OFERTY PRACY

Dodano: 31 lipca 2017 roku

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach pilnie zatrudni lekarzy chętnych do pracy w podstawowej opiece zdrowotnej. Mile widziane będą osoby posiadające specjalizacje z pediatrii lub medycyny rodzinnej ewentualnie z rozpoczętą specjalizacją.

W sprawie warunków zatrudnienia - kontakt z mgr Magdaleną Broniek, tel. 531735072, 814502282 email: mbroniek@szpitalpulawy.pl

Dodano: 15.04.2013r Przez: Komoszka Kamil

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach pilnie zatrudni n/w lekarzy specjalistów:

- laryngolog do pracy w poradni laryngologicznej
- pediatra do pracy w poradni pediatrycznej
- neonatolog do pracy w Oddziale Noworodkowym
- oraz lekarz systemu do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

W sprawie zatrudnienia kontakt z p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa dr n. med. Ewa Warchoł - Sławińska

nr telefonu do sekretariatu medycznego 81 45 02 277

Strona Główna Oddziały Szpitala
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 i Chirurgii Kręgosłupa

Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologi
Oddział Neurologiczny i Udarowy
Oddział Noworodkowy
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci

Oddział Okulistyczny
Oddział Otolaryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Reumatologiczny
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Oddział Wewnętrzny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Fundusze Unijne Oferty Pracy
Wersja : 1.0.5 - Ostatnia modyfikacja : 09.05.2013
Copyright© SP ZOZ Puławy 2008 - 2013 - Web design by Kamil Komoszka
kkomoszka@szpitalpulawy.pl
webadmin@szpitalpulawy.pl