Zapytania ofertowe

Uprawniony do kontaktu z oferentami: Jan Kowalczyk, tel. 814502 223. Budynek Administracji, pokój nr 3 (parter) w godzinach 730 – 1500

Data Nr Przedmiot
2019-12-11 ZO 28/2019 Przedmiotem zapytania ofertowego Z.O. nr 28/2019 jest zakup Generatora dwutlenku chloru OXCL Blue Midi z obsługą

Plik do pobrania: generator2019-12-11-123400.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-01-03 Ogłoszenie o wyborze ofert generator2020-01-03-072806.pdf

Data Nr Przedmiot
2019-12-10 Z.O. nr 30/2019 Przedmiotem zapytania ofertowego Z.O. nr 30/2019 jest zakup stentów układu moczowego

Plik do pobrania: stenty2019-12-10-104814.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-12-17 10 stentyotwarcie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-12-17 Ogłoszenie o wyborze ofert stenty2019-12-17-103651.pdf

Data Nr Przedmiot
2019-12-05 Z.O. 29/2019 Przedmiotem zapytania ofertowego Z.O. nr 29/2019 jest zakup diatermii chirurgicznej

Plik do pobrania: diatermia2019-12-05-103959.pdf


Data Nr Przedmiot
2019-11-19 Z.O. nr 24/2019 Przedmiotem Zapytania ofertowego Z.O. nr 24/2019 jest Usługa przesyłek listowych nierejestrowanych, przesyłek listowych rejestrowanych, paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy według zał. Nr 2 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach ul. Bema 1, 24-100 Puławy.

Plik do pobrania: listy2019-11-19-093408.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-12-03 Ogłoszenie o wyborze ofert listy2019-11-28-092655.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-11-28 10 otwarcie_listy2019-11-28-092541.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-11-20 Modyfikacja modyfikacja2019-11-20-115129.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-11-20 Pytania odowiedz2019-11-20-115039.pdf

Data Nr Przedmiot
2019-10-23 Z.O. 22/2019 PRZEDMIOTEM ZAPYTANIA Z.O.nr 22/2019 JEST BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPZOZ w Puławach za 2019 rok i 2020 rok.

Plik do pobrania: bilans2019-10-23-123441.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-12-05 Ogłoszenie o wyborze ofert bilans22019-12-05-082117.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-11-06 10 audyt2019-11-06-102043.pdf

Data Nr Przedmiot
2019-08-01 ZO 18/2019 zakup narzędzi laparoskopowych

Plik do pobrania: laparoskopia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-08-09 10 otwarcie.pdf

Data Nr Przedmiot
2019-07-24 ZO 17/2019 Zakup wraz z dostawą paków do pomiaru glikemii wraz z bezpłatnym użyczeniem 45 sztuk gleukometrów

Plik do pobrania: paskigleukometr.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-10-10 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania glukometr2019-10-10-090710.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-08-01 10 paski.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-07-29 Pytania paskiglucometr2019-07-29-064513.pdf

Data Nr Przedmiot
2019-03-12 ZO 9/2019 Zakup pojemników na odpady medyczne

Plik do pobrania: pojemniki2019-03-12-113709.pdf


Data Nr Przedmiot
2019-02-12 Z.O. nr 4/2019 Zakup wraz z dostawą jednorazowego sprzętu medycznego do aparatów oddziału Noworodkowego

Plik do pobrania: noworodki.pdf


Data Nr Przedmiot
2019-02-12 Z.O. nr 3/2019 Zakup szafy do suszenia i przechowywania endoskopów

Plik do pobrania: szafaendoskopowa.pdf