Historia SP ZOZ Puławy

Pierwsze wzmianki o puławskiej służbie zdrowia sięgają XVIII wieku. Doktorzy, chirurdzy, felczerzy, cyrulicy byli już od okresu Renesansu częścią dworów magnackich, dwór rodu Czartoryskich również nie odbiegał od tego standardu. Książęta Czartoryscy, którzy chcieli być dobrze postrzegani przez swoich poddanych zorganizowali służbę medyczną zwaną lazaretami i aptekami. Pierwszy lazaret dla poddanych w Puławach mieścił się w nowych oficynach i liczył 16 łóżek. Zagraniczne podróże książąt Czartoryskich pozwalały im poznawać nowinki w zakresie szpitalnictwa i służby zdrowia. Sprowadzali oni także na swój dwór lekarzy z zagranicy czego przykładem był nadworny lekarz Ks Izabeli Czartoryskiej Karol Khittel. Większa świadomość magnatów i dobre rady doktorów doprowadziły do zbudowania drugiego lazaretu w 1793 roku. Niezwykle ceniony przez rodzinę Czartoryskich lekarz K. Khittel odegrał większą rolę w rozwoju szpitalnictwa w Puławach ponieważ przeznaczył fundusze w swoim testamencie na budowę szpitala, który powstał w 1943 roku - to budynek obecnego Muzeum Regionalnego PTTK. Szpital nosił nazwę św. Karola Boromeusza, a w 1888 roku liczył 13 łóżek dla chorych.

Początki lat dwudziestych w Puławach to walka z chorobami takimi jak dur brzuszny, czarna ospa czy czerwonka. Zwalczaniem epidemii zajmowała się państwowa służba zdrowia, reprezentowana przez lekarzy powiatowych. Do nich także należała opieka nad szpitalami, których w mieście w latach dwudziestych było 2. Początkowo w budynku kasyna wojskowego działał prowizoryczny szpital zakaźny złożony z 26 łóżek. Jego zwierzchnikiem był dr Apolinary Bolesław Horodyski

W 1923 r. szpital ten został przeniesiony do drewnianego budynku przy obecnej Alei Partyzantów. Budynek ten był niewielki i panowały tam bardzo prymitywne warunki sanitarno – higieniczne. Sytuacja służby zdrowia była w mieście bardzo trudna. Istniała potrzeba wybudowania nowego szpitala spełniającego potrzeby oraz ośrodka zdrowia który powstał w 1931 roku w Puławach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nowo powstała placówka ułatwiła społeczeństwu dostęp do służby zdrowia, lecz nie rozwiązała problemu. W związku z tym w 1934 r. architekt Władysław Borkowski otrzymał zlecenie opracowania projektu nowego szpitala w Puławach na 100 łóżek. Wzniesiono okazały dwupiętrowy gmach szpitala, a pierwszą część robót odebrano w 1938 roku. W 1939 roku szpital powiatowy nie był udostępniony jeszcze dla pacjentów, ponieważ zabrakło funduszy na wykończenie wnętrza i zainstalowanie szpitalnych urządzeń. Po wkroczeniu do miasta wojsk niemieckich budynek nowo wybudowanego szpitala został przejęty i tam umieszczani byli ranni

Trudna sytuacja wojenna zmusiła miasto do otworzenia w 1945 tymczasowego szpitala w dawnym hotelu „Bristol”.

W okresie powojennym w szpitalu puławskim funkcjonowały oddziały: internistyczny, chirurgia, laryngologia, zakaźny i gruźliczy

Godnym odnotowania faktem jest powstanie 15 lipca 1945 roku Pogotowia Ratunkowego w Puławach, które było drugą tego typu jednostką w województwie lubelskim. Pogotowie znajdowało się w budynku Szpitala, na wyposażeniu miało 1 karetkę, a kierownikiem został dr Antoni Majewski.

Zdjęcia z Archiwum Pracowni Dziejów Miasta POK "Dom Chemika"Poprzednia Strona I II III Następna Strona

Do Góry

Strona Główna Oddziały Szpitala
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 i Chirurgii Kręgosłupa

Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologi
Oddział Neurologiczny i Udarowy
Oddział Noworodkowy
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci

Oddział Okulistyczny
Oddział Otolaryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Reumatologiczny
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Oddział Wewnętrzny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Fundusze Unijne Oferty Pracy
Wersja : 1.0.5 - Ostatnia modyfikacja : 09.05.2013
Copyright© SP ZOZ Puławy 2008 - 2013 - Web design by Kamil Komoszka
kkomoszka@szpitalpulawy.pl
webadmin@szpitalpulawy.pl