OPASKI IDENTYFIKACYJNE

W związku z wejściem z życie z dniem 1 stycznia 2013 roku Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku (Dz.U.12.1098 z dnia 4 października 2012 r.) informuję Państwa, że z dniem 1 stycznia 2013 r.

Każdy pacjent naszego Szpitala będzie miał przy przyjęciu do szpitala zakładaną opaskę (identyfikator) zawierający znak identyfikacyjny.

Zgodnie z Rozporządzeniem znak identyfikacyjny stanowią dane zapisane w sposób uniemożliwiający ich odczytanie przez osobę nieuprawnioną. Opaska powinna być założona na nadgarstek pacjenta, a w przypadku, gdy jest to niemożliwe albo niewskazane ze względu na przebieg procesu leczenia, na kostkę kończyny dolnej. Powinna być ona utrzymana w trakcie całego pobytu w szpitalu.

Jednym z celów wprowadzenia takiego rozwiązania jest zapewnienie szybkiej i prawidłowej identyfikacji pacjenta w trakcie jego pobytu w szpitalu, np. w przypadku zasłabnięcia czy utraty przytomności poza oddziałem, na którym stale przebywa, czy też przed podaniem leku lub wykonaniem zabiegu.

Ze strony Szpitala zakładanie opasek jest spełnieniem obowiązku prawnego. Dlatego zwracam się do wszystkich naszych pacjentów o noszenie znaków identyfikacyjnych, jeżeli zostali w nie zaopatrzeni przy przyjęciu do Oddziału.

dr n. med. Jolanta Herda
Dyrektor
SPZOZ w Puławach

Strona Główna Oddziały Szpitala
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 i Chirurgii Kręgosłupa

Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologi
Oddział Neurologiczny i Udarowy
Oddział Noworodkowy
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci

Oddział Okulistyczny
Oddział Otolaryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Reumatologiczny
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Oddział Wewnętrzny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Fundusze Unijne Oferty Pracy
Wersja : 1.0.5 - Ostatnia modyfikacja : 09.05.2013
Copyright© SP ZOZ Puławy 2008 - 2013 - Web design by Kamil Komoszka
kkomoszka@szpitalpulawy.pl
webadmin@szpitalpulawy.pl