ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY Z PODODDZIAŁEM REUMATOLOGICZNYM

LOKALIZACJA: Pawilon A Szpitala Specjalistycznego, V piętro

Ordynator oddziału:

lek. med. Piotr Stefaniuk – specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii

Z-ca Ordynatora ds. Reumatologii lek. med. Maria Żórawska – Walczak specjalista w dziedzinie reumatologii

Pielęgniarka oddziałowa: Lidia Twardowska

Z-ca Pielęgniarki oddziałowej:Ewa Sala

Asystenci oddziału:

lek. med. Andrzej Jonak - specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii

lek. med. Marcin Rogoża – specjalista chorób wewnętrznych i hematologii

lek. med. Magdalena Mańkiewicz - lekarz specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii

lek. med. Agnieszka Strzelecka-Sosik – specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii

lek. med. Edyta Wójcik-Banaś – specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii

lek. med. Paulina Kędzierska – specjalista chorób wewnętrznych

lek. med. Barbara Momont - specjalista II stopnia w dziedzinie reumatologii

Liczba łóżek: Oddział dysponuje łącznie 45 łóżkami, w tym 10 łóżkami reumatologicznymi

Oddział Wewnętrzny - punkt pielęgniarski 81 45 02 201

Pododdział Reumatologiczny - punkt pielęgniarski81 45 02 180

Zakres leczenia

Choroby wewnętrzne w szczególności

 • choroby układu krążenia
 • cukrzyca
 • choroby endokrynologiczne
 • choroby hematologiczne
 • choroby gastrologiczne
 • choroby reumatologiczne
 • choroby nefrologiczne z prowadzeniem pacjentów dializowanych
 • choroby płuc
 • diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych

Oddział posiada możliwość wykonywania:

 • biopsji tarczycy
 • biopsji i badania szpiku
 • gastroskopii
 • edukacji i leczenia dietetycznego w cukrzycy
 • badania holterowskiego i ciśnieniowego i EKG
 • badań obrazowych (USG, TC, MRI)

Strona Główna Oddziały Szpitala
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 i Chirurgii Kręgosłupa

Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologi
Oddział Neurologiczny i Udarowy
Oddział Noworodkowy
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci

Oddział Okulistyczny
Oddział Otolaryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Reumatologiczny
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Oddział Wewnętrzny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Fundusze Unijne Oferty Pracy
Wersja : 1.0.5 - Ostatnia modyfikacja : 09.05.2013
Copyright© SP ZOZ Puławy 2008 - 2013 - Web design by Kamil Komoszka
kkomoszka@szpitalpulawy.pl
webadmin@szpitalpulawy.pl