Historia SP ZOZ Puławy

W latach 80 – tych w puławskim ZOZ-ie przeprowadzono 2 znaczące inwestycje, wybudowano budynek biura dla administracji szpitalnej, jak również połączono Pawilony A i B łącznikiem. Wcześniej funkcję łącznika spełniała kuchnia, ale przepisy sanitarne zmieniły się i zabraniały tego.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Puławach 2 lutego 1993 roku został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej. W dniu 3 marca 1997r. Zespół zwrócił się z wnioskiem do organu założycielskiego – Wojewody Lubelskiego o wyrażanie zgody na prowadzenie go w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Przekształcenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Puławach nastąpiło na podstawie Zarządzenia Nr 189 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 grudnia 1997 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. W obecnej formie organizacyjnej działa więc od 1997 roku. Decyzją Wojewody

Lubelskiego SP ZOZ w Puławach 30 kwietnia 1998 roku został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.

Od 1 stycznia 1999 roku w wyniku reformy administracyjnej kraju, organem założycielskim dla SP ZOZ w Puławach stało się Starostwo Powiatowe

SP ZOZ w Puławach jest więc centralną jednostką lecznictwa w powiecie Puławskim. Mimo to jednak znaczenie tego zakładu nie jest tylko lokalne. Obok powiatu puławskiego SP ZOZ w Puławach obsługuje także gminy z innych powiatów, w tym przede wszystkim z powiatu kozienickiego oraz zwoleńskiego

SP ZOZ Puławy reaguje na potrzeby pacjentów i uruchamia bądź zamyka oddziały, pracownie czy poradnie. Cały czas Zespół jest doposażony w nowoczesny sprzęt medyczny jak i pozamedyczny korzystając z ofiarności różnych organizacji jak i sponsorów.

Dyrektor SP ZOZ Puławy z dniem 11.02.2008r. wydaniem stosownego zarządzenia wprowadził rozpoczęcie wdrażania systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 . Stosowny certyfikat ISO dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach wydany został 14.11.2011 roku.

Obejmuje on następujące obszary:

  • 1. świadczenia medyczne w zakresie leczenia szpitalnego
  • 2. ratownictwo medyczne
  • 3. diagnostykę obrazową i laboratoryjną
  • 4. rehabilitację
  • 5. profilaktykę i promocję zdrowia.

W Zakładzie pracuje wykwalifikowana kadra pracownicza - 988 etatów, która ciągle podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Zakład jest uprawniony również do uczestniczenia w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Zdjęcia z Archiwum Pracowni Dziejów Miasta POK "Dom Chemika"Poprzednia Strona I II III Następna Strona

Do Góry

Strona Główna Oddziały Szpitala
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 i Chirurgii Kręgosłupa

Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologi
Oddział Neurologiczny i Udarowy
Oddział Noworodkowy
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci

Oddział Okulistyczny
Oddział Otolaryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Reumatologiczny
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Oddział Wewnętrzny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Fundusze Unijne Oferty Pracy
Wersja : 1.0.5 - Ostatnia modyfikacja : 09.05.2013
Copyright© SP ZOZ Puławy 2008 - 2013 - Web design by Kamil Komoszka
kkomoszka@szpitalpulawy.pl
webadmin@szpitalpulawy.pl