PRACOWNIA EKG I DIAGNOSTYKI NIEINWAZYJNEJ CHORÓB SERCA

LOKALIZACJA: Pawilon A Szpitala Specjalistycznego,niski parter, gabinet 23

Badania wykonywane są w:

  • Poniedziałek – Piątek od godz. 07.00 – 14.35

W pracowni wykonujemy badania :

  • EKG 24 godziny metodą Holtera
  • Holter RR
  • Próba wysiłkowa

Badania wykonywane są na podstawie skierowania od lekarza specjalisty kardiologa i wcześniejszej rejestracji. Termin badania można uzgodnić osobiście lub telefonicznie. Opis wyniku badania dokonuje lekarz specjalista kardiolog

Strona Główna Oddziały Szpitala
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 i Chirurgii Kręgosłupa

Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologi
Oddział Neurologiczny i Udarowy
Oddział Noworodkowy
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci

Oddział Okulistyczny
Oddział Otolaryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Reumatologiczny
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Oddział Wewnętrzny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Fundusze Unijne Oferty Pracy
Wersja : 1.0.5 - Ostatnia modyfikacja : 09.05.2013
Copyright© SP ZOZ Puławy 2008 - 2013 - Web design by Kamil Komoszka
kkomoszka@szpitalpulawy.pl
webadmin@szpitalpulawy.pl