ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY

LOKALIZACJA: Pawilon A Szpitala Specjalistycznego, V piętro

Ordynator oddziału: lek. med. Andrzej Czubowski – specjalista II stopnia w dziedzinie laryngologii

Pielęgniarka oddziałowa:mgr Małgorzata Kowalska

Lekarze oddziału

lek. med. Ewa Welik - ( specjalista II stopnia w dziedzinie laryngologii)

Liczba łóżek: Oddział dysponuje 8 łóżkami.

Telefony

Punkt pielęgniarski 81 45 02 128

INFORMACJE

Oddział zajmuje się planowym leczeniem operacyjnym i zachowawczym schorzeń uszu, nosa, gardła oddechowych krtani, górnych dróg oddechowych oraz głowy i szyi. Oddział posiada videofiberoskop diagnostyczny, zestaw do mikrochirurgii krtani, operacji wewnątrznosowych zatok.

Strona Główna Oddziały Szpitala
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 i Chirurgii Kręgosłupa

Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologi
Oddział Neurologiczny i Udarowy
Oddział Noworodkowy
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci

Oddział Okulistyczny
Oddział Otolaryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Reumatologiczny
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Oddział Wewnętrzny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Fundusze Unijne Oferty Pracy
Wersja : 1.0.5 - Ostatnia modyfikacja : 09.05.2013
Copyright© SP ZOZ Puławy 2008 - 2013 - Web design by Kamil Komoszka
kkomoszka@szpitalpulawy.pl
webadmin@szpitalpulawy.pl