Zapytania ofertowe

Uprawniony do kontaktu z oferentami: Jan Kowalczyk, tel. 814502 223. Budynek Administracji, pokój nr 3 (parter) w godzinach 730 – 1500

Data Nr Przedmiot
2018-08-02 ZO 17/2018 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 17/2018 jest zakup giętkiego ureterrenoskopu dla potrzeb Oddziału Urologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: zapytanie_ofertowe.pdf


Data Nr Przedmiot
2018-05-22 ZO 12/2018 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 12/2018 jest zakup z dostawą gazów medycznych i technicznych oraz dzierżawa butli do gazów medycznych i technicznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: ZO_12_gazy_medyczne_i_techniczne.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-05-25 Pytania pytania_gazy.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-05-07 ZO 9/2018 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 9/2018 jest zakup z dostawą jednorazowego sprzętu BD dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: zapytanie_ofertowe.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-05-14 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-04-11 ZO 6/2018 Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania oraz konserwacja urządzeń dźwigowych.

Plik do pobrania: dzwigi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-04-20 Ogłoszenie o wyborze ofert dzwigi2018-04-20-110719.pdf

Data Nr Przedmiot
2018-04-11 ZO 5/2018 Przedmiotem zamówienia jest zakup umundurowania letniego dla członków ratownictwa medycznego.

Plik do pobrania: odziez.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-04-20 Ogłoszenie o wyborze ofert ubrania2018-04-20-110758.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-04-16 Pytania odpowiedzi2018-04-16-112852.pdf

Data Nr Przedmiot
2017-12-11 ZO 54/2017 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 54/2017 jest świadczenie usług transportowych samochodem osobowym dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: ZO_54_usluga_transportowa.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-12-19 10 protokol_ZO_54.pdf

Data Nr Przedmiot
2017-11-22 ZO 52/2017 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 52/2017 jest zakup z dostawą jednorazowych zestawów kompatybilnych ze strzykawką automatyczną Dual Shot Alpha Nemoto CT.

Plik do pobrania: ZO_52.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-12-11 Ogłoszenie o wyborze ofert protokol2017-12-11-082118.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-11-30 Pytania odpowiedz2017-11-30-074332.pdf

Data Nr Przedmiot
2017-11-21 ZO 50/2017 Przedmiotem zapytania ofertowego nr ZO 50/2017 jest świadczenie usług transportowych samochodem osobowym dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: zapytanie_ofertowe_nr_50.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-12-06 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania protokol2017-12-06-094223.pdf

Data Nr Przedmiot
2017-11-09 ZO 49/2017 Przedmiotem zapytania ofertowego 49/2017 jest zakup z dostawą defibrylatora przenośnego z pulsoksymetrem, ładowarką min. dwustanowiskową oraz uchwytem karetkowym, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: ZO_49.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-11-17 Ogłoszenie o wyborze ofert protokol2017-11-17-121015.pdf

Data Nr Przedmiot
2017-10-31 ZO 48/2017 Przedmiotem zapytania ofertowego nr 48/2017jest zakup wraz z dostawą jednorazowego sprzętu medycznego dla Oddziału Noworodkowego w SP ZOZ w Puławach.

Plik do pobrania: ZO_46.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-11-09 Ogłoszenie o wyborze ofert protokol_ZO_48.pdf

Data Nr Przedmiot
2017-10-26 ZO 47/2017 Przedmiotem zamówienia ZO 47/2017 jest dzierżawa sprzętu wraz z dostawą odczynników do oznaczania IgE specyficznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: ZO_47.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-11-06 Ogłoszenie o wyborze ofert protokol2017-11-06-090700.pdf

Data Nr Przedmiot
2017-10-23 ZO 46/2017 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 46/2017 jest zakup wraz z dostawą szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), szczepionka 4 walentna.

Plik do pobrania: ZO_46.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-10-31 Ogłoszenie o wyborze ofert protokol.pdf

Data Nr Przedmiot
2017-10-13 ZO 45/2017 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 45/2017 jest remont, modernizacja i dostosowanie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: ZO_45.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-11-06 Ogłoszenie o wyborze ofert protokol2017-11-06-113940.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-10-13 Załącznik Dokumentacja.zip

Data Nr Przedmiot
2017-10-11 ZO 43/2017 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 43/2017 jest remont i dostosowanie Przychodni POZ nr 4 SP ZOZ w Puławach - dojście do budynku, pochylnia z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Plik do pobrania: Zapytanie_ofertowe_43.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-10-30 Ogłoszenie o wyborze ofert ZO_43.pdf

Data Nr Przedmiot
2017-10-11 ZO 42/2017 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 42/2017 jest remont i dostosowanie Przychodni POZ nr 3 SP ZOZ w Puławach - dojście do budynku, pochylnia z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Plik do pobrania: zapytanie_ofertowe_42.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-10-30 Ogłoszenie o wyborze ofert ZO_42.pdf

Data Nr Przedmiot
2017-10-09 ZO 44/2017 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 44/2017 jest usługa badania sprawozdania finansowego za rok 2017 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: ZO_44.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-10-18 Modyfikacja modyfikacja2017-10-18-093355.pdf

Data Nr Przedmiot
2017-10-09 ZO 41/2017 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 41/2017 jest wykonanie testów specjalistycznych 13 aparatów RGT w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: ZO_41.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-10-19 Ogłoszenie o wyborze ofert protokol2017-10-19-070004.pdf

Data Nr Przedmiot
2017-09-22 ZO 40/2017 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 40/2017 jest zakup wraz z dostawą materiałów biurowych w okresie 12 miesięcy dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Puławach

Plik do pobrania: materialy_biurowe2017-09-22-090928.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-09-29 Ogłoszenie o wyborze ofert protokol_ZO-40.pdf

Data Nr Przedmiot
2017-09-19 ZO 39/2017 Przedmiotem zapytania ofertowego nr ZO 39/2017 jest usługa przesyłek listowych nierejestrowanych, przesyłek listowych rejestrowanych, paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w okresie 12 miesięcy, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: uslugi_pocztowe.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-09-27 Ogłoszenie o wyborze ofert uslugi_pocztowe2017-09-27-093212.pdf

Data Nr Przedmiot
2017-08-02 ZO 34/2017 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 34/2017 jest dostawa zestawów do zgarniania nieczystości z podziałem na dwa zadania, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: ZO_34_zestawy_do_sprzatania.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-08-08 Ogłoszenie o wyborze ofert protokol.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-08-04 Pytania ZO_34_odpowiedz.pdf

Data Nr Przedmiot
2017-07-26 ZO 33/2017 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 33/2017 jest odbiór zwłok ze Szpitala SP ZOZ w Puławach.

Plik do pobrania: ZO_33_odbior_zwlok.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-08-02 Ogłoszenie o wyborze ofert ZO_33_wybor_oferty.pdf

Data Nr Przedmiot
2017-07-17 ZO 29/2017 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 29/2017 jest zakup wraz z dostawą worków foliowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: zapytanie_ofertowe_worki_foliowe.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-07-21 Ogłoszenie o wyborze ofert ZO_29_wybor_oferty.pdf

Data Nr Przedmiot
2017-07-11 ZO 31/2017 Przedmiotem zamówienia ZO 31/2017 jest zakup wraz z dostawą preparatów do mechanicznej dezynfekcji endoskopów w Pracowni Endoskopowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Puławach.

Plik do pobrania: ZO_31_dezynfekcja_endoskopow.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-07-18 Ogłoszenie o wyborze ofert olympus2017-07-18-113245.pdf

Data Nr Przedmiot
2017-07-06 ZO 28/2017 Przedmiotem zapytania ofertowego nr ZO 28/2017 jest zakup wraz z dostawą dwóch aparatów EKG AsCard Green z walizką na sprzęt medyczny i zasilaczem sieciowym oraz ze standardowym wyposażeniem dla Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: zapyt_aparaty_ekg2017-07-06-093427.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-07-12 Ogłoszenie o wyborze ofert ZO_28_protokol.pdf

Data Nr Przedmiot
2017-06-14 ZO-27/2017 Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą pasków do pomiaru glikemii wraz z bezpłatnym użyczeniem 45 sztuk glukometrów na czas trwania umowy dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: zapyt_ofert_paski_do_glikemii2017-06-14-082223.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-06-27 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_paski_do_glikemii2017-06-24-134431.pdf

Data Nr Przedmiot
2017-05-31 ZO 25/2017 Przedmiotem zamówienia ZO 25/2017 jest dostawa pasków do pomiaru glikemii dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: paski_do_pomiaru_glikemii2017-05-29-092952.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-06-13 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania uniewaznienie_paski_do_glikemii2017-06-13-092739.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-06-01 Modyfikacja modyfikacja2017-05-30-070557.pdf

Data Nr Przedmiot
2017-05-19 ZO 23/2017 Przedmiotem zapytania ofertowego nr ZO 23/2017 jest sukcesywna dostawa soczewek okulistycznych dla Oddziału Okulistyki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: ZO_23_soczewki.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-05-26 Ogłoszenie o wyborze ofert protokol_soczewki.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-05-23 Pytania odpowiedzi_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-05-22 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2017-05-09 ZO 21/2017 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 21/2017 jest świadczenie usługi w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w poszczególnych obiektach i komórkach organizacyjnych SP ZOZ w Puławach.

Plik do pobrania: zapyt_deratyzacja_dezyfekcja_dezynsekcja2017-05-09-081130.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-05-19 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_DDD2017-05-19-103140.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-05-15 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia DDD2017-05-15-114009.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-05-15 Pytania odpowiedzi2017-05-15-071546.pdf

Data Nr Przedmiot
2017-05-09 ZO 22/2017 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 22/2017 jest dostawa wody mineralnej dla pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: ZO_22_woda_mineralna.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-05-19 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

Data Nr Przedmiot
2017-05-04 ZO 20/2017 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 20/2017 jest zakup leku Elbaswir + Grazoprewir dla SPZOZ w Puławach

Plik do pobrania: lek_wzw.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-05-09 Ogłoszenie o wyborze ofert protokol.pdf

Data Nr Przedmiot
2017-04-19 ZO 19/2017 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 19/2017 jest zakup wraz z dostawą wyposażenia sal chorych w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: wyposazenie_Oddzial_Połozniczo_Ginekologiczny.doc

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-04-26 Ogłoszenie o wyborze ofert protokol.pdf

Data Nr Przedmiot
2017-04-12 ZO 17/2017 Przedmiotem zapytania ofertowego ZP 17/2017 jest zakup wraz z dostawą leku Ornithini aspartas i leku Amantix

Plik do pobrania: zapyt_ofertowe_leki2017-04-12-072931.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-04-21 Ogłoszenie o wyborze ofert protokol.pdf

Data Nr Przedmiot
2017-04-12 ZO 16/2017 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 16/217 jest zakup wraz z dostawą opatrunków chirurgicznych i plastrów borowinowych z podziałem na dwa zadania

Plik do pobrania: zapyt_ofert_opatrunki_plastry2017-04-12-072726.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-04-21 Ogłoszenie o wyborze ofert protokol.pdf

Data Nr Przedmiot
2017-04-11 ZO 18/2017 Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup wraz z dostawą druków medycznych oraz kopert na dokumentację medyczną, z podziałem na dwa zadania, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: druki_koperty_2017.doc

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-04-28 Ogłoszenie o wyborze ofert PROTOKOL.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-04-13 Pytania odpowiedzi_druki2017-04-13-071218.pdf

Data Nr Przedmiot
2017-04-03 ZO 15/2017 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 15/2017 jest zakup wraz z dostawą materiałów do endoskopii dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: materialy_do_endoskopii.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-04-07 Ogłoszenie o wyborze ofert endoskopia2017-04-07-113915.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-04-06 Pytania endoskopia2016-12-12-070550.pdf

Data Nr Przedmiot
2017-03-27 ZO 13/217 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 13/217 jest bankowa obsługa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

Plik do pobrania: bank2016-12-12-070753.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-04-12 Ogłoszenie o wyborze ofert bank2017-04-12-062934.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-04-04 Pytania bank2016-12-12-122213.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-03-31 Pytania bank2016-12-12-105327.pdf

Data Nr Przedmiot
2017-03-20 11/2017 Przedmiotem zapytania ZO 11/2017 jest zakup sprzętu jednorazowego B.D

Plik do pobrania: bd2016-12-12-115920.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-03-29 Ogłoszenie o wyborze ofert sprzet_med_drobny2016-12-12-095534.pdf

Data Nr Przedmiot
2017-03-17 ZO 10/2017 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 10/2017 jest zakup wraz z dostawą części do napraw samochodów Ratownictwa Medycznego SPZOZ w Puławach

Plik do pobrania: czesci2016-12-12-075218.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-04-06 Ogłoszenie o wyborze ofert czesci_sam_22016-12-12-083707.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-03-29 Ogłoszenie o wyborze ofert czesci_sam2016-12-12-084524.pdf

Data Nr Przedmiot
2017-02-21 Z.O. 9/2017 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 9/2017 jest zakup wraz z dostawą części do napraw samochodów Ratownictwa Medycznego SPZOZ w Puławach.

Plik do pobrania: zap_czesci_samoch2016-12-12-064558.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-03-13 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania uniewaz_czesci_sam2016-12-12-091315.pdf

Data Nr Przedmiot
2017-02-21 Z.O. 7/2017 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 7/2017 jest zakup wraz z dostawą pojemników na zużyty sprzęt medyczny dla SPZOZ w Puławach.

Plik do pobrania: zap_pojemniki_zuzyty_sprzet_med2016-12-12-065239.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-03-07 Ogłoszenie o wyborze ofert pojemniki2016-12-12-080449.pdf

Data Nr Przedmiot
2017-02-09 ZO 5/2017 Przedmiotem zapytania ofertowego nr ZO 5/2017 jest usługa adytu energetycznego i audytu oświetlenia obiektów SPZOZ w Puławach

Plik do pobrania: audyt2016-12-12-102749.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-03-07 Ogłoszenie o wyborze ofert zo52016-12-12-113815.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-02-15 Pytania audyt2016-12-12-092713.pdf

Data Nr Przedmiot
2017-02-07 ZO 4/2017 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 4/2017 jest dostawa aparatu do ultradźwięków Sonicator 740

Plik do pobrania: aparat2016-12-12-072224.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-02-15 Ogłoszenie o wyborze ofert zo42016-12-12-093701.pdf

Data Nr Przedmiot
2017-01-27 3/2017 ZO 3/2017 Zakup z dostawą dwóch krzesełek kardiologicznych

Plik do pobrania: krzeslo2016-12-12-102655.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-02-03 Ogłoszenie o wyborze ofert krzeslo2016-12-12-092851.pdf

Data Nr Przedmiot
2017-01-13 Z.O. 1/2017 Przedmiotem zapytania ofertowego Z.O. Nr 1/2017 jestusługa odbioru odpadów komunalnych z SPZOZ w Puławach

Plik do pobrania: odpadyogloszenie2016-12-12-102851.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2017-01-24 Ogłoszenie o wyborze ofert odpady2016-12-12-100703.pdf

Data Nr Przedmiot
2016-12-02 ZO-51/2016 Przedmiotem zamówienia ofertowego ZO-51/2016 jest świadczenie usług transportu drogowego taksówką tj. usługi transportu lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze powiatu puławskiego w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 roku.

Plik do pobrania: taxi2016-12-02-120816.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2016-12-14 Ogłoszenie o wyborze ofert taxi2016-12-12-070657.pdf

Data Nr Przedmiot
2016-12-02 ZO 50/2016 PRZEDMIOTEM ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZO 50/2016 JEST DOSTAWA JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW DO PODAWANIA KONTRASTU DO STRZYKAWKI AUTOMATYCZNEJ DUAL SHOT ALPHA NEMOTO CT

Plik do pobrania: nemoto2016-12-02-083539.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2016-12-12 Ogłoszenie o wyborze ofert alterisp2016-12-09-114749.pdf

Data Nr Przedmiot
2016-11-23 Z0 49/2016 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 49/2016 jest zakup z dostawa aparatury medycznej

Plik do pobrania: aparatura2016-11-23-094946.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2016-12-05 Ogłoszenie o wyborze ofert zo492016-12-05-090808.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2016-11-28 Pytania pdpo2016-11-28-111739.pdf

Data Nr Przedmiot
2016-11-04 ZO 48/2016 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 48/201016 jest usługa badania sprawozdania finansowego SPZOZ w Puławach za 2016rok

Plik do pobrania: bilans2016-11-04-101006.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2016-11-18 Informacja z otwarcia ofert bilans2016-11-18-082041.pdf

Data Nr Przedmiot
2016-11-02 47/2016 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 47/2016 jest Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu : Modernizacja polegającą na przebudowie i remoncie Oddziału Ginekologiczno- Położniczego SP ZOZ w Puławach.

Plik do pobrania: nadzorgin2016-11-02-094507.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2016-11-15 Ogłoszenie o wyborze ofert nadzor2016-11-15-123825.pdf

Data Nr Przedmiot
2016-10-31 ZO 46/2016 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 46/2016 jest dzierżawa sprzętu wraz z dostawą odczynników do oznaczania IgE specyficznego w okresie 12 miesięcy.

Plik do pobrania: ieg2016-10-31-075638.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2016-11-04 Ogłoszenie o wyborze ofert eurolmmum2016-11-04-112539.pdf

Data Nr Przedmiot
2016-10-25 ZO 45/2016 Przedmiotem zamówienia ofertowego ZO 45/2016 jest wykonanie dla SPZOZ w Puławach testów aparatów Rtg.

Plik do pobrania: rtgtesty2016-10-25-073049.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2016-11-02 Ogłoszenie o wyborze ofert rtgprotokol2016-11-02-093017.pdf

Data Nr Przedmiot
2016-10-25 ZO 44/2016 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 44/2016 jest sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla Oddziału Noworodkowego w okresie 12 miesięcy

Plik do pobrania: noworodki2016-10-25-071047.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2016-11-04 Ogłoszenie o wyborze ofert dutchmed2016-11-04-101414.pdf

Data Nr Przedmiot
2016-09-23 ZO 42/2016 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 42/2016 jest usługa przesyłek listowych nierejestrowanych, przesyłek listowych rejestrowanych, paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy.

Plik do pobrania: ZO_42_2016.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2016-09-28 Ogłoszenie o wyborze ofert poczta2016-09-28-115325.pdf

Data Nr Przedmiot
2016-09-20 ZO 41/2016 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 41/2016 jest dostawa materiałów biurowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: ZO_41.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2016-09-26 Ogłoszenie o wyborze ofert ZO_41_protokol.pdf

Data Nr Przedmiot
2016-09-07 ZO 40/2016 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 40/2016 jest dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: ZO_40_materialy_biurow.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2016-09-14 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania ogloszenie_ZO_40.pdf

Data Nr Przedmiot
2016-09-05 ZO 39/2016 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 39/2016 jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad modernizacją polegającą na przebudowie i remoncie Przychodni POZ nr 2 przy ul. Skłodowskiej 10 w Puławach, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: ZO_39_nadzor_inwestorski.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2016-09-12 Ogłoszenie o wyborze ofert ZO_39_wybor_oferty.pdf

Data Nr Przedmiot
2016-08-12 ZO 38/2016 Przedmiotem zapytania ofertowego nr 38/2016 jest zakup wraz z dostawą materiałów chirurgicznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach z podziałem na dwa zadania.

Plik do pobrania: ZO_38.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2016-08-24 Ogłoszenie o wyborze ofert protoko_ZO_38.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2016-08-17 Pytania odpowiedzi_ZO_38.pdf

Data Nr Przedmiot
2016-08-05 ZO 37/2016 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 37/2016 jest dostawa preparatu do dezynfekcji endoskopów Anioxyde dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: ZO_37_2016.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2016-08-12 Ogłoszenie o wyborze ofert protokol_ZO-37.pdf

Data Nr Przedmiot
2016-08-04 ZO 36/2016 Przedmiotem zamówienia ZO 36/2016 jest dostawa papieru toaletowego, ręczników papierowych, czyściwa oraz prześcieradeł papierowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: ZO_36_2016.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2016-08-12 Ogłoszenie o wyborze ofert protokol_ZO36.pdf

Data Nr Przedmiot
2016-07-22 ZO 34/2016 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 34/2016 jest dostawa papieru toaletowego, ręczników papierowych, czyściwa i prześcieradeł papierowych z podziałem na dwa zadania, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: ZO_papier_toaletowy_reczniki_papierowe_itp..pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2016-08-04 Ogłoszenie o wyborze ofert protokol_ZO_34_2016.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2016-08-04 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania uniewaznienie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2016-07-27 Pytania odpowiedzi_ZO_34.pdf

Data Nr Przedmiot
2016-07-21 ZO 33/2016 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 33/2016 jest dostawa kaset do radiologii dla potrzeb Zakłądu Diagnostyki Obrazowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: ZO_33_kasety_RTG.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2016-08-03 Ogłoszenie o wyborze ofert protokol_kasety_rtg.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2016-07-26 Pytania odpowiedzi_kasety_rtg.pdf

Data Nr Przedmiot
2016-07-20 ZO 32/2016 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 32/2016 jest usługa odbioru zwłok ze Szpitala SP ZOZ w Puławach.

Plik do pobrania: ZO_32_odbior_zwlok_ze_szpitala.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2016-07-27 Ogłoszenie o wyborze ofert wynik_ZO_32.pdf

Data Nr Przedmiot
2016-07-19 ZO 31/2016 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu oraz studium wykonalności na potrzeby złożenia wniosku aplikacyjnego na realizację projektu i pn. : "e-Usługi".

Plik do pobrania: ZO_31_2016.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2016-07-29 Ogłoszenie o wyborze ofert protokol_ZO_31.pdf

Data Nr Przedmiot
2016-07-19 ZO 30/2016 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu oraz studium wykonalności na potrzeby złożenia wniosku aplikacyjnego na realizację projektu pn. "DRC (Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych).

Plik do pobrania: ZO_30_2016.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2016-07-29 Ogłoszenie o wyborze ofert protokol_ZO-30.pdf

Data Nr Przedmiot
2016-07-11 ZO 28/2016 Przedmiotem ZO 28/2016 jest dostawa sprzętu okulistycznego dla Poradni Okulistycznej SP ZOZ w Puławach, z podziałem na 3 zadania.

Plik do pobrania: ZO_28_sprzet_okulistyczny.doc

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2016-07-20 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert_okulistyka.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2016-07-15 Pytania odpowiedzi_okulistyka.pdf

Data Nr Przedmiot
2016-07-11 ZO 29/2016 Przedmiotem ZO 29/2016 jest odbiór zwłok ze szpitala w Puławach w sytuacjach awaryjnych.

Plik do pobrania: ZO_29_odbior_zwlok.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2016-07-20 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania protokol_odbior_zwlok.pdf

Data Nr Przedmiot
2016-07-08 ZO 27/2016 Zapytanie ofertowe ZO 27/2016 dotyczy zakupu wraz z dostawą worków foliowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: ZO_27_worki_foliowe.doc

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2016-07-15 Ogłoszenie o wyborze ofert ZO_27_wybor_oferty.pdf

Data Nr Przedmiot
2016-06-08 ZO 26/2016

Plik do pobrania: ogloszenie_ZO_26_2016.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2016-06-23 Ogłoszenie o wyborze ofert protokol_ZO_26.pdf

Data Nr Przedmiot
2016-06-08 ZO 25/2016

Plik do pobrania: ogloszenie_ZO_25_2016.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2016-06-22 Ogłoszenie o wyborze ofert protokl_ZO_25.pdf

Data Nr Przedmiot
2016-05-31 ZO 24/2016 Zapytanie dotyczy dostaw wody mineralnej.

Plik do pobrania: ZO_24_2016_dostawa_wody.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2016-06-08 Ogłoszenie o wyborze ofert protokol_dostawa_wody.pdf

Data Nr Przedmiot
2016-05-31 ZO 23/2016 Zapytanie dotyczy wymiany klimatyzatora.

Plik do pobrania: ZO_23_2016_wymiana_klimatyzatora.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2016-06-08 Ogłoszenie o wyborze ofert protokol_wymiana_klimatyzatora.pdf

Data Nr Przedmiot
2016-05-31 ZO 22/2016 Zapytanie dotyczy modernizacji dźwigu towarowego w pawilonie A SP ZOZ w Puławach.

Plik do pobrania: ZO_22_modernizacja_dzwigu_towarowego.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2016-06-08 Ogłoszenie o wyborze ofert protokol_modernizacja_dzwigu.pdf