INFORMACJE Z ODDZIAŁÓW

PRZERWA W PRACY ODDZIAŁU OKULISTYKI
Utworzono: 15 lipca 2013

W okresie od 22 lipca 2013 r. do 16 sierpnia 2013 r. nastąpi przerwa w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistycznym tut. Szpitala.Świadczeń w zakresie nagłej pomocy okulistycznej dla pacjentów będzie udzielać Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Chmielnej 1.

dr n. med. Jolanta Herda
Dyrektor
SPZOZ w Puławach

Strona Główna Oddziały Szpitala
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 i Chirurgii Kręgosłupa

Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologi
Oddział Neurologiczny i Udarowy
Oddział Noworodkowy
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci

Oddział Okulistyczny
Oddział Otolaryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Reumatologiczny
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Oddział Wewnętrzny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Fundusze Unijne Oferty Pracy
Wersja : 1.0.5 - Ostatnia modyfikacja : 09.05.2013
Copyright© SP ZOZ Puławy 2008 - 2013 - Web design by Kamil Komoszka
kkomoszka@szpitalpulawy.pl
webadmin@szpitalpulawy.pl