ZAKŁAD REHABILITACJI

LOKALIZACJA: Pawilon A Szpitala Specjalistycznego, niski parter

Kierownik : specjalista fizjoterapii mgr Justyna Kowalska

Telefony :

Kierownik zakładu 814 502 214
Rejestracja 814 502 214
Gabinety fizykoterapii 814 502 214
Pokój socjalny 814 502 214

Rejestracja:

  • Co drugi poniedziałek (rozpoczęcie cyklu miesięcznego) 07.30 – 17.00
  • wtorek – piątek 08.00 – 15.00

Zakład prowadzi usprawnianie pacjentów w oddziałach szpitalnych oraz wykonuje zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych w ramach umowy z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym również usprawnianie w domu pacjenta.

Zakład Rehabilitacji zajmuje się kompleksową rehabilitacją w przebiegu schorzeń dorosłych i dzieci. Zatrudnia wykwalifikowaną kadrę wykorzystującą w swojej pracy metody i techniki fizjoterapeutyczne.

Oferujemy szeroki zakres zabiegów fizjoterapeutycznych w następujących działach:

HYDROTERAPIA:
masaż podwodny, masaż hydropowietrzny, masaże wirowe kończyn, kąpiel wirowa w tanku, natrysk biczowy

ELEKTROTERAPIA:
galwanizacja, elektrostymulacja, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, prądy Tens, prądy Träberta, prądy Kotza

ULTRADŹWIĘKI:
Leczenie ultradźwiękami znajduje w medycynie bardzo szerokie zastosowanie, głównie z dolegliwościach bólowych, w leczeniu stanów urazowych, skurczy mięśniowych i w chorobach skóry

LASEROTERAPIA:

POLE MAGNETYCZNE

DRGANIA ELEKTROMAGNETYCZNE WIELKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

CIEPŁOLECZNICTWO:
okłady borowinowe

MASAŻ RĘCZNY:
suchy, limfatyczny

KINEZYTERAPIA:
ćwiczenia bierne, czynno-bierne, czynne wolne, czynne w odciążeniu, czynne z oporem, izometryczne, pionizacja i nauka chodu, usprawnianie metodą PNF, Mckenzie, Bobach, Muligana, techniki aktywnego rozluźniania, terapia punktów spustowych, mobilizacja tkanek miękkich, masaż funkcyjny, poprzeczny i inne techniki masażu w fizjoterapii

Strona Główna Oddziały Szpitala
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 i Chirurgii Kręgosłupa

Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologi
Oddział Neurologiczny i Udarowy
Oddział Noworodkowy
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci

Oddział Okulistyczny
Oddział Otolaryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Reumatologiczny
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Oddział Wewnętrzny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Fundusze Unijne Oferty Pracy
Wersja : 1.0.5 - Ostatnia modyfikacja : 09.05.2013
Copyright© SP ZOZ Puławy 2008 - 2013 - Web design by Kamil Komoszka
kkomoszka@szpitalpulawy.pl
webadmin@szpitalpulawy.pl