6 SP ZOZ Puławy
ODDZIAŁ DZIECIĘCY

LOKALIZACJA: Pawilon A Szpitala Specjalistycznego, wysoki parter

Ordynator oddziału: lek. med. Danuta Kobus-Jonak - specjalista II stopnia w dziedzinie pediatrii i gastroenterologii

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Halina Mazurek

Lekarze oddziału

lek. med. Ewa Włoch - (specjalista II stopnia w dziedzinie pediatrii)

lek. med. Marcin Bryczek - (specjalista Ii stopnia w dziedzinie pediatrii)

lek. med. Monika Walczak lekarz rezydent - (w trakcje specjalizacji w dziedzinie pediatrii)

lek. med. Olena Pałasz - (lekarz w trakcje specjalizacji w dziedzinie pediatrii)

lek. med. Katarzyna Wojtczuk - (lekarz w trakcje specjalizacji w dziedzinie pediatrii)

Telefony

Punkt pielęgniarski 81 45 02 111

Liczba łóżek: Oddział dysponuje 25 łóżkami, w tym 3 łóżkami intensywnej opieki medycznej

INFORMACJE

Oddział Dziecięcy prowadzi diagnostykę i leczenie pacjentów do 18 roku życia. Wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt medyczny.

Na wyposażeniu oddziału występuje m.in.: pehametr, dzięki któremu istnieje możliwość wykonania badania w celu diagnostyki refluksu żołądkowo-przełykowego, spirometr do diagnostyki chorób układu oddechowego, aparat EKG z możliwością wykonywania badania noworodkom i niemowlętom, Holter ciśnieniowy, aparat do oznaczania chlorków w pocie (diagnostyka mukowiscydozy)

Profil leczniczy obejmuje choroby układu oddechowego, moczowego, pokarmowego i krwiotwórczego oraz zaburzenia układu nerwowego. Oddział jest po częściowym remoncie co znacznie poprawiło warunki pobytu pacjentów. Oddział dysponuje 10 łóżkami hotelowymi dla rodziców opiekujących się swoimi dziećmi.

Strona Główna Oddziały Szpitala
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 i Chirurgii Kręgosłupa

Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologi
Oddział Neurologiczny i Udarowy
Oddział Noworodkowy
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci

Oddział Okulistyczny
Oddział Otolaryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Reumatologiczny
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Oddział Wewnętrzny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Fundusze Unijne Oferty Pracy
Wersja : 1.0.5 - Ostatnia modyfikacja : 09.05.2013
Copyright© SP ZOZ Puławy 2008 - 2013 - Web design by Kamil Komoszka
kkomoszka@szpitalpulawy.pl
webadmin@szpitalpulawy.pl