Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 czerwca 2014 r. roku uległy zmianie numery telefonów

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach.

W trosce o wysoką jakość świadczonych usług, każda osoba chcąca uzyskać informacje będzie mogła połączyć się bezpośrednio z danym oddziałem lub działem - z pominięciem centrali telefonicznej.

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.


Wykaz nowych numerów telefonów w SPZOZ

Puławy

Oddziały i Komórki Szpitala

numer telefonu

Sekretariat Dyrekcji Medycznej

81 45-02-277

Anestezjologii i Intensywnej Terapii

81 45-02-142

Chirurgii Dziecięcej

81 45-02-100

Chirurgii Ogólnej

81 45-02-104

Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Chirurgii Kręgosłupa

81 45-02-153

Dziecięcy

81 45-02-111

Ginekologii

81 45-02-117

Kardiologii i Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

81 45-02-122

Neurologiczny/ Udarowy

81 45-02-132

Noworodkowy

81 45-02-139

Obserwacyjno - Zakaźny dla Dorosłych

81 45-02-205

Obserwacyjno - Zakaźny dla Dzieci

81 45-02-212

Okulistyczny

81 45-02-146

Otolaryngologiczny

81 45-02-128

Położniczy

81 45-02-168

Pulmonologiczny

81 45-02-172

Rehabilitacyjny/ Rehabilitacji Neurologicznej

81 45-02-176

Szpitalny Oddział Ratunkowy

81 45-02-159

81 45-02-162

Urologii i Onkologii Urologicznej

81 45-02-196

Wewnętrzny

81 45-02-201

Pododdział Reumatologiczny

81 45-02-180

Zakład Diagnostyki Obrazowej

81 45-02-184

 

 

 

 


Zakład Rehabilitacji

81 45-02-214

Zakład Opiekuńczo Leczniczy

81 45-02-221

Zakład Patomorfologu

81 45-02-258

Poradnia Onkologiczna z Pracownią Podawania Cytostatyków

81 45-02-151

Pracownia Endoskopowa

81 45-02-108

Apteka Szpitalna

81 45-02-227

Laboratorium

81 45-02-231

Szkoła Szpitalna

81 45-02-306

Pielęgniarka Epidemiologiczna

81 45-02-281

Rejestracja do Poradni Przyszpitalnych

81 45-02-260

Administracja

numer telefonu

Sekretariat Dyrekcji SPZOZ Puławy

81 45-02-274

Dział Finansowo- Księgowy

81 45-02-292

Dział Ekonomiczny

81 45-02-294

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

81 45-02-223

Dział Techniczny

81 45-02-238

Ratownictwo Medyczne

81 45-02-239

Dział Zatrudnienia i Płac

81 45-02-283

Dział Zarządzania Informacją

81 45-02-252

81 45-02-254

81 45-02-255

Dział Informatyczny

81 45-02-297

Przychodnie POZ/Specjalistyczna

numer telefonu

Przychodnia POZ Nr 1, ul. Partyzantów 17

81 45-02-313

Przychodnia POZ Nr 2, ul. Skłodowskiej 10

81 45-02-326

Przychodnia POZ Nr 3, ul. Kilińskiego 18

81 45-02-385

Przychodnia POZ Nr 4, ul. Kołłątaja 51

81 45-02-390

Przychodnia Specjalistyczna, ul. Centralna 16

                                - Poradnia Medycyny Pracy

81 45-02-335

81 45-02-349