Okulistyka w Puławach – historia w mgnieniu oka

Oddział Okulistyczny Szpitala w Puławach otwarto w październiku 1974 roku, dlatego, 24 października zorganizowano Konferencję z okazji jubileuszu 40- lecia działalności Oddziału. Gospodarzami Konferencji były Panie: Dyrektor SP ZOZ w Puławach Jolanta Herda oraz Ordynator Oddziału Okulistycznego Wioletta Kowalik-Laskowska. Wśród Szanownych Gości obecnych na uroczystość byli: Pan Starosta Puławski Witold Popiołek, Wicestarosta Pan Paweł Nakonieczny oraz członkowie Zarządu Powiatu Puławskiego. Na konferencję przybyła również Pani Małgorzata Sadurska- Poseł na Sejm RP. Nie zabrakło także Pana Prezydenta Puław Janusza Grobla, Wiceprezydenta Pani Ewy Wójcik oraz przedstawicieli Rady Miasta Puławy, Wójtów Gmin, Prezesa Zakładów Azotowych, Prezesów spółek należących do Zakładów Azotowych, Dyrektorów Instytutów Naukowych i innych Osób, które są życzliwe wobec zmian zachodzących w Puławskim SP ZOZ-ie.

I część Konferencji odbyła się na Oddziale, gdzie Pani dr Wioletta Laskowska- Kowalik zaprezentowała warunki w których leczeni są pacjenci. Od początku 2013 r., po gruntownym remoncie i kilku przeprowadzkach, Okulistyka umiejscowiona została w Pawilonie B Szpitala Specjalistycznego.

Historia Oddziału Okulistyki rozpoczęła się w październiku 1974 roku na V piętrze pawilonu Szpitalnego. Funkcję ordynatora objął wówczas dr Jerzy Skowroński. W Oddziale pracowali wówczas dr Ryszard Goliszek, dr Krystyna Ziobro, dr Anna Krasowicz- Monies, dr Maria Witczak oraz dr Elżbieta Szymanek- Sekita. Dzięki intensywnej współpracy z Klinika Okulistyczną w Lublinie wdrożono najnowsze techniki operacyjne oraz metody diagnostyczne i trendy terapeutyczne. W Puławach wykonywano zabiegi usuwania zaćmy , operacje zezów, plastyczne operacje powiek, operacje przeciwjaskrowe oraz zaopatrywano chirurgicznie rany pourazowe, usuwano ciała obce wewnątrzgałkowe. W 2007 r. Oddział zmienił swoją siedzibę i umiejscowiony został na III piętrze nowego pawilonu Szpitala. Tam, dzięki życzliwości zainteresowanych stron, czyli Dyrekcji, władz lokalnych oraz sponsorów, powstała pierwsza sala operacyjna, sale diagnostyczne i sale chorych. Pozyskano także nowoczesny sprzęt operacyjny. W listopadzie 2007 r. rozpoczęto planowane zabiegi na nowej sali operacyjnej. Od 2009 roku funkcję ordynatora objęła dr Wioletta Kowalik- Laskowska, która do dnia dzisiejszego pozostaje na swoim stanowisku. Po licznych przejściach i trudnych negocjacjach Oddział Okulistyki umiejscowiono w pawilonie B Szpitala, gdzie funkcjonuje od stycznia 2013 r. W Oddziale pracuje wysokokwalifikowana kadra medyczna, pomieszczenia są wyremontowane i wyposażone w specjalistyczną aparaturę medyczną. Dzięki pomocy Sponsorów zakupiono nowy sprzęt do fakoemulsyfikacji zaćmy, laser okulistyczny, drobny sprzęt medyczny. Do zabiegów wykorzystywane są jednorazowe pakiety operacyjne oraz wysokiej klasy soczewki wewnątrzgałkowe. To sprawie, że zabiegi wykonywane są w sposób bezpieczny i praktycznie atraumatyczny. Istnieje bardzo duże zainteresowanie leczeniem w tutejszym Oddziale a poziom satysfakcji pacjentów ostatnio przeprowadzonych badaniach wynosił 4,98 w pięciostopniowej skali. Obecnie Oddział Okulistyczny dysponuje 10 łóżkami, a wciągu roku przyjmowanych jest około 800 pacjentów, spośród których prawie 90% jest operowanych. Przedstawiając dalszy rozwoju Okulistyki w Puławach, dr Kowalik –Laskowska powiedziała, że jej marzeniem jest przeprowadzanie na Oddziale operacji wiktrektomii, iniekcji doszklistkowych, dalszy rozwój operacji zezów, oraz szeroko pojęta okuloplastykę. Czas pokaże, na ile uda się zrealizować nasze marzenia…

Rewitalizacja terenów zielonych wokół Szpitala

SP ZOZ w Puławach zakończył właśnie I etap rewitalizacji terenów zielonych wokół budynków Szpitala Specjalistycznego. Na początku 2014 roku podpisano z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie Porozumienie o nawiązaniu współpracy w zakresie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej. W efekcie zawartego Porozumienia, w Katedrze Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, powstały prace magisterskie i inżynierskie, w których przedstawiono koncepcje zagospodarowania ogrodów przy Szpitalu. Uwzględniając ogólne założenia projektów i możliwości finansowo- organizacyjne SP ZOZ-u, po drobnych korektach, wykonano pierwsze nasadzenia roślin. W sumie wysadzono ponad 2000 krzewów i drzew oraz zasiano trawę. Prace przeprowadzono przy wejściu głównym do budynku Szpitala, przy Oddziale Zakaźnym oraz przed budynkiem administracji. Gdy nowe krzewy i drzewa przyjmą się, uatrakcyjnią miejsca wokół Szpitala. Pożądany efekt dekoracyjny nasadzeń widoczny jest od razu, a w pełnej krasie rośliny zaprezentują się na wiosnę. Kolejny etap, w zależności od posiadanych środków finansowych, planowany jest w 2015 roku.

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach informuje, że jest realizatorem "Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w gminie Miasto Puławy na lata 2014-2016".

Informacje szczególowe

INFORMACJE DLA PACJENTÓW
jQuery Slider integrated with Tooltip control

FACEBOOK