ODDZIAŁ OKULISTYCZNY

LOKALIZACJA: Pawilon B Szpitala Specjalistycznego, I piętro

Kierownik oddziału: lek. med. Wioletta Kowalik-Laskowska

Pielęgniarka oddziałowa:mgr Iwona Zielińska

Lekarze oddziału

dr n. med. Anna Mańkowska

dr n. med. Piotr Kawa

lek. med. Ryszard Goliszek

dr n. med. Monika Olejniczak

Liczba łóżek: Oddział dysponuje 10 łóżkami.

Telefony

Punkt pielęgniarski 81 45 02 146

INFORMACJE

W Oddziale wykonywane są zabiegi operacyjne szczególnie usunięcia zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki oraz liczne operacje plastyczne w zakresie przedniego odcinka oka.

Wykonujemy operacje zeza u dzieci.

W oddziale istnieje możliwość leczenia zachowawczego niektórych chorób, które wymagają hospitalizacji i szerszych badań diagnostycznych. Dzięki dokonanym w ostatnich latach inwestycjom, oddział dysponuje nowoczesnym sprzętem do fakoemulsyfikacji zaćmy. Posiadamy również laser do wykonywania niektórych operacji przeciwjaskrowych oraz kapsulotomii (laserowe leczenie zaćmy wtórnej powstałej po usunięciu zaćmy). Zespół lekarski został całkowicie odnowiony i posiada liczne szkolenia w renomowanych ośrodkach zarówno w Polsce jak i za granicą co zapewnia wysoką jakość świadczonych w tut. oddziale usług.

Z powodu urlopu pracowników w okresie od 24 lipca 2017 roku do 18 sierpnia 2017 roku nastąpi przerwa w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulisycznym SPZOZ w Puławach.

Strona Główna Oddziały Szpitala
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 i Chirurgii Kręgosłupa

Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologi
Oddział Neurologiczny i Udarowy
Oddział Noworodkowy
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci

Oddział Okulistyczny
Oddział Otolaryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Reumatologiczny
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Oddział Wewnętrzny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Fundusze Unijne Oferty Pracy
Wersja : 1.0.5 - Ostatnia modyfikacja : 09.05.2013
Copyright© SP ZOZ Puławy 2008 - 2013 - Web design by Kamil Komoszka
kkomoszka@szpitalpulawy.pl
webadmin@szpitalpulawy.pl