PRACOWNIA ENDOSKOPOWA

LOKALIZACJA: Pawilon A Szpitala Specjalistycznego,I piętro Wejście boczną klatką schodową lub przez Oddział Chirurgii Ogólnej.

Kierownik pracowni:
lek. med. Paweł Gajek lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej i gastroenterologii

Badania endoskopowe wykonywane są w:

  • planowe wykonywane są w dni powszednie w godzinach od 07.30 – 14.00

Rejestracja

  • Osobista lub telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 7:15-14:30
  • 814 502 108

W ramach kontraktu z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w pracowni wykonywane są badania endoskopowe – gastroskopia (na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego lub od lekarza specjalisty realizującego umowę z LOW NFZ z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej).

Ponadto w pracowni endoskopowej dla pacjentów szpitalnych (najczęściej pacjentów oddziałów chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych lub chorób zakaźnych) wykonywane są badania endoskopowe.

W pracowni endoskopowej wykonywane są następujące badania:

GASTROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA
endoskopowa diagnostyka górnego odcinka przewodu pokarmowego

GASTROSKOPIA ZABIEGOWA
paliatywne protezowanie/udrażnianie nowotworowych zwężeń górnego odcinka przewodu pokarmowego, usuwanie polipów, tamowanie krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego, usuwanie ciał obcych z górnego odcinka przewodu pokarmowego, obliteracja i opaskowanie żylaków przełyku, wytwarzanie gastrostomii endoskopowej

KOLONOSKOPIA DIAGNOSTYCZNA
endoskopowa diagnostyka dolnego odcinka przewodu pokarmowego

KOLONOSKOPIA ZABIEGOWA
usuwanie polipów, tamowanie krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego

ECPW (CHOLANGIOPANKREATOGRAFIA WSTECZNA):
usuwanie złogów dróg żółciowych/przewodu trzustkowego, paliatywne udrażnianie/ protezowanie dróg żółciowych, rozszerzanie łagodnych zwężeń dróg żółciowych/trzustkowych, endoskopowy drenaż torbieli trzustki

Planujemy również wykonywanie zabiegów

PTC (PRZEZSKÓRNA PRZEZWĄTROBOWA CHOLANGIOGRAFIA)
- przezskórne paliatywne udrażnianie/protezowanie dróg żółciowych, rozszerzanie łagodnych zwężeń dróg   żółciowych
PH-METRIA POŁĄCZENIA PRZEŁYKOWO - ŻOŁĄDKOWEGO

Strona Główna Oddziały Szpitala
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 i Chirurgii Kręgosłupa

Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologi
Oddział Neurologiczny i Udarowy
Oddział Noworodkowy
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci

Oddział Okulistyczny
Oddział Otolaryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Reumatologiczny
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Oddział Wewnętrzny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Fundusze Unijne Oferty Pracy
Wersja : 1.0.5 - Ostatnia modyfikacja : 09.05.2013
Copyright© SP ZOZ Puławy 2008 - 2013 - Web design by Kamil Komoszka
kkomoszka@szpitalpulawy.pl
webadmin@szpitalpulawy.pl