Zakres Działalności

Zakres świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach umów zawartych z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia:

LECZENIE SZPITALNE


ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE - ZOL

PROGRAMY ZDROWOTNE (LEKOWE)

 • Program leczenia WZW typu B i C w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych
 • Program leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych
 • Leczenie choroby Gaucher’a

CHEMIOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA W PORADNIACH:

 • Alergologicznej dla dzieci
 • Chirurgii Ogólnej
 • Chirurgii Dziecięcej
 • Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
 • Chorób Zakaźnych dla Dorosłych i Dzieci
 • Dermatologicznej
 • Gastroenterologicznej dla Dorosłych i Dzieci
 • Ginekologiczno-Położniczej
 • Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Hepatologicznej
 • Kardiologicznej
 • Laryngologicznej
 • Nefrologicznej
 • Neurologicznej
 • Okulistycznej
 • Onkologicznej
 • Rehabilitacyjnej
 • Reumatologicznej dla Dorosłych i Dzieci
 • Rozwoju Noworodka i Problemów Laktacyjnych
 • Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
 • Urologicznej
 • Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

RATOWNICTWO MEDYCZNE

 • Świadczenia medyczne udzielane przez podstawowe i specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego

AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE

 • Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia
 • Badania tomografii komputerowej

REHABILITACJA LECZNICZA

 • Leczenia stacjonarne – rehabilitacja ogólnoustrojowa i rehabilitacja neurologiczna
 • Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna
 • Fizjoterapeutyczne zabiegi ambulatoryjne

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

 • Program wczesnego wykrywania raka szyjki macicy
 • Program wczesnego wykrywania raka piersi

PSYCHIATRIA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ W PORADNIACH

 • Zdrowia psychicznego dla dorosłych
 • Terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

 • Świadczenia lekarza POZ
 • Świadczenia pielęgniarki szkolnej
 • Świadczenia w zakresie nocnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
 • Świadczenia transportu sanitarny w POZ
Strona Główna Oddziały Szpitala
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 i Chirurgii Kręgosłupa

Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologi
Oddział Neurologiczny i Udarowy
Oddział Noworodkowy
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci

Oddział Okulistyczny
Oddział Otolaryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Reumatologiczny
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Oddział Wewnętrzny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Fundusze Unijne Oferty Pracy
Wersja : 1.0.5 - Ostatnia modyfikacja : 09.05.2013
Copyright© SP ZOZ Puławy 2008 - 2013 - Web design by Kamil Komoszka
kkomoszka@szpitalpulawy.pl
webadmin@szpitalpulawy.pl