PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach informuje, że jest realizatorem w 2017r „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w gminie Miasto Puławy na lata 2014-2018”.

Osobami uprawnionymi do korzystania z bezpłatnych szczepień przeciw pneumokokom są:

- dzieci urodzone od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku, zamieszkałe na terenie gminy miasto Puławy, które rozpoczęły szczepienia, bądź nie zdążyły ich jeszcze rozpocząć, ale których nie obejmuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3 listopada 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1815),

Bardzo prosimy o aktywny udział w powyższym projekcie, ponieważ efektywność programu szczepień przeciw pneumokokom zależy w dużej mierze od uczestnictwa w programie. Im wyższa frekwencja, tym większe prawdopodobieństwo uzyskania jak najlepszych efektów wynikających z realizacji programu, w postaci znaczącej redukcji zapadalności na inwazyjną chorobę pneumokokową najmłodszych dzieci, zmniejszenia zachorowań na zapalenie płuc oraz ostre zapalenie ucha środkowego, a także eliminacji nosicielstwa pneumokoka w populacji.


1. Sposób zakwalifikowania uczestników do szczepienia:

a) dzieci wpisane na listy pozytywne lekarzy zatrudnionych w SP ZOZ Puławy

- kwalifikacja dzieci do programu, po spełnieniu w/w kryteriów dokonywana będzie przez lekarzy rodzinnych zatrudnionych w następujących komórkach organizacyjnych SP ZOZ w Puławach:

- Poradnia dla Dzieci – Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Puławach, ul. Partyzantów 17 tel. 814502313

- Poradnia dla Dzieci – Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Puławach, ul. Skłodowskiej 10 tel. 814502326

- Poradnia dla Dzieci – Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nr 3 w Puławach, ul. Kilińskiego 18 tel. 814502385

- Poradnia dla Dzieci – Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nr 4 w Puławach, ul. Kołłątaja 51 tel. 814502390

Szczepienia będą wykonywane i odpowiednio dokumentowane w Punktach Szczepień Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej SP ZOZ w Puławach

b) dzieci wpisane na listy pozytywne lekarzy POZ w placówkach innych niż SP ZOZ w Puławach szczepione będą w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Puławach, ul.Skłodowskiej 10

Strona Główna Oddziały Szpitala
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 i Chirurgii Kręgosłupa

Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologi
Oddział Neurologiczny i Udarowy
Oddział Noworodkowy
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci

Oddział Okulistyczny
Oddział Otolaryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Reumatologiczny
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Oddział Wewnętrzny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Fundusze Unijne Oferty Pracy
Wersja : 1.0.5 - Ostatnia modyfikacja : 09.05.2013
Copyright© SP ZOZ Puławy 2008 - 2013 - Web design by Kamil Komoszka
kkomoszka@szpitalpulawy.pl
webadmin@szpitalpulawy.pl