Data Nr Przedmiot
2018-01-16 ZM 4/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 4/230/2018 jest zakup z dostawą materiałów ortopedycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na dwa zadania. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.01.2018 r. pod numerem 506307-N-2018.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-22 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-16 SIWZ SIWZ_MATERIALY_ORTOPEDYCZNE_2018.doc

Data Nr Przedmiot
2018-01-15 ZM 3/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 3/230/2018 jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie dystrybucji energii elektrycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.01.2018 r. pod numerem 505738-N-2018.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-19 Pytania odpowiedzi2018-01-19-091016.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-19 Modyfikacja modyfikacja2018-01-19-090936.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-19 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zmiana_ogloszenie_nr2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-19 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zmiana_ogloszenia_nr1.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-15 SIWZ SIWZ_ENERGIA_ELEKTRYCZNA_2018.doc

Data Nr Przedmiot
2018-01-08 ZM 2/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 2/230/2018 jest przebudowa pomieszczeń IV piętra budynku "A" dla potrzeb Oddziału Neurologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.Postępowanie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.01.2018 r. pod numerem 502198-N-2018.

Plik do pobrania: ogloszenie2018-01-08-120931.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-22 Pytania odpowiedzi2018-01-22-101121.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-18 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zmiana_ogloszenia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-18 Modyfikacja modyfikacja2018-01-18-123137.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-08 Załącznik Dokumentacja_projektowa.zip

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-08 Załącznik PROJEKT_BUDOWLANY_3z3.zip

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-08 Załącznik PROJEKT_BUDOWLANY_2z3.zip

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-08 Załącznik PROJEKT_BUDOWLANY_1z3.zip

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-08 SIWZ siwz_roboty_budowlane_neurologia_2018.doc

Data Nr Przedmiot
2018-01-02 ZM 1/230/2018 Przedmiotem zamówienia ZM 1/230/2018 jest zakup z dostawą leków do leczenia RZS dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na trzy zadania. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.01.2018 roku pod numerem 500191-N-2018.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-18 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-11 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2018-01-08 Pytania odpowiedzi2018-01-08-111024.pdf