PRACOWNIA AUDIOMETRYCZNA

14 Grudzień, 2017

LOKALIZACJA: Pawilon A Szpitala Specjalistycznego, wysoki parter, gabinet 93

Pracownia czynna: poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godz. od 07:00 – 09:00 ; czwartek od 07:00 – 08:00

W pracowni wykonuje się badania audiometrii i tympanometrii, których celem jest wykrywanie wad i zaburzeń słuchu. Badania wykonywane są na podstawie skierowania od lekarza specjalisty w dziedzinie laryngologii w rejestracji Szpitala Specjalistycznego, wysoki parter – Pawilon A.

Rejestracja pacjentów:

osobista: poniedziałek – czwartek w godz. 07:15 – 18.00; piątek w godz. 07:15 – 15:00
telefoniczna: poniedziałek – czwartek w godz. 07:15 – 18:00; piątek w godz. 07:15 – 15:00