Powrót do szpitalpulawy.pl

Archiwum | Rok 2023 | Rok 2022 | Rok 2021 | Rok 2020 | Rok 2019

Zamówienia Publiczne 2024r.

Data Nr Przedmiot
2024-06-10 ZS0 33/2024 Zakup wraz z dostawą napędu ortopedycznego do drobnych zabiegów w obrębie ręki i przodostopia dla potrzeb SPZOZ w Puławach.

Plik do pobrania: ZSO_33.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2024-06-25 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2024-06-18 10 zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2024-06-17 Pytania ZSO33_odpowiedz.pdf

Data Nr Przedmiot
2024-04-10 ZSO 20/2024 Przedmiotem zaproszenia do składania ofert jest zakup wraz z dostawą akcesoriów noworodkowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: ZSO_20_2024.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2024-04-18 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2024-04-18 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2024-04-15 Pytania odpowiedzi_na_pytania.pdf

Data Nr Przedmiot
2024-02-13 ZSO 5/2024 Przedmiotem zaproszenia do składania ofert jest zakup wraz z dostawą paneli alergologicznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: ZSO_5.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2024-02-21 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

Strona Główna

Archiwum | Rok 2021 | Rok 2020 | Rok 2019