ODWIEDZINY CHORYCH

1. Odwiedziny w szpitalu odbywają się w każdy dzień tygodnia w godzinach ustalonych przez Ordynatora oddziału.

2. Odzież wierzchnią w okresie jesienno-zimowym przed wejściem na oddział szpitalny należy zostawić w szatni.

3. Matki dzieci hospitalizowanych mają prawo do sprawowania osobistej opieki, w miarę możliwości przebywania z dzieckiem całodobowo w oddziale za opłatą hotelową zgodnie z ustalonym cennikiem.

4. Podczas wizyt lekarskich, wykonywania zabiegów czy konsultacji odwiedzający muszą opuścić salę chorych.

Strona Główna Oddziały Szpitala
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 i Chirurgii Kręgosłupa

Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologi
Oddział Neurologiczny i Udarowy
Oddział Noworodkowy
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci

Oddział Okulistyczny
Oddział Otolaryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Reumatologiczny
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Oddział Wewnętrzny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Fundusze Unijne Oferty Pracy
Wersja : 1.0.5 - Ostatnia modyfikacja : 09.05.2013
Copyright© SP ZOZ Puławy 2008 - 2013 - Web design by Kamil Komoszka
kkomoszka@szpitalpulawy.pl
webadmin@szpitalpulawy.pl