14 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-01-11 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-01-09 Modyfikacja modyfikacja_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-01-07 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-01-07 Modyfikacja modyfikacja.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-01-07 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zmiana_ogloszenia.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-12-11 ZM 49/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 49/230/2018 jest zakup wraz z dostawą leków do chemioterapii dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na 30 zadań. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 11.12.2018 r. pod numerem 660106-N-2018.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-01-04 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-12-21 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ofert.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-12-06 ZM 48/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 48/230/2017 jest zakup wraz z dostawą leków do leczenia choroby Gauchera, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.12.2018 r. pod numerem 658151-N-2018.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-12-14 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-12-14 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-11-26 ZM 45/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 45/230/2018 jest zakup z dostawą leków ogólnoszpitalnych z podziałem na 9 zadań. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 26.11.2018 r. pod numerem 653026-N-2018+3.

Plik do pobrania: ogloszenie_leki.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-12-12 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-12-06 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-12-03 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-11-23 ZM 47/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 47/230/2018 jest zakup wraz z dostawą obłożeń i odzieży jednorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na 18 zadań. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 23.11.2018 r. pod numerem 652669-N-2018.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-12-13 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-12-05 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-11-29 Pytania odpowiedzi_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-11-29 Modyfikacja modyfikacja.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-11-29 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zmiana_ogloszenia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-11-28 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-11-14 ZM 46/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 46/230/2018 jest zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na 29 zadań. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.11.2018 r. pod numerem 647701-N-2018.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-12-18 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-11-28 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-11-21 Pytania odpowiedzi_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-11-21 Modyfikacja modyfikacja.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-11-21 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zmiana_ogloszenia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-11-20 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-11-08 ZM 44/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 44/230/2018 jest zakup wraz z dostawą sztucznych zwieraczy cewki moczowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane dnia 08.11.2018 r. pod numerem 645762-N-2018.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-11-20 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-11-20 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-10-19 ZM 39/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 39/230/2018 jest remont/modernizacja Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego dla Dorosłych i Pulmunologii wraz z dobudowaniem windy zewnętrznej, Pawilon "C" w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.10.2018 r. pod numerem 638516-N-2018.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-11-19 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-11-13 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-11-05 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-10-29 Załącznik dokumentacja_dodatkowa.zip

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-10-29 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-10-29 Modyfikacja modyfikacja.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-10-19 Załącznik Zal.9.zip

Data Nr Przedmiot
2018-10-19 ZM 43/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 43/230/2018 jest dzierżawa analizatorów do badań immunologicznych wraz z zakupem i dostawą odczynników dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 19.10.2018 r. pod numerem 2018/S 202-458487.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-11-26 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-11-21 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-11-08 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-10-08 ZM 42/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 42/230/2018 jest zakup z dostawą leków do leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na dwa zadania. Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.10.2018 r. pod numerem 633174-N-2018.

Plik do pobrania: ogloszenie_leczenie_RZS.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-10-25 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert_RZS.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-10-19 Informacja z otwarcia ofert ZM_42_zalacznik_z_otwarcia.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-10-08 ZM 41/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 41/230/2018 jest zakup z dostawą leków do leczenia WZW typu C terapią bezinterferonową dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.10.2018 r. pod numerem 633132-N-2018.

Plik do pobrania: ogloszenie_leczenie_WZW.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-10-25 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty_ZM_41.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-10-19 Informacja z otwarcia ofert ZM_41_zalacznik_z_otwarcia.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-10-03 ZM 40/230/018 Przedmiotem zamówienia ZM 40/230/2018 jest zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 03.10.2018 r. pod numerem 2018/S 190-429058.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-11-21 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-11-06 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-10-26 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-09-26 ZM 38/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 38/230/2018 jest zakup wraz z dostawą nici chirurgicznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na 18 zadań. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.09.20189 r. pod numerem 622123-N-2018.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-10-18 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-10-05 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-10-02 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-09-12 ZM 36/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 36/230/2018 jest zakup wraz z dostawą ręczników papierowych, papieru toaletowego, prześcieradeł j.uż. oraz czyściwa dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na dwa zadania. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 12.09.2018 r. pod numerem 616133-N-2018.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-10-11 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-10-03 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-09-28 Pytania odpowiedzi2018-09-28-113323.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-09-27 Modyfikacja modyfikacja_4.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-09-26 Modyfikacja modyfikacja_3.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-09-26 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zmiana_ogloszenia_3.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-09-18 Modyfikacja modyfikacja2018-09-18-091806.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-09-18 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zmiana_ogloszenia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-09-17 Modyfikacja modyfikacja.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-09-11 ZM 37/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 37/230/2018 jest zakup z dostawą leków ogólnoszpitalnych z podziałem na 15 zadań. Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 11.09.2018 r. pod numerem 2018/S 174-39426+2.

Plik do pobrania: ogloszenie_leki.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-11-05 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-10-16 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-10-04 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-08-30 ZM 35/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 35/230/2018 jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 30.08.2018 r. pod numerem 2018/S 166-378042.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-11-23 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-11-22 Ogłoszenie o wyborze ofert uniewaznienie_wyboru_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-10-31 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-10-22 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-10-17 Modyfikacja modyfikacja_3.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-10-05 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_3.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-10-05 Modyfikacja zalacznik_nr_7_do_siwz.docx

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-10-05 Modyfikacja modyfikacja_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-10-05 Pytania odpowiedzi_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-09-20 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-09-20 Modyfikacja modyfikacja.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-09-20 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zmiana_ogloszenia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-09-03 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-08-13 ZM 34/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 34/230/2018 jest zakup wraz z dostawą leków do leczenia WZW C terapia bezinterferonowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.08.2018 r. pod numerem 603756-N-2018.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-08-22 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-08-22 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-08-08 ZM 33/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 33/230/2018 jest zakup aparatury i sprzętu medycznego dla sal NWM Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.08.2018 r. pod numerem 601743-N-2018.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-09-05 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-08-23 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-08-20 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-08-14 Modyfikacja modyfikacja2018-08-14-083917.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-08-14 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-08-01 ZM 32/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 32/230/2018 jest zakup karetki "P - ambulansu typu: C" ze sprzętem medycznym dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.08.2018 r. pod numerem 597749-N-2018.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-08-21 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-08-10 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-08-07 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-07-17 ZM 29/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 29/230/2018 jest zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dodatkowego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika |urzędowego Unii Europejskiej w dniu 17.07.2018 r. pod numerem 2018/S 135-307787.

Plik do pobrania: ogloszenie_sprzet_medyczny.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-09-20 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-09-04 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-08-27 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zmiana_ogloszenia_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-08-27 Modyfikacja modyfikacja_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-08-27 Pytania odpowiedzi_3.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-08-17 Pytania odpowiedz_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-08-14 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-08-13 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zmiana_ogloszenia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-08-13 Modyfikacja modyfikacja.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-07-17 ZM 31/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 31/230/2018 jest zakup wraz z dostawą endoprotez dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 17.07.2018 r. pod numerem 2018/S 135-307785.

Plik do pobrania: ogloszenie_endoprotezy.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-09-04 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-08-17 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-08-02 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-07-31 Modyfikacja modyfikacja.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-06-29 ZM 30/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 30/230/2018 jest „Świadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu Oprogramowania Aplikacyjnego InfoMedica oraz AMMS”. Ogłoszenie zostało opublikowane w biuletynie zmówień publicznych w dniu 29.06.2018 pod nr 581685-N-2018

Plik do pobrania: usluga2018-06-29-131619.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-08-24 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty2018-08-24-114841.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-07-10 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-07-06 Pytania zalacznik_nr2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-07-06 Pytania zalacznik_nr1.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-07-06 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-06-27 ZM 28/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 28/230/2018 jest zakup wraz z dostawą leków do leczenia choroby Gauchera dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.06.2018 r. pod numerem 579525-N-2018.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-07-09 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-07-06 Informacja z otwarcia ofert ZM_28_zalacznik_z_otwarcia.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-06-27 ZM 27/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 27/230/2018 jest zakup wraz z dostawą płynów infuzyjnych i żywienia dojelitowego z podziałem na 4 zadania dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.06.2018 r. pod numerem 579614 N-2018.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-07-18 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-07-06 Informacja z otwarcia ofert ZM_27_zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-07-03 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-06-21 ZM 25/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 25/230/2018 jest kompleksowa usługa prania z dezynfekcją, sterylizacji na zlecenie Zamawiającego, wynajmu bielizny szpitalnej z wdrożeniem i wykorzystaniem technologii RIFD UHF do ewidencjonowania obiegu bielizny, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 21.06.2018 r. pod numerem 2018/S 117-265940.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-07-30 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-07-24 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-07-11 Pytania odpowiedzi2018-07-11-115410.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-06-14 ZM 26/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 26/230/2018 jest zakup z dostawą leków do leczenia wzw "c" terapią bezinterferonową dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.06.2018 r. pod numerem 573004-N-2018.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-07-03 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-06-22 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-06-13 ZM 24/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 24-230/2018 jest zakup wraz z dostawą leków do leczenia choroby Gauchera dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.06.2018 r. pod numerem 572718-N-2018.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-06-26 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-06-22 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-06-14 Modyfikacja modyfikacja.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-06-07 ZM 23/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 23/230/2018 jest zakup wraz z dostawą materiałów do profilaktyki i diagnostyki jelita grubego dla potrzeb SPZOZ w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.06.2018 r. pod numerem 569567-N-2018.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-06-26 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-06-15 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-06-12 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-06-07 ZM 22/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 22/230/2018 jest zakup wraz z dostawą środków dezynfekcyjnych z podziałem na 2 zadania dla potrzeb SPZOZ w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.06.2018 r.pod numerem 569154-N-2018.

Plik do pobrania: ogloszenie_dezynfekcja.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-06-25 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-06-15 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-06-12 Pytania odpowiedzi_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-06-12 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-05-29 ZM 21/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 21/230/2018 jest zakup wraz z dostawą leków ogólnoszpitalnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na 73 zadania. Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 29.05.2018 r. pod numerem 2018/S 100-227989.

Plik do pobrania: ogloszenie_leki_ogolnoszpitalne.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-07-17 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert2018-07-17-102319.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-06-29 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-06-18 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-06-15 Modyfikacja modyfikacja2018-06-15-060243.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-06-01 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zmiana_ogloszenia.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-05-24 ZM 20/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 20/230/2018 jest usługa transportu sanitarnego oraz transportu krwi i krwiopochodnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach z podziałem na dwa zadania. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.05.2018 r. pod numerem 563174-N-2018.

Plik do pobrania: ogloszenie_transport_sanitarny_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-06-21 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-06-05 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ZM_20.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-06-01 Pytania odpowiedzi_transport.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-05-30 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zmiana_ogloszenia_transport.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-05-30 Modyfikacja modyfikacja_transport.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-05-23 ZM 19/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 19/230/2018 jest zakup wraz z dostawą materiałów opatrunkowych, z podziałem na trzy zadania, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 23.05.2018 r. pod numerem 562546-N-2018.

Plik do pobrania: ogloszenie_opatrunki_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-06-13 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-06-05 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ZM_19.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-06-01 Pytania odpowiedzi_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-05-30 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zmiana_ogloszenia_opatrunki.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-05-30 Modyfikacja modyfikacja_opatrunki.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-05-30 Pytania odpowiedzi_opatrunki_2.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-05-23 ZM 18/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 18/230/2018 jest zakup wraz z dostawą płynów infuzyjnych i żywienia pozajelitowego, z podziałem na 28 zadań dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 23.05.2018 r. pod numerem 562445-N-2018.

Plik do pobrania: ogloszenie_plyny_infuzyjne.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-06-13 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-06-05 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ZM_18.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-06-01 Modyfikacja modyfikacja_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-05-30 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zmiana_ogloszenia_plyny_infuzyjne.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-05-30 Modyfikacja modyfikacja_plyny_infuzyjne.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-05-30 Pytania odpowiedzi_plyny_infuzyjne.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-04-27 ZM 17/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 17/230/2018 jest zakup wraz z dostawą materiałów endoskopowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na cztery zadania. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.04.2018 r. pod numerem 551705-N-2018.

Plik do pobrania: ogloszenie2018-04-27-083849.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-05-22 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-05-14 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-05-08 Pytania odpowiedzi2018-05-08-114836.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-05-08 Modyfikacja modyfikacja_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-05-08 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zmiana_ogloszenia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-05-04 Modyfikacja modyfikacja2018-05-04-094256.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-04-26 ZM 16/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 16/230/2018 jest remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.04.2018 r. pod numerem 551327-N-2018.

Plik do pobrania: sor2018-04-26-115327.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-06-04 Ogłoszenie o wyborze ofert ogloszenie_o_wyborze_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-05-11 Informacja z otwarcia ofert ZM_16_zalacznik_z_otwarcia_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-04-26 Załącznik Dokumentacja.zip

Data Nr Przedmiot
2018-04-12 ZM 15/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 15/230/2018 jest zakup wraz z dostawą środków dezynfekcyjnych z podziałem na 6 zadań dla potrzeb SPZOZ w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.04.2018 r. pod numerem 543880-N-2018.

Plik do pobrania: dezynfekcja2018-04-12-085705.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-05-08 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert2018-05-08-092947.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-04-20 Informacja z otwarcia ofert dezynfekcja2018-04-20-100858.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-04-17 Pytania odpowiedzi2018-04-17-093753.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-04-06 ZM 11/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 11/230/2018 jest zakup wraz z dostawą soczewek dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na cztery zadania. Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 06.04.2018 r. pod numerem 2018/S 067-148544.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-05-28 Ogłoszenie o wyborze ofert ZM_11_wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-05-11 Informacja z otwarcia ofert ZM_11_zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-04-27 Pytania odpowiedzi2018-04-27-093120.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-04-26 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zmiana_ogloszenia_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-04-26 Modyfikacja modyfikacja_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-04-12 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zmizna_ogloszenia.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-04-05 ZM 14/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 14/230/2018 jest zakup wraz z dostawą opatrunków z podziałem na 27 zadań dla potrzeb SPZOZ w Puławach. ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.04.2018 r pod numerem 540423-N-2018

Plik do pobrania: opatrunki2018-04-05-094441.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-05-10 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert2018-05-10-091932.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-04-17 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-04-13 Pytania odpowiedzi_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-04-13 Modyfikacja modyfikacja_nr2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-04-12 Pytania odpowiedzi_opatrunki.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-04-10 Modyfikacja modyfikacja.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-04-10 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zmiana_ogloszenia.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-03-22 ZM 10/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 10/230/2018 jest usługa transportu sanitarnego, transportu specjalistycznego oraz transportu krwi i krwiopochodnych z podziałem na dwa zadania, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.03.2018 r. pod numerem 535043-N-2018.

Plik do pobrania: ogloszenie2018-03-22-114213.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-04-23 Ogłoszenie o wyborze ofert uniewaznienie_wyboru_oferty_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-04-18 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-04-04 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-03-29 Pytania odpowiedzi2018-03-29-092952.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-03-22 ZM 12/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 12/230/2018 jest przebudowa pomieszczeń IV piętra budynku "A" dla potrzeb Oddziału Neurologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.Postępowanie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.03.2018 r. pod numerem 535102-N-2018.

Plik do pobrania: neurologia2018-03-22-113533.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-04-18 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-04-06 Informacja z otwarcia ofert neurologia2018-04-06-092019.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-03-22 Załącznik Dokumentacja_Projektowa.zip

Data Nr Przedmiot
2018-03-21 ZM 13/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 13/230/2018 jest zakup z dostawą i montażem aparatu RTG wraz z integracją z posiadanym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach systemem PACS/RIS. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.03.2018 roku pod numerem 534565-N-2018.

Plik do pobrania: ogloszenie2018-03-21-121602.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-05-14 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty2018-05-14-102750.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-04-10 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-04-06 Modyfikacja modyfikacja_2_rtg.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-04-06 Pytania odpowiedzi_aparat_rtg.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-03-27 Modyfikacja modyfikacja2018-03-27-070115.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-03-27 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ogloszenie2018-03-27-070038.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-03-15 ZM 9/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 9/230/2018 jest zakup wraz z dostawą materiałów do aparatu Multifiltrate CiCa dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.03.2018 r. pod numerem 531939-N-2018.

Plik do pobrania: ogloszenie_dializy.doc

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-03-26 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-03-23 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ZM_9.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-03-20 Pytania odpowiedzi_ZM_9.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-03-15 ZM 8/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 8/230/2018 jest usługa utrzymania ciągłości pracy urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych wraz z dzierżawą nowych urządzeń, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.03.2018 r. pod numerem 532003-N-2018.

Plik do pobrania: ogloszenie_drukarki.doc

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-04-04 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-03-23 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_zm_8.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-03-20 Pytania odpowiedzi_ZM_8.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-03-15 41/2018/N/Puławy Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków rodzin pracowników SP ZOZ Puławy. Postępowanie prowadzone jest przez Sprra Brokers S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Ogłoszenie zamieszono w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 051-113127.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf


Data Nr Przedmiot
2018-03-14 ZM 7/230/2018 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa prania z dezynfekcją, sterylizacji na zlecenie zamawiającego, wynajmu bielizny szpitalnej z wdrożeniem i wykorzystaniem technologii RFID UHF do ewidencjonowania obiegu bielizny. Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 14.03.2018 r. pod numerem 2018/S 051-113009.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-06-15 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania uniewaznienie_postepowania.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-05-09 Ogłoszenie o wyborze ofert zawiadomienie_o_uniewaznieniu_wyboru_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-04-24 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-04-17 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-04-06 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-02-14 ZM 6/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 6/230/2018 jest zakup wraz z dostawą szczepionek dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.02.2018 r. pod numerem 518155-N-2018.

Plik do pobrania: szczepionki2018-02-14-112346.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-03-06 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-02-23 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-02-14 ZM 5/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 5/230/2018 jest usługa odbioru i utylizacji odpadów niebezpiecznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.02.2018 r. pod numerem 518238-N-2018.

Plik do pobrania: odpady2018-02-14-112213.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-03-01 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-02-23 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-02-21 Modyfikacja modyfikacja_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-02-21 Modyfikacja modyfikacja.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-01-16 ZM 4/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 4/230/2018 jest zakup z dostawą materiałów ortopedycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na dwa zadania. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.01.2018 r. pod numerem 506307-N-2018.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-26 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-25 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-22 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-01-15 ZM 3/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 3/230/2018 jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie dystrybucji energii elektrycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.01.2018 r. pod numerem 505738-N-2018.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-25 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-24 Informacja z otwarcia ofert prad2018-01-24-105156.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-19 Pytania odpowiedzi2018-01-19-091016.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-19 Modyfikacja modyfikacja2018-01-19-090936.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-19 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zmiana_ogloszenie_nr2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-19 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zmiana_ogloszenia_nr1.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-01-08 ZM 2/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 2/230/2018 jest przebudowa pomieszczeń IV piętra budynku "A" dla potrzeb Oddziału Neurologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.Postępowanie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.01.2018 r. pod numerem 502198-N-2018.

Plik do pobrania: ogloszenie2018-01-08-120931.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-02-14 Ogłoszenie o wyborze ofert omylka_pisarska.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-02-14 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-26 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-22 Pytania odpowiedzi2018-01-22-101121.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-18 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zmiana_ogloszenia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-18 Modyfikacja modyfikacja2018-01-18-123137.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-08 Załącznik Dokumentacja_projektowa.zip

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-08 Załącznik PROJEKT_BUDOWLANY_3z3.zip

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-08 Załącznik PROJEKT_BUDOWLANY_2z3.zip

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-08 Załącznik PROJEKT_BUDOWLANY_1z3.zip

Data Nr Przedmiot
2018-01-02 ZM 1/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 1/230/2018 jest zakup z dostawą leków do leczenia RZS dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na trzy zadania. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.01.2018 roku pod numerem 500191-N-2018.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-18 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-11 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-08 Pytania odpowiedzi2018-01-08-111024.pdf