KONKURSY OFERT ROK 2017
Utworzono: 22 Maj 2017

O konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów kruszenia kamieni nerkowych metodą ESWL.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 roku poz. 1638)

Pliki do pobrania


Utworzono: 13 Kwiecień 2017

O konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych wykonywanych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 roku poz. 1638)

Pliki do pobrania


Utworzono: 21 Marzec 2017

O konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie świadczeń zdrowotnych w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej przez osoby wykonujące zawód lekarza.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej ( t.j Dz. U. z 2016 roku poz. 1638)

Pliki do pobrania


Utworzono: 15 Luty 2017

O konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych w Oddziale Neurologii przez osoby wykonujące zawód lekarza.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 roku poz. 1638 )

Pliki do pobrania


Utworzono: 10 Luty 2017

O konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej przez osoby wykonujące zawód lekarza.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 roku poz. 1638 .)

Pliki do pobrania


Utworzono: 23 Styczeń 2017

O konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej przez osoby wykonujące zawód lekarza.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2016 roku poz. 1638 )

Pliki do pobrania


Utworzono: 12 Styczeń 2017

O konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej przez osoby wykonujące zawód lekarza.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 roku poz. 1638 )

Pliki do pobrania


Strona Główna Oddziały Szpitala
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 i Chirurgii Kręgosłupa

Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologi
Oddział Neurologiczny i Udarowy
Oddział Noworodkowy
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci

Oddział Okulistyczny
Oddział Otolaryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Reumatologiczny
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Oddział Wewnętrzny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Fundusze Unijne Oferty Pracy
Wersja : 1.0.5 - Ostatnia modyfikacja : 09.05.2013
Copyright© SP ZOZ Puławy 2008 - 2013 - Web design by Kamil Komoszka
kkomoszka@szpitalpulawy.pl
webadmin@szpitalpulawy.pl