ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY I UDAROWY

LOKALIZACJA: Pawilon A Szpitala Specjalistycznego, IV piętro

Kierownik Oddziału: dr n. med. Jerzy Barycki - lekarz specjalista w dziedzinie neurologii

Z-ca Ordynatora:

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Katarzyna Skowron

Lekarze oddziału

lek. med. Krystyna Baczyńska-Krakowiak - ( specjalista II stopnia w dziedzinie neurologii )

lek. med. Jacek Niemiec - ( specjalista I stopnia w dziedzinie neurologii )

lek. med. Sławomir Gontarz - ( specjalista II stopnia w dziedzinie neurologii )

lek. med. Magdalena Godek - ( lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii )

lek. med. Aleksandra Cieniuch - Paciejewska - ( lekarz rezydent )

Telefony

Punkt pielęgniarski81 45 02 132

Liczba łóżek: Oddział dysponuje 32 łóżkami, w tym 17 łóżek intensywnej opieki medycznej

INFORMACJE

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem zachowawczym schorzeń neurologicznych, w szczególności takich: udary krwotoczne i niedokrwienne mózgu, choroba Parkinsona i inne schorzenia zwyrodnieniowe mózgu, choroby demielinizacyjne - stwardnienie rozsiane (SM). Lekarze specjaliści prowadzą diagnostykę schorzeń układu neurologicznego oraz rehabilitację ruchową pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi.

Strona Główna Oddziały Szpitala
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 i Chirurgii Kręgosłupa

Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologi
Oddział Neurologiczny i Udarowy
Oddział Noworodkowy
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci

Oddział Okulistyczny
Oddział Otolaryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Reumatologiczny
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Oddział Wewnętrzny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Fundusze Unijne Oferty Pracy
Wersja : 1.0.5 - Ostatnia modyfikacja : 09.05.2013
Copyright© SP ZOZ Puławy 2008 - 2013 - Web design by Kamil Komoszka
kkomoszka@szpitalpulawy.pl
webadmin@szpitalpulawy.pl