PRACOWNIA ENDOSKOPOWA

14 grudnia, 2017

LOKALIZACJA: Pawilon A Szpitala Specjalistycznego, I piętro wejście boczną klatką schodową lub przez Oddział Chirurgii Ogólnej.


lek. med. Piotr Stefaniuk – lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i gastroenterologii

Badania endoskopowe wykonywane są w:

  • planowe wykonywane są w dni powszednie w godzinach od 07.30 – 14.00

Rejestracja: osobista lub telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 7:15-14:30, tel. 81 45 02 108

W ramach kontraktu z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w pracowni wykonywane są badania endoskopowe – gastroskopia i kolonoskopia (na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego lub od lekarza specjalisty realizującego umowę z LOW NFZ z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej).

Ponadto w pracowni endoskopowej dla pacjentów szpitalnych (najczęściej pacjentów oddziałów chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych lub chorób zakaźnych) wykonywane są badania endoskopowe.

W pracowni endoskopowej wykonywane są następujące badania:

GASTROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA
endoskopowa diagnostyka górnego odcinka przewodu pokarmowego

GASTROSKOPIA ZABIEGOWA
paliatywne protezowanie/udrażnianie nowotworowych zwężeń górnego odcinka przewodu pokarmowego, usuwanie polipów, tamowanie krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego, usuwanie ciał obcych z górnego odcinka przewodu pokarmowego, obliteracja i opaskowanie żylaków przełyku, wytwarzanie gastrostomii endoskopowej

KOLONOSKOPIA DIAGNOSTYCZNA
endoskopowa diagnostyka dolnego odcinka przewodu pokarmowego

KOLONOSKOPIA ZABIEGOWA
usuwanie polipów, tamowanie krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego

ECPW (CHOLANGIOPANKREATOGRAFIA WSTECZNA):
usuwanie złogów dróg żółciowych/przewodu trzustkowego, paliatywne udrażnianie/ protezowanie dróg żółciowych, rozszerzanie łagodnych zwężeń dróg żółciowych/trzustkowych, endoskopowy drenaż torbieli trzustki