ODDZIAŁ OBSERWACYJNO – ZAKAŹNY DLA DOROSŁYCH

LOKALIZACJA: Pawilon C Szpitala Specjalistycznego, parter

Kierownik oddziału: lek. med. Tomasz Piekoś - specjalista II stopnia w dziedzinie chorób zakaźnych

Pielęgniarka oddziałowa: Jolanta Kamińska

Lekarze oddziału

lek. med. Jadwiga Suszek - ( specjalista II stopnia w dziedzinie chorób zakaźnych )

lek. med. Filip Śmiechowicz - ( specjalista II stopnia w dziedzinie chorób zakaźnych i chorób wewnętrznych )

Telefony

Punkt pielęgniarski 81 45 02 205

Liczba łóżek: Oddział dysponuje 20 łóżkami

Strona Główna Oddziały Szpitala
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 i Chirurgii Kręgosłupa

Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologi
Oddział Neurologiczny i Udarowy
Oddział Noworodkowy
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci

Oddział Okulistyczny
Oddział Otolaryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Reumatologiczny
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Oddział Wewnętrzny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Fundusze Unijne Oferty Pracy
Wersja : 1.0.5 - Ostatnia modyfikacja : 09.05.2013
Copyright© SP ZOZ Puławy 2008 - 2013 - Web design by Kamil Komoszka
kkomoszka@szpitalpulawy.pl
webadmin@szpitalpulawy.pl