Powrót do szpitalpulawy.pl

Archiwum | Rok 2022 | Rok 2021 | Rok 2020 | Rok 2019

Zamówienia Publiczne 2023r.

Data Nr Przedmiot
2023-09-22 ZO 45/2023 Przedmiotem zapytania ofertowego jest badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach za 2023 rok i 2024 rok.

Plik do pobrania: ZO_45.pdf


Data Nr Przedmiot
2023-06-07 ZSO 30/2023 Przedmiotem ZSO 30/2023 jest zakup wraz z dostawą bezprzewodowego zestawu napędu wiertarskiego do dużych kości dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: zaproszenie_do_skladania_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2023-06-20 10 zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2023-06-16 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2023-06-16 Modyfikacja modyfikacja.pdf

Data Nr Przedmiot
2023-03-28 ZSO 18/2023 Zakup wraz z dostawą akcesoriów noworodkowych.

Plik do pobrania: zaproszenie_do_skladania_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2023-04-04 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

Data Nr Przedmiot
2023-01-24 ZSO 3/2023 Przedmiotem zapytania ZSO 3/2023 jest zakup wraz z dostawą zestawów do iniekcji doszklistkowych, dla potrzeb Oddziału Okulistyki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: zaproszenie_do_skladania_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2023-02-02 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

Data Nr Przedmiot
2023-01-13 ZM 1/230/2023 Postępowanie dostępne na Platformie e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

Plik do pobrania: ogłoszenie.pdf


Data Nr Przedmiot
2023-01-13 ZM 4/230/2023 Postępowanie dostępne na Platformie e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf


Strona Główna

Archiwum | Rok 2021 | Rok 2020 | Rok 2019