FUNDUSZE UNIJNE W REALIZACJI

Projekt :

"Dostosowanie wybranych oddziałów szpitalnych SP ZOZ w Puławach do obowiązujących wymogów normatywnych oraz zakup i montaż wyposażenia"

Przedmiotem projektu jest modernizacja Oddziałów: Kardiologii, Okulistyki, Urologii i Onkologii Urologicznej oraz zakup sprzętu medycznego. Przebudowa i remont sal chorych, gabinetów diagnostycznych oraz Traktów Operacyjnych (Okulistycznego i Urologicznego)

- pozwoli na wzrost ilości wykonywanych badań diagnostycznych,
- zmniejszy czas oczekiwania na badania, - Skrócenie czasu hospitalizacji, dzięki szybszej i bardziej precyzyjnej diagnostyce
- skróci czas hospitalizacji.

Wykorzystanie nowoczesnych materiałów budowlanych (sanitarnych, elektrycznych, itp.) wpłynie na zmniejszenie zanieczyszczenie środowiska.

Inwestycja w 68,23% zostanie dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Strona Główna Oddziały Szpitala
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 i Chirurgii Kręgosłupa

Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologi
Oddział Neurologiczny i Udarowy
Oddział Noworodkowy
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci

Oddział Okulistyczny
Oddział Otolaryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Reumatologiczny
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Oddział Wewnętrzny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Fundusze Unijne Oferty Pracy
Wersja : 1.0.5 - Ostatnia modyfikacja : 09.05.2013
Copyright© SP ZOZ Puławy 2008 - 2013 - Web design by Kamil Komoszka
kkomoszka@szpitalpulawy.pl
webadmin@szpitalpulawy.pl