KONKURSY OFERT ROK 2016
Utworzono: 15 Grudzień 2016

O konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej przez osoby wykonujące zawód lekarza.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 roku poz. 1638)

Pliki do pobrania


Utworzono: 13 Grudzień 2016

O konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 roku poz. 618 ze zm.)

Pliki do pobrania


Utworzono: 7 Grudzień 2016

O konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych w Oddziale Noworodkowym przez osoby wykonujące zawód lekarza.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 roku poz. 618 ze zm.)

Pliki do pobrania


Utworzono: 5 Grudzień 2016

O konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych w Oddziale Kardiologii i przez osoby wykonujące zawód lekarza.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 roku poz. 618 ze zm.)

Pliki do pobrania


Utworzono: 25 Listopad 2016

Materiały informacyjne i szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych i laboratoryjnych pacjentów Udzielającego Zamówienia

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 roku poz. 618 ze zm.)

Pliki do pobrania


Utworzono: 4 Listopad 2016

O konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej przez osoby wykonujące zawód lekarza.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 roku poz. 618 ze zm.)

Pliki do pobrania


Utworzono: 14 Październik 2016

O konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SOR w zakresie ambulatorium Szpitalnym SPZOZ w Puławach przez osoby wykonujące zawód ratownika medycznego.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 roku poz. 618 ze zm.)

Pliki do pobrania


Utworzono: 12 Październik 2016

O konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie świadczeń zdrowotnych w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej przez osoby wykonujące zawód lekarza.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 roku poz. 618 ze zm.)

Pliki do pobrania


Utworzono: 30 Sierpień 2016

O konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie leczenia operacyjnego zaćmy w Oddziale Okulistyki przez osoby wykonujące zawód lekarza.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 roku poz. 618 ze zm.)

Pliki do pobrania


Utworzono: 26 Lipiec 2016

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w Poradni Chirurgii Ogólnej konsultacyjnej dla dorosłych i dzieci przez osoby wykonujące zawód lekarza

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 roku poz. 618 ze zm.)

Pliki do pobrania


Utworzono: 27 Czerwiec 2016

O konkursie ofert na stanowisko kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez osoby wykonujące zawód lekarza

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 roku poz. 618 ze zm.)

Pliki do pobrania


Utworzono: 23 Czerwiec 2016

O konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Chirurgii Kręgosłupa z jednoczesnym pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Chirurgii Kręgosłupa przez osoby wykonujące zawód lekarza.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 roku poz. 618 ze zm.)

Pliki do pobrania


Utworzono: 23 Czerwiec 2016

O konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Chirurgii Kręgosłupa przez osoby wykonujące zawód lekarza.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 roku poz. 618 ze zm.)

Pliki do pobrania


Utworzono: 15 Czerwiec 2016

O konkursie ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie Ambulatorium internistyczne/chirurgiczne Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 roku poz. 618 ze zm.)

Pliki do pobrania


Utworzono: 6 Czerwiec 2016

O konkursie ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie Ambulatorium internistyczne/chirurgiczne Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 roku poz. 618 ze zm.)


Utworzono: 2 Maja 2016

O konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Położniczo Ginekologicznym i Poradni Ginekologiczno-Położniczej przez osoby wykonujące zawód lekarza.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 roku poz. 618 ze zm.)

Pliki do pobrania


Utworzono: 25 Kwiecień 2016

O konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych w Oddziale Kardiologii i przez osoby wykonujące zawód lekarza.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 roku poz. 618 ze zm.)

Pliki do pobrania


Utworzono: 18 Marzec 2016

O konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie świadczeń zdrowotnych w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej przez osoby wykonujące zawód lekarza.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 roku poz. 618 ze zm.)

Pliki do pobrania


Utworzono: 10 Marzec 2016

O konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologii i Poradni Neurologicznej przez osoby wykonujące zawód lekarza.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 roku poz. 618 ze zm.)

Pliki do pobrania


Utworzono: 15 Luty 2016

O konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych w Oddziale Neurologii przez osoby wykonujące zawód lekarza.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 roku poz. 618 ze zm.)

Pliki do pobrania


Utworzono: 28 Styczeń 2016

O konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Chirurgii Kręgosłupa przez osoby wykonujące zawód lekarza.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 roku poz. 618 ze zm.)

Pliki do pobrania


Utworzono: 27 Styczeń 2016

O konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym z jednoczesnym pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału Położniczo-Ginekologicznego przez osoby wykonujące zawód lekarza.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 roku poz. 618 ze zm.)

Pliki do pobrania


Utworzono: 26 Styczeń 2016

O konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej przez osoby wykonujące zawód lekarza.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 roku poz. 618 ze zm.)

Pliki do pobrania


Utworzono: 18 Styczeń 2016

O konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologii z jednoczesnym pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału Neurologii przez osoby wykonujące zawód lekarza.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 roku poz. 618 ze zm.)

Pliki do pobrania


Strona Główna Oddziały Szpitala
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 i Chirurgii Kręgosłupa

Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologi
Oddział Neurologiczny i Udarowy
Oddział Noworodkowy
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci

Oddział Okulistyczny
Oddział Otolaryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Reumatologiczny
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Oddział Wewnętrzny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Fundusze Unijne Oferty Pracy
Wersja : 1.0.5 - Ostatnia modyfikacja : 09.05.2013
Copyright© SP ZOZ Puławy 2008 - 2013 - Web design by Kamil Komoszka
kkomoszka@szpitalpulawy.pl
webadmin@szpitalpulawy.pl