ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY

LOKALIZACJA: Pawilon B Szpitala Specjalistycznego, II i III piętro

Kierownik oddziału: dr n. med. Tomasz Janczarek

Pielęgniarka oddziałowa (położnictwo i ginekologia): mgr Katarzyna Tabor

Lekarze oddziału

lek. med. Włodzimierz Kozyrski

lek. med. Andrzej Zborowski

lek. med. Anna Jędruszczak-Wiśniewska

lek. med. Marcin Mizak

lek. med. Alina Korzeniowska

lek. med. Agata Seredyn - Sójka

lek. med. Mateusz Zborowski

lek. med. Robert Zarzycki

Liczba łóżek: Oddział dysponuje 40 łóżkami.

Telefony

Ginekologia - punkt pielęgniarski 81 45 02 117

Położnictwo - punkt pielęgniarski 81 45 02 168

INFORMACJE

Oddział prowadzi porody fizjologiczne i patologiczne - także w ramach porodów rodzinnych, wykorzystując szeroki wachlarz zabiegów położniczych. W zakresie patologii wczesnej i późnej ciąży prowadzone są ciąże powikłane. Zajmuje się monitoringiem ciąży (KTG, USG) pacjentek w ramach konsultacji z Izby Przyjęć. Oddział leczy zachowawczo wszystkie choroby kobiece. Świadczy pełen zakres zabiegów operacyjnych metodą tradycyjną i endoskopową w leczeniu chorób ginekologiczno - położniczych, również w dziedzinie ginekologii onkologicznej.

Strona Główna Oddziały Szpitala
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 i Chirurgii Kręgosłupa

Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologi
Oddział Neurologiczny i Udarowy
Oddział Noworodkowy
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci

Oddział Okulistyczny
Oddział Otolaryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Reumatologiczny
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Oddział Wewnętrzny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Fundusze Unijne Oferty Pracy
Wersja : 1.0.5 - Ostatnia modyfikacja : 09.05.2013
Copyright© SP ZOZ Puławy 2008 - 2013 - Web design by Kamil Komoszka
kkomoszka@szpitalpulawy.pl
webadmin@szpitalpulawy.pl