AKTUALNOŚCI

Informacje dla pacjentów 75+
Utworzono: 26 Września 2016 10:09

Od 1 września 2016 r. wszedł w życie program Ministerstwa Zdrowia „Leki 75+”. Zgodnie z założeniami tego programu, bezpłatne leki przysługują wszystkim seniorom, którzy ukończyli 75 rok życia, uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Receptę na bezpłatne leki może wystawić seniorowi wyłącznie jego lekarz rodzinny lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej. Jednocześnie informujemy, że więcej informacji dostępnych jest na stronie Ministerstwa Zdrowia pod adresem http://75plus.mz.gov.pl


Regulamin Zwolnień Grupowych
Utworzono: 23 Maja 2016 14:55

Regulamin Zwolnień Grupowych (PDF)


Oświadczenie
Utworzono: 16 Kwietnia 2015 12:05

W odpowiedzi na publikację prasową pt. "Horror w kostnicy", opublikowaną w "Tygodniku Powiśla" w dniu 14 kwietnia 2015 r. Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach informuje, że Dyrekcji Szpitala nie są znane jakiekolwiek okoliczności potwierdzające zawarte w ww. materiale prasowym informacje o działaniach pracowników Kostnicy Szpitala. Zarządzeniem z dnia 14 kwietnia 2015 r. powołana została wewnętrzna komisja mająca na celu zweryfikowanie zamieszczonych w artykule informacji. przeczytaj pełną wersję oświadczenia (PDF)


Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych
Utworzono: 3 Marca 2015 10:36

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach informuje, że jest realizatorem „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w gminie Miasto Puławy na lata 2014-2016”.

Osobami uprawnionymi do korzystania z bezpłatnych szczepień przeciw pneumokokom są:

 • dzieci urodzone w 2015 roku, zamieszkałe na terenie gminy Miasto Puławy, za wyjątkiem tych, o których mówi rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011r w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych,
 • dzieci objęte doszczepieniem (w przypadku kontynuacji programu z roku ubiegłego).

Bardzo prosimy o aktywny udział w powyższym projekcie, ponieważ efektywność programu szczepień przeciw pneumokokom zależy w dużej mierze od uczestnictwa w programie. Im wyższa frekwencja, tym większe prawdopodobieństwo uzyskania jak najlepszych efektów wynikających z realizacji programu, w postaci znaczącej redukcji zapadalności na inwazyjną chorobę pneumokokową najmłodszych dzieci, zmniejszenia zachorowań na zapalenie płuc oraz ostre zapalenie ucha środkowego, a także eliminacji nosicielstwa pneumokoka w populacji.

 1. Sposób zakwalifikowania uczestników do szczepienia:
 1. dzieci wpisane na listy pozytywne lekarzy zatrudnionych w SP ZOZ Puławy:
 2. - kwalifikacja dzieci do programu, po spełnieniu w/w kryteriów dokonywana będzie przez lekarzy rodzinnych zatrudnionych w następujących komórkach organizacyjnych SP ZOZ w Puławach:

  • Poradnia dla Dzieci – Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Puławach, ul. Partyzantów 17; tel. (81) 45 02 313;
  • Poradnia dla Dzieci – Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Puławach, ul. Skłodowskiej 10; tel. (81) 45 02 326;
  • Poradnia dla Dzieci – Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nr 4 w Puławach, ul. Kołłątaja 51; tel. (81) 887-88-10, (81) 887-85-00.

  - szczepienia będą wykonywane i odpowiednio dokumentowane w Punktach Szczepień Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej SP ZOZ w Puławach.

 3. dzieci wpisane na listy pozytywne lekarzy POZ w placówkach innych niż SP ZOZ w Puławach szczepione będą w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Puławach, ul. Skłodowskiej 10.

W dniu 7 grudnia 2013 roku (sobota) Oddział Lubelski Narodowego Funduszu Zdrowia organizuje dla Państwa „Dzień Otwarty”.
Utworzono: 02 Grudnia 2013

Każdy, kto znajdzie czas lub ma potrzebę załatwienia spraw w Funduszu, będzie mógł uzyskać potrzebne informacje i będzie miał zapewnioną obsługę: w Lublinie przy ulicy Koryznowej 2d w godz. 8-16 w zakresie:
• uzyskania danych dostępowych do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP)
• wydania karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego)
• sprawdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej – system eWUŚ
• leczenia sanatoryjnego
• informacji dotyczących organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
• skarg i wniosków
w Lublinie przy ulicy Szkolnej 16 w godz. 8-16 w zakresie:
• uzyskania danych dostępowych do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP)
• zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze
• sprawdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej – system eWUŚ.
w godz. od 8.00 do 16.00. w Delegaturach Oddziału:
w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12c,
w Chełmie, ul. Ceramiczna 1,
w Zamościu, ul. Partyzantów 3.


W imieniu Ubezpieczonych i własnym, dziękuję za współpracę
Z poważaniem

Krzysztof Tuczapski
Dyrektor Lubelskiego OW NFZ

Otwarcie Pracowni Tomografii Komputerowej z nowym 16 warstwowym tomografem komputerowym
Utworzono: 26 listopad 2012 07:03

27 lutego 2012 roku odbyło się uroczyste otwarcie Pracowni Tomografii z nowym 16 warstwowym Tomografem Komputerowym. Dzięki niemu będzie można wykonywać pełny zakres badań klinicznych, m.in.: badania mózgowia, klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy wraz z wielofazowymi i dynamicznymi badaniami narządów, badania naczyń domózgowych, wewnątrzczaszkowych, dużych naczyń oraz naczyń obwodowych, badania ortopedyczne i wielourazowe.

Fundatorem nowoczesnego tomografu dla naszego Szpitala są w całości Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. Dzięki temu Spółka chce przyczynić się do poprawy warunków ochrony zdrowia i podkreślić znaczenie jakie przykłada do spraw lokalnych w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Współpraca z Zakładami Azotowymi „Puławy” Spółka Akcyjna posiada już swoją wieloletnią tradycję. Doskonale wpisuje się w nią zakup mammografii, partycypacja w kosztach pozyskania jednorzędowego tomografu komputerowego, wyposażenia w sprzęt medyczny Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, wreszcie 16 warstwowy CT. Wspomniana aparatura medyczna jest wykorzystywana zgodnie z założeniami medycznymi, przy spełnianiu kryteriów analiz wpisujących się w HTA czyli oceny technologii medycznych w zakresie bezpieczeństwa, skuteczności oraz opłacalności, ale przede wszystkim spełnia wszelkie oczekiwania w zakresie potrzeb zdrowotnych społeczeństwa powiatu puławskiego.

W tym miejscu w imieniu Dyrekcji Szpitala oraz pracowników pragnę bardzo podziękować Fundatorowi tego sprzętu, a mianowicie Zakładom Azotowym „Puławy” S.A i całej społeczności związanej z nimi, którzy sfinansowali w całości zakup tak niezbędnej aparatury.

dr n. med. Jolanta Herda
Dyrektor
SPZOZ w Puławach

Strona Główna Oddziały Szpitala
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 i Chirurgii Kręgosłupa

Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologi
Oddział Neurologiczny i Udarowy
Oddział Noworodkowy
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci

Oddział Okulistyczny
Oddział Otolaryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Reumatologiczny
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Oddział Wewnętrzny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Fundusze Unijne Oferty Pracy
Wersja : 1.0.5 - Ostatnia modyfikacja : 09.05.2013
Copyright© SP ZOZ Puławy 2008 - 2013 - Web design by Kamil Komoszka
kkomoszka@szpitalpulawy.pl
webadmin@szpitalpulawy.pl