ODDZIAŁ KARDIOLOGII

LOKALIZACJA: Pawilon A Szpitala Specjalistycznego, III piętro

Ordynator oddziału: dr n. med. Jacek Gniot

Pielęgniarka oddziałowa: Katarzyna Pośpiech

Lekarze oddziału

lek. med. Lech Mazurkiewicz

lek. med. Magdalena Krysa

lek. med. Piotr Mroczkowski

lek. med. Roman Śliwiak

lek. med. Paweł Walasek

lek. med. Magdalena Podgórska - Janusz

lek. med. Justyna Kłysz - Siudem

lek. med. Ewelina Pawul (lekarz rezydent)

lek. med. Anna Wiatrowska (lekarz rezydent)

lek. med. Michał Piekoś (lekarz rezydent)

Telefony

Punkt pielęgniarski 81 45 02 122

Liczba łóżek: Oddział dysponuje 31 łóżkami, w tym 10 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego

INFORMACJE

Oddział Kardiologii powstał w 1988 roku. W 1976 roku powstała tu, jako jedna z pierwszych na Lubelszczyźnie sala reanimacji kardiologicznej wyposażona w sprzęt monitorujący i ratujący życie. W oddziale leczeni są pacjenci z chorobami układu krążenia, ostrymi zespołami wieńcowymi, nadciśnieniem tętniczym i płucnym, zaburzeniami rytmu serca, wadami serca, kardiomiopatii, niewydolnością serca, obrzękiem płuc, infekcyjnym zapaleniem wsierdzia i innymi schorzeniami sercowymi. Oddział dysponuje doskonale wyposażoną w sprzęt monitorujący i ratujący życie salą intensywnego nadzoru kardiologicznego. Nowoczesna aparatura i doświadczony zespół lekarski i pielęgniarski pozwala na leczenie i diagnostykę wielu chorób m.in.: pozawałową diagnostykę choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu i omdleń. EKG metodą Normana Holtera oraz 24 godzinny pomiar RR, testy pochylniowe, próby obciążeniowe. Od 2011 roku w obrębie Oddziału Kardiologii funkcjonuje Pracownia Hemodynamiki w której leczeni są pacjenci z zawałami serca oraz wykonywane są planowe zabiegi diagnostyczno-lecznicze tj.

  • koronarografie
  • balonowe angioplastyki wieńcowe
  • implantacje stentów naczyniowych

Oddział współpracuje z Klinikami Kardiologii, Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej oraz Szpitalem Uzdrowiskowym w Nałęczowie.

jQuery Slider integrated with Tooltip control
Strona Główna Oddziały Szpitala
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 i Chirurgii Kręgosłupa

Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologi
Oddział Neurologiczny i Udarowy
Oddział Noworodkowy
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci

Oddział Okulistyczny
Oddział Otolaryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Reumatologiczny
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Oddział Wewnętrzny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Fundusze Unijne Oferty Pracy
Wersja : 1.0.5 - Ostatnia modyfikacja : 09.05.2013
Copyright© SP ZOZ Puławy 2008 - 2013 - Web design by Kamil Komoszka
kkomoszka@szpitalpulawy.pl
webadmin@szpitalpulawy.pl