ODDZIAŁ NOWORODKOWY

LOKALIZACJA: Pawilon B Szpitala Specjalistycznego, III piętro

Ordynator oddziału: dr n. med. Maria Bis-Głuchowska – specjalista w dziedzinie pediatrii i neonatologii

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Grażyna Ziemianek – specj. pielęgniarstwa pediatrycznego

Lekarze oddziału

lek. med. Małgorzata Jedziniak - specjalista w dziedzinie chorób płuc i pediatrii

lek. med. Barbara Gościmska-Ograbek - specjalista w dziedzinie pediatrii

Telefony

Punkt pielęgniarski 81 45 02 139

Liczba łóżek: Oddział dysponuje 20 łóżkami

INFORMACJE

Oddział noworodkowy o II stopniu referencji sprawuje opiekę medyczną nad noworodkami i wcześniakami. Profil medyczny obejmuje wcześniactwo, dystrofię, choroby układu oddechowego, moczowego i krążenia, leczenie żółtaczki okresu noworodkowego, konfliktów serologicznych i innych chorób. Oddział posiada 2 stanowisko intensywnej terapii wyposażone w respiratory, 2 stanowiska do nieinwazyjnej wentylacji, 2 stanowiska opieki ciągłej i pośredniej. Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt do opieki nad noworodkiem.

Oddział uczestniczy w Programie „Nieinwazyjnej wentylacji” i „Przesiewowego badania słuchu” pod patronatem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Został wyróżniony za wzorowe wykonywanie zadań.

Strona Główna Oddziały Szpitala
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 i Chirurgii Kręgosłupa

Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologi
Oddział Neurologiczny i Udarowy
Oddział Noworodkowy
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci

Oddział Okulistyczny
Oddział Otolaryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Reumatologiczny
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Oddział Wewnętrzny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Fundusze Unijne Oferty Pracy
Wersja : 1.0.5 - Ostatnia modyfikacja : 09.05.2013
Copyright© SP ZOZ Puławy 2008 - 2013 - Web design by Kamil Komoszka
kkomoszka@szpitalpulawy.pl
webadmin@szpitalpulawy.pl