ODDZIAŁ UROLOGII I ONKOLOGII UROLOGICZNEJ

LOKALIZACJA: Pawilon B Szpitala Specjalistycznego, I piętro

Ordynator oddziału: dr n. med. Janusz Ciechan

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Joanna Soszka

Lekarze oddziału

lek. med. Ireneusz Ostrowski

lek. med. Krzysztof Mazurek

lek. med. Wojciech Wiatr

lek. med. Wojciech Dyś

lek. med. Emil Śledź

Liczba łóżek: Oddział dysponuje 21 łóżkami.

Telefony

Punkt pielęgniarski: 81 45 02 196

INFORMACJE

Oddział Urologii działalność Puławach rozpoczął swoją działalność w październiku 1974 roku. Pierwszym Ordynatorem oddziału został dr Ludwik Kotliński, specjalista II stopnia z urologii. Był to pierwszy tego typu oddział w województwie lubelskim i kilku sąsiednich, poza samym Lublinem, gdzie istniała już Klinika Urologii Akademii Medycznej.

Początkowo oddział liczył 20 łóżek i posiadał własną salę operacyjną uniezależniającą jej lekarzy od centralnego bloku operacyjnego. Wkrótce oddział otrzymał aparat rtg oraz usg. Wówczas obsada oddziału składała się z ordynatora i 3 asystentów: lek. med. Jerzy Nowosad, lek. med. Tadeusz Palec, lek. med. Wojciech Wiatr, którzy rychło uzyskali konieczne kwalifikacje. Z czasem do zespołu dołączyli inni lekarze : lek. med. Grzegorz Cybulak, lek. med. Krzysztof Mazurek i lek. med. Bogusław Jakubowski. Wraz z upływem czasu i nabywanym doświadczeniem kadra oddziału poszerzyła zakres wykonywanych zabiegów. Początkowo były to operacje prostaty, nowotworów i wad wrodzonych nerek, leczenie następstw urazów, stanów zapalnych i gruźlicy nerek oraz pęcherza moczowego. Wówczas kamienie nerkowe usuwano tylko operacyjnie. U dzieci często operowano wady wrodzone układu moczowego. Nowe techniki, które pojawiły się wraz z rozwojem urologii, w Puławach wprowadzano stosunkowo szybko, m.in. dlatego, że Zakłady Azotowe, przychylne szpitalowi, były hojnym sponsorem. Systematycznie kupowano nowoczesną aparaturę, m.in. już pod koniec lat 70 oddział dysponował aparatem do przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego (TURP). Potem pojawiła się możliwość usuwania kamieni nerkowych przez skórę (nakłucie, skruszenie i ewakuację tzw. PCNL). Dr Ludwik. Kotliński kierował oddziałem aż do roku 1996. Po jego odejściu na emeryturę ordynatorem oddziału został lek. med. Tadeusz Palec, a od maja 2004 roku jest nim dr n. med. Janusz Ciechan.

Obecnie oddział liczy 30 łóżek i jest to liczba wystarczająca na potrzeby powiatu puławskiego i kilku sąsiednich. Mieści się - jak dawniej - w Pawilonie B im. Dr Czesława Kotarskiego Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ w Puławach. To najstarsze skrzydło szpitala, z lat 50, a więc warunki lokalowe dla pacjentów nie są najlepsze - sale są duże, niektóre 6-łóżkowe. Niezaprzeczalnym jednak atutem oddziału jest fachowy personel lekarski i pielęgniarski, przyjazna atmosfera i co bardzo ważne własny blok operacyjny.

Od 2010 roku Oddział nosi nazwę Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej.

Aktualnie kadrę lekarską stanowi 7 lekarzy, specjalistów tym 6 specjalistów urologów. Lekarze oddziału są przygotowani do wykonywania pełnego zakresu operacji urologicznych, w tym m.in. rekonstrukcji dróg moczowych, rozległych zabiegów z zakresu urologii onkologicznej oraz operacji z dziedziny urologii dziecięcej. Ośrodek zawsze słynął z wysokiego poziomu operacji endourologicznych - tutaj wykonano pierwszą w regionie elektroresekcję gruczolaka stercza (TURP) oraz pierwszy zabieg endoskopowego przezskórnego usuwania kamieni nerkowych (PCNL). Od 2011 roku możliwe jest pozaustrojowe kruszenie kamieni w drogach moczowych (ESWL).

Rocznie na oddziale hospitalizowanych jest średnio 1700 chorych oraz wykonywanych jest około 1000 zabiegów otwartych i endoskopowych.

W latach 1998 – 2009 funkcjonowała przy Oddziale „Fundacja Pomocy Urologii Puławskiej” dzięki której Oddział wzbogacił się o sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny znacznej wartości. Urolodzy z Puław należą do lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Urologicznego, którego prezesem jest prof. Krzysztof Bar. Uczestniczą w licznych kongresach naukowych krajowych i zagranicznych oraz lokalnych posiedzeniach urologicznych.

Strona Główna Oddziały Szpitala
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 i Chirurgii Kręgosłupa

Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologi
Oddział Neurologiczny i Udarowy
Oddział Noworodkowy
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci

Oddział Okulistyczny
Oddział Otolaryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Reumatologiczny
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Oddział Wewnętrzny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Fundusze Unijne Oferty Pracy
Wersja : 1.0.5 - Ostatnia modyfikacja : 09.05.2013
Copyright© SP ZOZ Puławy 2008 - 2013 - Web design by Kamil Komoszka
kkomoszka@szpitalpulawy.pl
webadmin@szpitalpulawy.pl