Historia SP ZOZ Puławy

Drewniany budynek szpitala zakaźnego funkcjonował do 1957 roku kiedy to oddano do użytku pawilon zakaźny, spełniający swoją funkcję do dzisiaj.

W owym okresie szpital funkcjonował jako powiatowy, co w roku 1969 zmieniło się bo został przekwalifikowany na miejski. W związku z tym uzyskał możność uruchomienia 5 dyżurów lekarskich tj. Dyżur ogólny, pediatryczny, chirurgiczny, ginekologiczno – położniczy i niezabiegowy na oddziały zakaźny i wewnętrzny.

Lata 60-te to bardzo dynamiczny okres w rozwoju miasta Puław, z racji decyzji jaką w 1960 r. podjęły władze kraju o lokalizacji w mieście Zakładów Azotowych. Budowa kombinatu chemicznego sprowadziła do miasta i powiatu wielu nowych mieszkańców. W 1970 roku w Puławach działał Szpital Miejski o 306 łóżkach etatowych, który nie zabezpieczał potrzeb miasta i powiatu. Funkcjonował on na bazie 8 oddziałów: wewnętrznego, dziecięcego, zakaźnego, gruźliczego, chirurgii I, chirurgii II, ginekoliczno – położniczego, laryngologicznego pracowni: analitycznej, radiologicznej, elektrokardiologicznej oraz działów: fizykoterapii, dokumentacji i statystyki medycznej, punktu krwiodawstwa i apteki. W placówce zatrudnionych było łącznie 240 osób. W Puławach działały wówczas poza szpitalem 3 poradnie ogólne, a w ramach lecznictwa przemysłowego: Obwodowa Przychodnia przemysłowa i Przychodnia Przyzakładowa Zakładów Azotowych Puławy.

W latach 1971 – 1975 następuje proces integracji placówek służby zdrowia w Polsce, powstają Zakłady Opieki Zdrowotnej. Podobnie dzieje się w Puławach w październiku 1972 roku kiedy to dokonano reorganizacji służby zdrowia w mieście i takie jednostki jak szpital, Powiatowa Przychodnia Obwodowa ze swoimi wiejskimi ośrodkami, Powiatowa Przychodnia Przemysłowa i Pogotowie Ratunkowe razem z Wydziałem Zdrowia i Opieki Społecznej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej utworzyły Zakład Opieki Zdrowotnej i Społecznej.

W związku z niewydolnością lokalową puławskiej służby zdrowia wielkim wydarzeniem było oddanie do użytku nowego pawilonu szpitala Miejskiego 6 IV 1974 roku . Budowa trwała 5 lat a wartość inwestycji wyniosła razem z wyposażeniem 120 milionów złotych z czego 42 miliony złotych pochodziły od Zakładów Azotowych. Nowy obiekt liczył 395 łóżek szpitalnych, łącznie więc szpital powiększył ilość łóżek do 550. Oprócz dotychczas istniejących oddziałów (chirurgiczny, wewnętrzny, położniczo – ginekologiczny, dziecięcy, laryngologiczny, gruźliczy, zakaźny) przewidziano otwarcie 7 nowych: neurologicznego, okulistycznego, urologicznego, reumatologiczno – rehabilitacyjnego, urazowo – ortopedycznego, chirurgii dziecięcej, dermatologicznego.

Godnym odnotowania faktem jest powstanie 15 lipca 1945 roku Pogotowia Ratunkowego w Puławach, które było drugą tego typu jednostką w województwie lubelskim. Pogotowie znajdowało się w budynku Szpitala, na wyposażeniu miało 1 karetkę, a kierownikiem został dr Antoni Majewski.

Zdjęcia z Archiwum Pracowni Dziejów Miasta POK "Dom Chemika"

Poprzednia Strona I II III Następna Strona

Do Góry

Strona Główna Oddziały Szpitala
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 i Chirurgii Kręgosłupa

Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologi
Oddział Neurologiczny i Udarowy
Oddział Noworodkowy
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci

Oddział Okulistyczny
Oddział Otolaryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Reumatologiczny
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Oddział Wewnętrzny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Fundusze Unijne Oferty Pracy
Wersja : 1.0.5 - Ostatnia modyfikacja : 09.05.2013
Copyright© SP ZOZ Puławy 2008 - 2013 - Web design by Kamil Komoszka
kkomoszka@szpitalpulawy.pl
webadmin@szpitalpulawy.pl