ODDZIAŁ OBSERWACYJNO – ZAKAŹNY DLA DZIECI

LOKALIZACJA: Pawilon A Szpitala Specjalistycznego, wysoki parter

Kierownik oddziału: lek. med. Elżbieta Burzmińska – specjalista II stopnia w dziedzinie chorób zakaźnych, chorób płuc i I stopnia w dziedzinie pediatrii

Pielęgniarka oddziałowa: Halina Mazurek

Lekarze oddziału

lek. med. Anna Bielawska-Rojczyk (specjalista w dziedzinie pediatrii i chorób zakaźnych)

Telefony

Punkt pielęgniarski 81 45 02 212

Liczba łóżek: Oddział dysponuje 12 łóżkami

Strona Główna Oddziały Szpitala
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 i Chirurgii Kręgosłupa

Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologi
Oddział Neurologiczny i Udarowy
Oddział Noworodkowy
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci

Oddział Okulistyczny
Oddział Otolaryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Reumatologiczny
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Oddział Wewnętrzny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Fundusze Unijne Oferty Pracy
Wersja : 1.0.5 - Ostatnia modyfikacja : 09.05.2013
Copyright© SP ZOZ Puławy 2008 - 2013 - Web design by Kamil Komoszka
kkomoszka@szpitalpulawy.pl
webadmin@szpitalpulawy.pl