SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

LOKALIZACJA: Oddział znajduje się w pawilonie A Szpitala Specjalistycznego, niski parter na poziomie wejścia dla pieszych i wjazdu zespołów ratownictwa medycznego.

Lekarz koordynujący: lek. med. Łukasz Pańko - lekarz specjalista medycyny ratunkowej

p.o. Pielęgniarka oddziałowa: Bożena Gembal

Lekarze oddziału:

lek. med. Anna Taracha - Lato – specjalista w dziedzinie medycyny ratunkowej

lek. med. Tadeusz Taracha - specjalista w dziedzinie medycyny ratunkowej

Liczba łóżek: Oddział dysponuje 6 łóżkami.

Telefony

81 45 02 159

Wpisy: 81 45 02 162

INFORMACJE

Oddział jest jednostką systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wydzielone są następujące obszary :

 • segregacji medycznej
 • rejestracji i przyjęć
 • resuscytacyjno-zabiegowy
 • wstępnej intensywnej terapii
 • terapii natychmiastowej
 • obserwacji
 • konsultacyjny
 • laboratoryjno-diagnostyczny

Oddział Ratunkowy jest przeznaczony do przyjmowania chorych w stanie zagrożenia życia ze świeżymi urazami, zatruciami. Świadczenia polegają na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych pacjenta.

Lekarze w SOR pracują w dwóch równorzędnych pionach ogólnointernistycznym i chirurgiczno-urazowym. W SOR nie obowiązuje kolejka. Jeżeli nowoprzybyły pacjent znajduje się w stanie wymagającym pilnego leczenia, będzie przyjęty poza kolejnością. Jeżeli pacjent pacjent przedstawi nieprawdziwe informacje o stanie swojego zdrowia, to po stwierdzeniu w SOR braku oznak zagrożenia życia zostanie odesłany z powrotem do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Poza godzinami pracy lekarza pierwszego kontaktu tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 08.00 oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo, pacjent w przypadku pogorszenia stanu zdrowia powinien skorzystać z porady lekarskiej i zabiegów pielęgniarskich w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, która realizowana jest w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Puławach, ul. Partyzantów 17.

Oddział posiada również w swojej strukturze jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne : Specjalistyczne Zespoły Ratownictwa Medycznego i Podstawowe Zespoły Ratownictwa Medycznego.

Działalność zespołów ratownictwa medycznego obejmuje swoim zasięgiem Powiat Puławski (bez gminy Markuszów)oraz gminę Wilków należącą do Powiatu Opolskiego.

Telefony alarmowe : 999 i 112

Zespoły ratownictwa medycznego są rozmieszczone zgodnie z planem zabezpieczenia opracowanym przez Wojewodę Lubelskiego.

 • Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego – S I, Puławy, ul. Bema 1
 • Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego – P I, Puławy, ul. Bema 1
 • Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego – S II, Nałęczów, ul. Kolejowa 7
 • Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego – P III, Wola Osińska 80
 • Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego – P III, Kazimierz Dolny, ul. Lubelska 32/34

Podstacje Pogotowia Ratunkowego zgodnie z umową z NFZ nie prowadzą działalności ambulatoryjnej tzn. że w podstacji nie ma możliwości uzyskania porady lekarskiej, wypisania recepty czy opieki pielęgniarskiej, zmiany opatrunków, wykonania iniekcji.Personel SOR wykonuje również transporty sanitarne i pomaga w zabezpieczaniu imprez na terenie powiatu.

Strona Główna Oddziały Szpitala
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 i Chirurgii Kręgosłupa

Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologi
Oddział Neurologiczny i Udarowy
Oddział Noworodkowy
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci

Oddział Okulistyczny
Oddział Otolaryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Reumatologiczny
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Oddział Wewnętrzny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Fundusze Unijne Oferty Pracy
Wersja : 1.0.5 - Ostatnia modyfikacja : 09.05.2013
Copyright© SP ZOZ Puławy 2008 - 2013 - Web design by Kamil Komoszka
kkomoszka@szpitalpulawy.pl
webadmin@szpitalpulawy.pl