Zapytania ofertowe

Uprawniony do kontaktu z oferentami: Jan Kowalczyk, tel. 814502 223. Budynek Administracji, pokój nr 3 (parter) w godzinach 730 – 1500

Data Nr Przedmiot
2019-08-01 ZO 18/2019 zakup narzędzi laparoskopowych

Plik do pobrania: laparoskopia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-08-09 10 otwarcie.pdf

Data Nr Przedmiot
2019-07-24 ZO 17/2019 Zakup wraz z dostawą paków do pomiaru glikemii wraz z bezpłatnym użyczeniem 45 sztuk gleukometrów

Plik do pobrania: paskigleukometr.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-10-10 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania glukometr2019-10-10-090710.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-08-01 10 paski.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2019-07-29 Pytania paskiglucometr2019-07-29-064513.pdf

Data Nr Przedmiot
2019-03-12 ZO 9/2019 Zakup pojemników na odpady medyczne

Plik do pobrania: pojemniki2019-03-12-113709.pdf


Data Nr Przedmiot
2019-02-12 Z.O. nr 4/2019 Zakup wraz z dostawą jednorazowego sprzętu medycznego do aparatów oddziału Noworodkowego

Plik do pobrania: noworodki.pdf


Data Nr Przedmiot
2019-02-12 Z.O. nr 3/2019 Zakup szafy do suszenia i przechowywania endoskopów

Plik do pobrania: szafaendoskopowa.pdf