ODDZIAŁ REHABILITACJI I REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

LOKALIZACJA: Pawilon A Szpitala Specjalistycznego, II piętro

Ordynator oddziału: lek. med. Małgorzata Derebas

Pielęgniarka oddziałowa: Bożena Krawczyk

Psycholog: mgr Kowalska Magdalena

Lekarze oddziału

lek. med. Albina Lesiecka-Wypych

lek. med. Anna Majewska

lek. med. Anna Warowna-Mróz

lek. med. Romania Łukacz

Zespół fizjoterapeutów:

mgr fizjoterapii - Małgorzata Kulik

mgr fizjoterapii - Michał Kubisz

technik fizjoterapii Ewa Ziółek

technik fizjoterapii Anna Dąbrowska

technik masażysta - Tadeusz Goluch

mgr fizjoterapii - Milena Rutkowska

licencjat fizjoterapii - Jakub Piłat

Terapeuci zajęciowi:

Natalia Stefaniak - - licencjat resocjalizacji/technik terapii zajęciowej

Justyna Fijoł - licencjat terapia pedagogiczna z rehabilitacją/terapeuta zajęciowy

Liczba łóżek: Oddział dysponuje 31 łóżkami.

Telefony

Punkt pielęgniarski 81 45 02 176

INFORMACJE

W oddziale prowadzona jest rehabilitacja ogólnoustrojowa i neurologiczna dorosłych. Okres pobytu w oddziale wynosi od 3 do 6 tygodni, rehabilitacja prowadzona jest przez 6 dni w tygodniu w godzinach rannych i popołudniowych. Skierowanie na rehabilitację wystawiane może być przez lekarzy oddziałów:

 • neurologicznych
 • neurochirurgicznych
 • urazowo-ortopedycznych
 • chirurgicznych
 • wewnętrznych
 • reumatologicznych
 • onkologicznych
 • ginekologicznych
 • urologicznych

W przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych skierowanie wystawiane jest przez lekarzy poradni:

 • rehabilitacyjnej
 • urazowo-ortopedycznej
 • neurologicznej
 • reumatologicznej

Oddział przygotowany jest do prowadzenia rehabilitacji pacjentów z ciężkimi dysfunkcjami narządów ruchu głównie po urazach wielonarządowych, ciężkich uszkodzeniach układu nerwowego pochodzenia pourazowego i po udarach mózgowych. Prowadzi leczenie czynnościowe złamań śródstawowych, kości kończyn, układu kostnego kręgosłupa - głównie złamania kompresyjne trzonów bez porażeń i z porażeniami po wcześniejszym odbarczeniu neurochirurgicznym. Prowadzi także leczenie w chorobach zwyrodnieniowych układu kostno-stawowego w dyskopatiach oraz po zabiegach neurochirurgicznych patologii dysków. Uzupełnieniem zadań oddziału jest Zakład Rehabilitacji, w którym wykonywane są zabiegi w zakresie: kinezyterapii, ciepłolecznictwa, światłolecznictwa, elektrolecznictwa, ultradźwięków, wodolecznictwa i innych.

Strona Główna Oddziały Szpitala
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 i Chirurgii Kręgosłupa

Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologi
Oddział Neurologiczny i Udarowy
Oddział Noworodkowy
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci

Oddział Okulistyczny
Oddział Otolaryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Reumatologiczny
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Oddział Wewnętrzny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Fundusze Unijne Oferty Pracy
Wersja : 1.0.5 - Ostatnia modyfikacja : 09.05.2013
Copyright© SP ZOZ Puławy 2008 - 2013 - Web design by Kamil Komoszka
kkomoszka@szpitalpulawy.pl
webadmin@szpitalpulawy.pl