FUNDUSZE UNIJNE

Witamy w części serwisu, poświęconej projektom realizowanym dzięki środkom pozyskanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

W tej części serwisu będziemy informować Państwa o projektach realizowanych dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Adresy stron internetowych informujących o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego:


Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Punkty informacyjne zlokalizowane na terenie województwa lubelskiego:

1. PUNKT INFORMACYJNY w Departamencie Strategii i Rozwoju
Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego w Lublinie ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
tel. 0-800-888-776 (bezpłatna infolinia) lub 81-44-16-750
e-mail: rpo@lubelskie.pl lub drr@lubelskie.pl

2. PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego
w Chełmie Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm
tel. 82-56-30-208
e-mail: chelm@lubelskie.pl

3. PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego
w Białej Podlaskiej ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska
tel. 83-34-35-844
e-mail: biala@lubelskie.pl

4. PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego
w Zamościu ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość
tel. 84-63-80-267
e-mail: zamosc@lubelskie.pl

5. PUNKT INFORMACYJNY w Lubelskiej Agencji Wspierania
Przedsiębiorczości w Lublinie (dla przedsiębiorców)
ul. Graniczna 4, 20-010 Lublin
tel. 81-46-23-831 lub 81-46-23-812
e-mail: lawp@lubelskie.pl

Strona Główna Oddziały Szpitala
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 i Chirurgii Kręgosłupa

Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologi
Oddział Neurologiczny i Udarowy
Oddział Noworodkowy
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci

Oddział Okulistyczny
Oddział Otolaryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Reumatologiczny
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Oddział Wewnętrzny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Fundusze Unijne Oferty Pracy
Wersja : 1.0.5 - Ostatnia modyfikacja : 09.05.2013
Copyright© SP ZOZ Puławy 2008 - 2013 - Web design by Kamil Komoszka
kkomoszka@szpitalpulawy.pl
webadmin@szpitalpulawy.pl