ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

LOKALIZACJA: Pawilon A Szpitala Specjalistycznego, I piętro

Ordynator: lek. med. Waldemar Gardias

Pielęgniarka oddziałowa: Małgorzata Dębiec

Lekarze oddziału

lek. med. Iwona Wiśniewska

lek. med. Magdalena Masiak

lek. med. Agnieszka Stachnio-Węgrzynek

lek. med. Andrzej Wojtaś

lek. med. Rafał Sempoch

lek. med. Ewa Heflich-Szewczyk

lek. med. Michał Hetman

lek. med. Volodymyr Lukach

lek. med. Arkadiusz Maziarz

Liczba łóżek: Oddział dysponuje 6 łóżkami.

Telefony

Punkt pielęgniarski 81 45 02 142

INFORMACJE

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii został uruchomiony w 1974 roku. Pierwszym ordynatorem oddziału była Pani dr Maria Czarnobil, która sprawowała tę funkcję do roku 2002. Początkowo oddział ten stanowił jedno pomieszczenie przy Oddziale Chirurgii Ogólnej.Dzisiaj Oddział AiIT mieści się na pierwszym piętrze pawilonu A Szpitala Specjalistycznego w Puławach.

Na przełomie lat 1999/2000 został przeprowadzony gruntowny remont oddziału, który obejmował zarówno remont sali pacjentów, jak i zaplecza oddziału: kuchni, magazynu, pokoi socjalnych. Oddział spełnia warunki sanitarno-higieniczne. Posiada bogate wysokiej klasy aparaturę i sprzęt medyczny i diagnostyczny.Składa się z 1 sali intensywnego nadzoru z wyodrębnionymi 2 izolatkami. W sali występuje nowoczesne rozwiązanie mediów w postaci kolumn anestezjologicznych przy każdym łóżku. Każde łóżko oddziału jest w pełni monitorowane, co pozwala świadczyć usługi na poziomie Szpitala Specjalistycznego. Poszczególne stanowiska dla pacjentów są oddzielone od siebie, posiadają dostęp do gazów medycznych, próżni, prądu, zasilania awaryjnego. Dzięki całodobowemu systemowi monitorowania parametrów życiowych, lekom dostępnym natychmiastowo, fachowemu personelowi możemy zapewnić pacjentom wysoką jakość usług i bezpieczeństwo.

Oddział stanowi podstawową jednostkę Szpitala w zakresie wykonywania znieczuleń, leczenia chorych w stanach zagrożenia życia, resuscytacji i leczenia bólu niezależnie od jego przyczyny.

Oddział AiIT udziela pomocy chorym w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, które spowodowane jest potencjalnie odwracalną niewydolnością oddechową i krążeniową. Leczone są przypadki sepsy, ARDS.

Od 2011 roku istnieje w oddziale możliwość prowadzenia ciągłej terapii nerkozastępczej.

Średnio w roku hospitalizowanych jest 220 pacjentów. Na sześciu salach operacyjnych wykonuje się średnio rocznie 5000 znieczuleń.

Lekarze oddziału wykonują znieczulenia:

- do zabiegów operacyjnych większych i mniejszych (ogólne, regionalne, nasiękowe)

- do zabiegów leczniczo-diagnostycznych w pracowniach endoskopowych, pracowniach radiologicznych   oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

W 2004 roku świadczenia te zostały poszerzone o znieczulenia dla pacjentów z głębokim upośledzeniem psychofizycznym w różnym wieku do zabiegów stomatologicznych.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie specjalizacji.Specjalizacja jest specjalizacją interdyscyplinarną, obejmuje wiele zagadnień z różnych działów medycyny.

Stale w oddziale dyżuruje 2 lekarzy:
- jeden w oddziale
- drugi na sali operacyjnej, kwalifikuje do zabiegów operacyjnych

Oddział umożliwia stały kontakt z rodziną chorego i osobami bliskimi oferując pełną i kompetentną informację o stanie zdrowia chorego, bezpośrednią, jak również telefoniczną. W razie potrzeby oddział zapewnia możliwość konsultacji ze specjalistami w szpitalu, jak również współpracuje z Akademią Medyczną w Lublinie.

Strona Główna Oddziały Szpitala
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 i Chirurgii Kręgosłupa

Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologi
Oddział Neurologiczny i Udarowy
Oddział Noworodkowy
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci

Oddział Okulistyczny
Oddział Otolaryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Reumatologiczny
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Oddział Wewnętrzny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Fundusze Unijne Oferty Pracy
Wersja : 1.0.5 - Ostatnia modyfikacja : 09.05.2013
Copyright© SP ZOZ Puławy 2008 - 2013 - Web design by Kamil Komoszka
kkomoszka@szpitalpulawy.pl
webadmin@szpitalpulawy.pl