Zapytania ofertowe

Uprawniony do kontaktu z oferentami: Jan Kowalczyk, tel. 814502 223. Budynek Administracji, pokój nr 3 (parter) w godzinach 730 – 1500

Data Nr Przedmiot
2019-03-12 ZO 9/2019 Zakup pojemników na odpady medyczne

Plik do pobrania: pojemniki2019-03-12-113709.pdf


Data Nr Przedmiot
2019-02-12 Z.O. nr 4/2019 Zakup wraz z dostawą jednorazowego sprzętu medycznego do aparatów oddziału Noworodkowego

Plik do pobrania: noworodki.pdf


Data Nr Przedmiot
2019-02-12 Z.O. nr 3/2019 Zakup szafy do suszenia i przechowywania endoskopów

Plik do pobrania: szafaendoskopowa.pdf