FUNDUSZE UNIJNE - PROJEKTY ZREALIZOWANE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach zrealizował projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 -2013

Tytuł Projektu: Podniesienie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych poprzez rozbudowę systemu informatycznego i zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Puławach. Całkowita wartość projektu 5 178 692,92 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4 317 857,50 zł

W ramach projektu zakupiona została aparatura medyczna w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych oraz chorób kardiologicznych tj.:

1. Komora laminarna
Niezbędna do przygotowywania roztworów cytostatyków (chemioterapia) do wlewów dożylnych chorym na nowotwory. Odpowiednie przygotowanie leków do chemioterapii minimalizuje zagrożenie życia i zdrowia pacjentów oraz personelu przygotowującego te leki. Jest to wymagalne do spełnienia norm unijnych.

2. Pompy infuzyjne objętościowe (3 szt.)
Niezbędne do precyzyjnego i kontrolowanego podawania cytostatyków (leki przeciwnowotworowe) a zatem skutecznej terapii. Pompy te służą do podawania leków w określonym przedziale czasowym np. 30 min., 1 godziny, 3 godzin. Zapewnia to bezpieczeństwo dla pacjentów podczas stosowania leczenia chemioterapeutykami. Do leczenia wprowadzane są nowe leki, które maja coraz bardziej precyzyjne sposoby podawania.

3. Fotele zabiegowe
Znacznie poprawiają komfort leczenia pacjentów podczas stosowania długotrwałych wlewów leków cytostatycznych. Pacjenci podczas wlewów wymagają monitorowania ciśnienia tętniczego krwi, czynności serca, stosowania tlenoterapii i niezbędne jest wówczas zapewnienie pacjentom wygody, a dla personelu wygodnego dostępu do pacjenta.

4. Aparat RTG z ramieniem C
Urządzenie niezbędne do śród operacyjnego obrazowania i kontroli skuteczności leczenia operacyjnego. Cyfrowa obróbka obrazu, niewielkie napromienienie pacjenta i personelu, doskonała jakość i rozdzielczość. Przydatny w szeroko pojętej chirurgii, szczególnie onkologicznej.

5. Nóż harmoniczny Urządzenie całkowicie niezbędne w nowoczesnej chirurgii, szczególnie w onkologicznej chirurgii endoskopowej. Ma za zadanie precyzyjnie przecinać tkanki koagulując naczynia bez wytwarzania wysokiej temperatury i dymów (koagulacja).

6. Monitor hemodynamiczny i USG z Dopplerem
Umożliwi diagnostykę chorób układu krążenia, stworzy możliwości diagnostyki wrodzonych i nabytych wad serca, chorób nowotworowych serca zwłaszcza guzów serca. Przyczyni się do wzrostu wykrywalności chorób układu krążenia jeszcze przed wystąpieniem nieodwracalnych powikłań (przerost, niewydolność), umożliwi także diagnostykę choroby niedokrwiennej w warunkach ambulatoryjnych (echokardiografia obciążeniowa) oraz umożliwi monitorowanie efektów podjętego leczenia.

Dzięki unijnej dotacji ucyfrowiono RTG oraz zakupiono i wdrożono sprzęt oraz system pozwalający na sporządzanie dokumentacji medycznej z RTG w formie cyfrowej oraz papierowych wydruków, co pozwoli na eliminację kosztownych i niebezpiecznych dla środowiska klisz RTG i odczynników chemicznych. Zakupiono nowoczesny aparat RTG oraz zintegrowano powstały system diagnostyki cyfrowej z systemem informatycznym SP ZOZ w Puławach.

W efekcie realizacji projektu dołączyliśmy do grona szpitali powiatowych i miejskich posiadających kompleksowy i w pełni zintegrowany system informatyczny do zarządzania jednostką służby zdrowia. Najważniejsze to jednak pozytywne zmiany i korzyści obejmujące naszych pacjentów – mieszkańców Puław i Powiatu Puławskiego. Najistotniejsze z nich to:
- Podniesienie bezpieczeństwa pacjentów podczas stosowania chemioterapii
- Szybki i bezpieczny dostęp do własnych danych szpitalnych pacjentów oraz członków rodzin pacjenta, a także lekarzy rodzinnych
- Zwiększenie wykrywalności chorób układu krążenia jeszcze przed wystąpieniem nieodwracalnych powikłań
- Rejestracja do poradni przyszpitalnych za pomocą sieci Internet. Znacznie ułatwia rejestrację pacjentom i oszczędza czas na załatwienie formalności

Tytuł projektu:

"Dostosowanie wybranych oddziałów szpitalnych SP ZOZ w Puławach do obowiązujących wymogów normatywnych oraz zakup i montaż wyposażenia"

Przedmiotem projektu była modernizacja Oddziałów: Kardiologii, Okulistyki, Urologii i Onkologii Urologicznej oraz zakup sprzętu medycznego. Zakres prac objął przebudowę i remont sal chorych, gabinetów diagnostycznych oraz Traktów Operacyjnych (Okulistycznego i Urologicznego). Całkowita wartość projektu: 4 241 705,30 zł, Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 458 452,71 zł

Najistotniejsze korzyści i zmiany wynikające z realizacji projektu to:

1. Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych zarówno w podstawowym, jak i specjalistycznym zakresie, maksymalizując tym samym dobro pacjenta

2. Skrócenie czasu hospitalizacji

3. Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy personelu

4. Poprawa warunków hospitalizacji

5. Zmniejszenie kosztów funkcjonowania szpitala

Inwestycja w 71,17% została dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

SP ZOZ Puławy

ul. Józefa Bema 1

24-100 Puławy

tel: 814 502 274

fax: 81 886 29 15

e-mail
spzoz@szpitalpulawy.pl

NIP- 716-22-38-942

REGON: 431205731

Strona Główna Oddziały Szpitala
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 i Chirurgii Kręgosłupa

Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologi
Oddział Neurologiczny i Udarowy
Oddział Noworodkowy
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci

Oddział Okulistyczny
Oddział Otolaryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Reumatologiczny
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Oddział Wewnętrzny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Fundusze Unijne Oferty Pracy
Wersja : 1.0.5 - Ostatnia modyfikacja : 09.05.2013
Copyright© SP ZOZ Puławy 2008 - 2013 - Web design by Kamil Komoszka
kkomoszka@szpitalpulawy.pl
webadmin@szpitalpulawy.pl