OFERTA WSPÓŁPRACY

SZANOWNI PAŃSTWO

Mamy przyjemność przedstawić Państwu propozycję współpracy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Puławach mającym swoją siedzibę przy ul. Bema 1.

WIARYGODNOŚĆ

Jako placówka działająca na rynku usług medycznych, stawiamy na pierwszym miejscu wysoką jakość oferowanych badań.

Wiarygodność naszego zakładu potwierdzają:

 • Posiadane certyfikaty
 • Wykwalifikowany personel
 • Wprowadzony system kontroli jakości
 • Nowoczesny sprzęt

ZASADY WSPÓŁPRACY

 • Współpracujemy z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, prywatnymi laboratoriami, zakładami pracy różnych specjalności, osobami indywidualnymi, itp.
 • Ceny zawarte w niniejszej ofercie są sugerowanymi cenami dla odbiorców indywidualnych.
 • Z każdym zakładem podpisywana jest indywidualna umowa, która szczegółowo określa warunki współpracy i ceny badań. Cenniki są negocjowane indywidualnie.
 • Rozliczenie finansowe następuje rachunkiem zbiorczym, po zakończeniu miesiąca. Do rachunku dołączamy wykaz wykonanych badań lub szczegółowe zestawienie wszystkich pacjentów i wykonanych im badań.

OFERTA

Badania diagnostyczne mają na celu dostarczenie niezbędnych informacji potrzebnych do wyboru optymalnego sposobu leczenia. Ich jakość i dokładność mają wpływ na długość ewentualnego procesu leczenia, a tym samym na wymiar absencji chorobowej.

CECHUJE NAS

 • profesjonalizm świadczonych usług
 • szerokie spektrum oznaczanych badań
 • szybka obsługa
 • kompleksowość

Samodzielny Publiczny ZOZ w Puławach wykonuje kompleksowe badania diagnostyczne zgodnie z ustalonym zakresem. Są to badania laboratoryjne, czynnościowe i obrazowe

Nasza diagnostyka to :

 • badania laboratoryjne
 • badania bakteriologiczne
 • badania cytologiczne
 • kompleksowość
 • badania histopatologiczne
 • badania endoskopowe układu przewodu pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia) oraz oddechowego (bronchoskopia)
 • badania diagnostyki obrazowej (badania rentgenodiagnostyczne, usg, badania tomografii komputerowej, badania mammograficzne)
 • badania EEG
 • badania audiometryczne
 • badania spirometryczne

Oferujemy również wykonywanie :

 • zabiegów rehabilitacyjnych
 • badań z zakresu medycyny pracy
 • sterylizacjię sprzętu medycznego
 • świadczeń z zakresu pomocy doraźnej

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą poszczególnych zakresów wykonywanych świadczeń.

NASI PARTNERZY

SP ZOZ w Puławach realizuje świadczenia zdrowotne na podstawie podpisanych umów cywilno-prawnych z ponad 30 zakładami opieki zdrowotnej w różnych zakresach oraz z około 100 zakładami w zakresie medycyny pracy terenu powiatu puławskiego, opolskiego i ryckiego

Jesteśmy przekonani, że nasza oferta spełni Państwa oczekiwania.
Nasza kompleksowa oferta to odpowiedź na Państwa potrzeby.
Zapraszamy do współpracy.

Strona Główna Oddziały Szpitala
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 i Chirurgii Kręgosłupa

Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologi
Oddział Neurologiczny i Udarowy
Oddział Noworodkowy
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci

Oddział Okulistyczny
Oddział Otolaryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Reumatologiczny
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Oddział Wewnętrzny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Fundusze Unijne Oferty Pracy
Wersja : 1.0.5 - Ostatnia modyfikacja : 09.05.2013
Copyright© SP ZOZ Puławy 2008 - 2013 - Web design by Kamil Komoszka
kkomoszka@szpitalpulawy.pl
webadmin@szpitalpulawy.pl