Powrót do szpitalpulawy.pl

Archiwum | Rok 2022 | Rok 2021 | Rok 2020 | Rok 2019

Przetargi Publiczne 2022r.

Data Nr Przedmiot
2022-12-29 ZM 62/230/2022 Przedmiotem postępowania ZM 62/230/2022 jest usługa transportu sanitarnego, oraz krwi i krwiopochodnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 29.12.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00520376/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2023-01-19 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2023-01-12 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2023-01-10 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2023-01-10 Modyfikacja modyfikacja.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-12-29 SWZ SWZ.docx

Data Nr Przedmiot
2022-12-21 ZM 58/230/2022 Przedmiotem zamówienia ZM 58/230/2022 jest zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na 53 zadania. Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 21.12.2022 r. pod numerem 2022/S 246-711696.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2023-03-01 Ogłoszenie o wyborze ofert sprostowanie_wyboru_ofert_z_dnia_23_02_2023.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2023-02-23 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2023-02-03 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ofert_dodatkowych.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2023-01-24 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2023-01-18 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2023-01-18 Modyfikacja modyfikacja.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-12-21 SWZ SWZ.docx

Data Nr Przedmiot
2022-12-21 ZM 61/230/2022 Przedmiotem postępowania ZM 61/230/2022 jest dzierżawa trzech aparatów CRRT wraz z zakupem produktów do terapii nerkozastępczej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 21.12.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00508225/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2023-01-09 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2023-01-05 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-12-28 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-12-28 Modyfikacja modyfikacja.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-12-21 SWZ swz_terapia_nerkozastepcza.docx

Data Nr Przedmiot
2022-12-20 ZM 52/230/2022 Przedmiotem postępowania ZM 52/230/2022 jest zakup wraz z dostawą sprzętu z zakresu kardiologii inwazyjnej i elektroterapii dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na 35 zadań. Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 20.12.2022 r. pod numerem 2022/S 245-710055.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2023-02-03 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2023-01-20 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2023-01-11 Pytania odpowiedzi_na_pytania.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2023-01-11 Modyfikacja modyfikacja.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-12-20 SWZ SWZ_Hemodynamika.docx

Data Nr Przedmiot
2022-12-19 ZM 60/230/2022 Przedmiotem postępowania ZM 60/230/2022 jest zakup wraz z dostawą leków do leczenia choroby Gauchera dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 19.12.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00503206/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-12-30 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-12-29 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-12-19 SWZ SWZ.odt

Data Nr Przedmiot
2022-12-16 ZM 59/230/2022 Przedmiotem postępowania ZM 59/230/2022 jest zakup wraz z dostawą leków do programu lekowego dla potrzeb Oddziału Reumatologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 16.12.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00500510/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2023-01-11 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-12-30 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-12-28 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-12-16 SWZ SWZ_program_lekowy.odt

Data Nr Przedmiot
2022-12-16 ZM 57/230/2022 Przedmiotem zamówienia ZM 57/230/2022 jest zakup wraz z dostawą endoprotez dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na 6 zadań.Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 16.12.2022 r. pod numerem 2022/S 243-698780.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2023-01-20 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2023-01-17 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2023-01-10 Pytania sprostowanie_odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_04_01_2023.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2023-01-04 Pytania odpowiedzi_na_pytania.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2023-01-04 Modyfikacja modyfikacja.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-12-16 SWZ SWZ.docx

Data Nr Przedmiot
2022-11-29 ZM 56/230/2022 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu Oprogramowania Aplikacyjnego oraz zakupu dodatkowych licencji firmy Kamsoft dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na dwa zadania. Postępowanie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 29.11.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00463977/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-12-09 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-12-09 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-12-07 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-11-29 SWZ swz_nadzor_autorski_licencje_2022.docx

Data Nr Przedmiot
2022-11-25 ZM 54/230/2022 Przedmiotem postępowania ZM 54/230/2022 jest zakup i bezgotówkowe tankowanie oleju napędowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 25.11.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00458332/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-12-09 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert_paliwo.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-12-09 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_paliwo.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-12-06 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-11-25 SWZ swz_paliwo.docx

Data Nr Przedmiot
2022-11-25 ZM 55/230/2022 Zakup wraz z dostawą środków kontrastowych dla zakładu diagnostyki obrazów A,B dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 25.11.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00458712/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-12-09 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert_kontrasty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-12-09 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_kontrasty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-12-06 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-11-25 SWZ SWZ_KONTRASTY.odt

Data Nr Przedmiot
2022-11-25 ZSO 54/2022 Zakup wraz z dostawą zestawów do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego z funkcją pomiaru ilości wydalanego moczu dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: ZSO_zestawy_do_pomiaru_cisnienia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-12-02 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

Data Nr Przedmiot
2022-11-25 ZSO 53/2022 Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup wraz z dostawą paneli alergologicznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: ZSO_panele_alergologiczne.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-12-02 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-11-29 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2022-11-23 ZSO 50/2022 Przedmiotem zapytania ZSO 50/2022 jest zakup wraz z dostawą taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: zaproszenie_do_składania_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-12-02 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofer.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-11-30 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2022-11-18 ZM 53/230/2022 Przedmiotem postępowania ZM 53/230/2022 jest zakup wraz z dostawą leków do leczenia wirusowego zapalenia wątroby typ C dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 18.11.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00446179/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-12-05 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-12-02 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-11-18 SWZ SWZ.odt

Data Nr Przedmiot
2022-11-18 ZM 51/230/2022 Przedmiotem zamówienia ZM 51/230/2022 jest zakup wraz z dostawą leków ogólnoszpitalnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na 5 zadań. Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 18.11.2022 r. pod numerem 2022/S 223-638446.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2023-01-04 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-12-28 Informacja z otwarcia ofert zalaczni_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-12-16 Modyfikacja modyfikacja.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-12-16 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-11-18 SWZ swz_leki_ogolnoszpitalne_2_2022.docx

Data Nr Przedmiot
2022-11-11 ZM 48/230/2022 Przedmiotem zamówienia ZM 48/230/2022 jest zakup wraz z dostawą endoprotez dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na 17 zadań.Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 11.11.2022 r. pod numerem 2022/S 218-623727.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2023-01-04 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-12-13 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-12-07 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania uniewaznienie_postepowania__w_zakresie_zadania_12_13_14_15_16_17.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-12-05 Pytania odpowiedzi_na_pytania.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-12-05 Modyfikacja modyfikacja.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-11-11 SWZ SWZ.docx

Data Nr Przedmiot
2022-11-09 ZM 50/230/2022 Przedmiotem postępowania ZM 50/230/2022 jest dzierżawa analizatora koagulologicznego z zakupem i dostawa odczynników na 36 miesięcy, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało zamieszczone na platformie e-Zamówienia dnia 09.11.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00430771/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-11-22 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-11-18 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-11-14 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-11-14 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-11-14 Modyfikacja modyfikacja.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-11-09 SWZ swz_dzierzawa_analizatora_koagulologicznego_z_dostawa_odczynnikow.docx

Data Nr Przedmiot
2022-10-31 ZM 49/230/2022 Przedmiotem postępowania ZM 49/230/2022 jest zakup wraz z dostawą cystoskopów giętkich dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 31.10.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00416895/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-11-10 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-11-10 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-11-08 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-10-31 SWZ SWZ.docx

Data Nr Przedmiot
2022-10-24 ZM 47/230/2022 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu podstawowego na zakup wraz z dostawą sztucznych zwieraczy cewki moczowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Postepowanie zostało opublikowane dnia 24.10.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00406426/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-11-07 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-11-04 Informacja z otwarcia ofert informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-10-24 SWZ swz_sztuczny_zwieracz_cewki_moczowej_2022.docx

Data Nr Przedmiot
2022-10-17 ZM 46/230/2022 Przedmiotem postępowania ZM 46/230/2022 jest zakup wraz z dostawą cystoskopów giętkich dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 17.10.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00394524/01.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-10-28 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania uniewaznienie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-10-28 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-10-25 Pytania odpowiedzi_na_pytania.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-10-17 SWZ SWZ.docx

Data Nr Przedmiot
2022-10-13 ZSO 41/2022 Przedmiotem zapytania ofertowego ZSO 41/2022 jest dostęp do Systemu Telemedycyny Ratunkowej (STR) oraz do zarządzania transmisjami danych medycznych przez sieć Internet z karetek pogotowia i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, oparty na bazie posiadanych SPZOZ w Puławach defibrylatorów Lifepak 12 i Lifepak 15.

Plik do pobrania: zaproszenie_do_skladania_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-10-21 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

Data Nr Przedmiot
2022-10-10 ZM 45/230/2022 Przedmiotem postępowania ZM 45/230/2022 jest zakup wraz z dostawą oprogramowania, sprzętu i uługi, podniesienia cyberbezpieczeństwa dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na dwa zadania. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 10.10.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00384148/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-10-24 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-10-20 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-10-18 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-10-14 Modyfikacja modyfikacja.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-10-10 SWZ swz_oprogramowanie_sprzet_uslugi.docx

Data Nr Przedmiot
2022-09-26 ZO 39/2022 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 39/2022 jest zakup opon zimowych Falken z wymianą i wyważeniem do ambulansów dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: ZO_39.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-10-05 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

Data Nr Przedmiot
2022-09-16 ZM 44/230/2022 Przedmiotem postępowania ZM 44/230/2022 jest zakup wraz z dostawą środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na trzy zadania. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 16.09.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00351108/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-09-30 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-09-28 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-09-26 Pytania odpowiedz_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-09-23 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-09-16 SWZ swz_srodki_do_dezynfekcji_2.docx

Data Nr Przedmiot
2022-09-15 ZM 43/230/2022 Przedmiotem postępowania ZM 43/230/2022 jest zakup wraz z dostawą leków do programu lekowego AMD-DME dla potrzeb Oddziału Okulistyki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 15.09.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00348538/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-09-23 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-09-23 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-09-15 SWZ swz_program_lekowy_okulistyka_2022.docx

Data Nr Przedmiot
2022-09-12 ZSO 35/2022 Przedmiotem zapytania ofertowego ZSO 35/2022 jest zakup wraz z dostawą pojemników na zużyty sprzęt medyczny dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: zapytanie_ofertowe.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-09-20 Ogłoszenie o wyborze ofert wbor_oferty.pdf

Data Nr Przedmiot
2022-09-02 ZM 42/230/2022 Przedmiotem zamówienia ZM 42/230/2022 jest zakup wraz z dostawą leków ogólnoszpitalnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na 81 zadań. Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 02.09.2022 r. pod numerem 2022/S 169-476229.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-10-27 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-10-07 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-09-27 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-09-02 SWZ swz_leki_ogolnoszpitalne_2022.docx

Data Nr Przedmiot
2022-08-16 ZM 41/230/2022 Przedmiotem postępowania ZM 41/230/2022 jest zakup wraz z dostawą leków do leczenia programów lekowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach z podziałem na 3 zadania. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 16.08.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00306268/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-08-30 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-08-26 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-08-24 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2022-08-16 ZM 40/230/2022 Przedmiotem postępowania ZM 40/230/2022 jest zakup wraz z dostawą leków do leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach z podziałem na 4 zadania. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 16.08.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00306204/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-08-31 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-08-26 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-08-24 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2022-08-01 ZM 38/230/2022 Przedmiotem zamówienia ZM 38/230/2022 jest zakup wraz z dostawą obłożeń i odzieży jednorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na osiemnaście zadań. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 01.08.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00285078/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-08-24 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-08-18 Modyfikacja modyfikacja_zalacznika_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-08-12 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-08-10 Pytania odpowiedzi_II.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-08-09 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-08-01 SWZ SWZ.docx

Data Nr Przedmiot
2022-07-25 ZM 37/230/2022 Przedmiotem postępowania ZM 37/230/2022 jest dzierżawa wraz z zakupem i dostawą sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 25.07.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00273702/01.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-08-10 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-08-05 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-08-02 Pytania odpowiedzi_na_pytania_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-08-02 Pytania odpowiedzi_na_pytania.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-07-25 SWZ SWZ.docx

Data Nr Przedmiot
2022-07-22 ZM 39/230/2022 Przedmiotem postępowania ZM 39/230/2022 jest dzierżawa analizatorów hematologicznych z dostawą odczynników dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 22.07.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00271564/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2023-01-13 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert_4.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2023-01-05 Ogłoszenie o wyborze ofert zawiadomienie_o_uniewaznieniu_wyboru_ofert_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-12-30 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert_3.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-12-27 Ogłoszenie o wyborze ofert zawiadomienie_o_uniewaznieniu_wyboru_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-12-21 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania zawiadomienie_o_uniewaznieniu_czynnosci_uniewaznienia_postepowania.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-11-03 Odwołanie odwolanie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-10-28 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania uniewaznienie_postepowania.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-09-30 Ogłoszenie o wyborze ofert ponowny_wybor.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-09-28 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-08-05 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-08-03 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-08-02 Modyfikacja modyfikacja.pdf

Data Nr Przedmiot
2022-07-18 ZM 33/230/2022 Przedmiotem zamówienia ZM 33/230/2022 jest zakup wraz z dostawą środków do dezynfekcji dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na dziesięć zadań. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 18.07.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00258744/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-09-02 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-07-29 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-07-27 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-07-18 SWZ swz_dezynfekcja_2022.docx

Data Nr Przedmiot
2022-07-12 ZM 36/2360/2022 Przedmiotem zamówienia ZM 36/230/2022 jest zakup wraz z dostawą materiałów i sprzętu do laparoskopii dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na pięć zadań. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 12.07.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00250514/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-07-29 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-07-22 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-07-20 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2022-07-05 ZM 34/230/2022 Przedmiotem postepowania ZM 34/230/2022 jest kompleksowa usługa prania z dezynfekcją, sterylizacją na zlecenie zamawiającego, wynajmem bielizny szpitalnej z wdrożeniem i wykorzystaniem technologii RFID UHF do ewidencjonowania obiegu bielizny, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 04.07.2022 r. pod numerem 2022/S 126-358748.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-08-25 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-08-12 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-08-03 Pytania odpowiedzi_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-08-02 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-07-08 Modyfikacja modyfikacja.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-07-08 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

Data Nr Przedmiot
2022-07-04 ZM 35/230/2022 Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą płynów infuzyjnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na 25 zadań. Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 07.07.2022 r. pod numerem 2022/S 126-357804.

Plik do pobrania: ogloszenie_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-08-24 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-08-12 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-08-03 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-08-02 Modyfikacja modyfikacja.pdf

Data Nr Przedmiot
2022-06-27 ZM 31/230/2022 Przedmiotem postępowania ZM 31/230/2022 jest zakup wraz z dostawą leków do leczenia aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 27.06.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00224311/01

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-07-08 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor-ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-07-08 Załącznik zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-07-06 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-06-27 SWZ SWZ_ZZS_31.docx

Data Nr Przedmiot
2022-06-22 ZM 32/230/2022 Przedmiotem zamówienia ZM 32/230/2022 jest zakup wraz z dostawą materiałów do terapii podciśnieniowej, z podziałem na trzy zadania. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 22.06.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00217904/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-07-06 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-07-01 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ofert.pdf

Data Nr Przedmiot
2022-06-13 ZM 29/230/2022 Przedmiotem postępowania ZM 29/230/2022 jest zakup wraz z dostawą materiałów opatrunkowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na dwadzieścia osiem zadań. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 13.06.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00205873/01

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-07-05 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-06-24 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-06-22 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-06-15 Modyfikacja modyfikacja.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-06-13 SWZ swz_opatrunki_2022.docx

Data Nr Przedmiot
2022-06-13 ZM 28/230/2022 Przedmiotem zamówienia ZM 28/230/2022 jest zakup wraz z dostawą aparatu USG z wyposażeniem i głowicami ultrasonograficznymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 13.06.2022 roku pod numerem 2022/BZP 00205580/01.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-06-29 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-06-24 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-06-13 SWZ SWZ_USG.docx

Data Nr Przedmiot
2022-06-10 ZM 30/230/2022 Przedmiotem postępowania ZM 30/230/2022 jest zakup wraz z dostawą siatek przepuklinowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na trzy zadania. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 10.06.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00203513/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-06-28 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-06-23 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-06-20 Pytania odpowiedz.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-06-10 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

Data Nr Przedmiot
2022-06-06 ZM 27/230/2022 Przedmiotem zamówienia ZM 27/230/2022 jest zakup wraz z dostawą leków do leczenia choroby Gauchera dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 06.06.2022 roku pod numerem 2022/BZP 00194550/01.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-06-20 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-06-17 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-06-06 SWZ SWZ.docx

Data Nr Przedmiot
2022-06-06 ZM 26/230/2022 Przedmiotem postepowania ZM 26/230/2022 jest zakup wraz z dostawą stentów układu moczowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu e-Zamówienia dnia 06.06.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00194365/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-06-15 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-06-15 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ofert.pdf

Data Nr Przedmiot
2022-06-02 ZM 25/230/2022 Przedmiotem zamówienia ZM 25/230/2022 jest zakup wraz z dostawą materiałów i sprzętu do laparoskopii. Ogłoszenie zostało opublikowane dnia 02.06.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00190105/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-06-13 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-06-10 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

Data Nr Przedmiot
2022-05-30 ZM 24/230/2022 Przedmiotem zamówienia ZM 24/230/2022 jest zakup wraz z dostawą leków do programu lekowego AMD-DME dla potrzeb Oddziału Okulistyki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach z podziałem na 3 zadania. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 30.05.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00184163/01.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-06-14 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-06-10 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-05-30 SWZ SWZ_OKULISTYKA.docx

Data Nr Przedmiot
2022-05-23 ZM 23/230/2022 Przedmiotem zamówienia ZM 23/230/2022 jest zakup wraz z dostawą leków ogólnoszpitalnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 23.05.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00171604/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-06-03 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania uniewaznienie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-06-03 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-06-01 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-05-23 SWZ SWZ_leki.docx

Data Nr Przedmiot
2022-05-23 ZM 21/230/2022 Przedmiotem zamówienia ZM 21/230/2022 jest zakup wraz z dostawą leków do chemioterapii dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 23.05.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00171487/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-06-15 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-06-14 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ofert_dodatkowych.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-06-03 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-06-01 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-05-23 SWZ SWZ_leki.docx

Data Nr Przedmiot
2022-05-19 ZM 22/230/2022 Przedmiotem zamówienia ZM 22/230/20222 jest zakup wraz z dostawą odczynników do analizatora ABL90 FLEX dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 19.05.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00166573/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-06-03 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-05-27 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-05-24 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2022-05-17 ZM 20/230/2022 Przedmiotem postępowania jest zakup wraz z dostawą materiałów i sprzętu laparoskopowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na 4 zadania. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 17.05.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00161594/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-05-30 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-05-26 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-05-23 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2022-05-09 ZM 19/230/2022 Przedmiotem zamówienia ZM 19/230/2022 jest zakup wraz z dostawą leków ogólnoszpitalnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 09.05.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00149043/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-05-20 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania uniewaznienie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-05-20 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-05-09 SWZ SWZ_leki.docx

Data Nr Przedmiot
2022-04-29 ZM 18/230/2022 Przedmiotem zamówienia ZM 18/230/2022 jest zakup wraz z dostawą materiałów i sprzętu do endoskopii dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 29.04.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00140417/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-05-16 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-05-13 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-05-10 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2022-04-29 ZM 17/230/2022 Przedmiotem zamówienia ZM 17/230/2022 jest dostawa rękawic chirurgicznych, lateksowych nitrylowych, gospodarczych oraz foliowych z podziałem na 12 zadań dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 29.04.2022 r. pod numerem 2022/S 084-223724.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-06-13 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-05-31 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-05-23 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-04-29 SWZ SWZ_rekawiczki.docx

Data Nr Przedmiot
2022-04-25 ZM 16/230/2022 Przedmiotem postępowania jest zakup wraz z dostawą leków do leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieżowego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 25.04.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00132736/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-05-06 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-05-06 Informacja z otwarcia ofert zalaczni_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-04-25 SWZ SWZ_RZS.docx

Data Nr Przedmiot
2022-04-07 ZM 14/230/2022 Przedmiotem zamówienia ZM 14/230/2022 jest dzierżawa analizatorów bakteriologicznych wraz z zakupem i dostawą odczynników oraz zapewnienie opieki serwisowej i nadzoru autorskiego nad działającym w laboratorium systemem informatycznym Centrum Firmy Marcell dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 07.04.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00113332/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-04-25 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-04-22 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-04-20 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-04-20 Modyfikacja Modyfikacja.pdf

Data Nr Przedmiot
2022-04-07 ZM 15/230/2022 Przedmiotem zamówienia ZM 15/230/2022 jest zakup wraz z dostawą odczynników dla mikrobiologii dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 07.04.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00113287/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-04-26 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-04-22 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-04-20 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2022-04-06 ZM 13/230/2022 Przedmiotem postępowania jest zakup wraz z dostawą materiałów i sprzętu do endoskopii dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na siedem zadań. Ogłoszenie zostało zamieszczone na platformie e-Zamówienia dnia 06.04.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00112206/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-04-28 Ogłoszenie o wyborze ofert ogloszenie_o_wyborze_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-04-22 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-04-20 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2022-04-05 ZM 12/230/2022 Przedmiotem zamówienia ZM 12/230/2022 jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie dystrybucji energii elektrycznej dostarczanej do obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 05.04.2022 r. pod numerem 2022/S 067-176424.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-05-10 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-05-06 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-04-26 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-04-26 Modyfikacja modyfikacja.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-04-05 SWZ SWZ_energia.docx

Data Nr Przedmiot
2022-03-31 ZO 18/2022 Przedmiotem zapytania ZO 18/2022 jest zakup wraz z dostawą akcesoriów noworodkowych w okresie 12 miesięcy, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: zapytanie_ofertowe.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-04-07 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

Data Nr Przedmiot
2022-03-30 ZM 11/230/2022 Przedmiotem postępowania ZM 11/230/2022 jest zakup wraz z dostawą toru wizyjnego z oprzyrządowaniem, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie e-Zamówienia dnia 30.03.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00102720/01

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-04-13 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-04-13 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-04-11 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2022-03-21 ZO 16/2022 Przedmiotem zapytania ZO 16/2022 jest zakup wraz z dostawą akcesoriów noworodkowych w okresie 12 miesięcy, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: zapytanie_ofertowe.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-03-29 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania wynik_zapytania.pdf

Data Nr Przedmiot
2022-03-18 ZM 10/230/2022 Dzierżawa analizatorów immunochemicznych wraz z zakupem i dostawą odczynników. Przetarg został opublikowany w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 18.03.2022 r. pod numerem 2022/S 055-140833.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-04-25 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-04-21 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-04-08 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2022-03-16 ZSO 14/2022 Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą zestawów do wewnętrznego szynowania moczowodów dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: zapytanie_ofertowe.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-03-24 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-03-21 Pytania odpowiedz_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-03-18 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2022-03-02 ZM 7/230/2022 Przedmiotem postępowania ZM 7/230/2022 jest termomodernizacja wyszczególnionych budynków w kompleksie budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach(Etap 3). Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 02.03.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00072298/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-04-06 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-03-18 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-03-10 Załącznik Zalacznik_nr_8_do_SWZ_czytelny.zip

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-03-02 Załącznik Zalacznik_nr_8_do_SWZ.zip

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-03-02 SWZ SWZ_Termomodernizacja_Etap_3.docx

Data Nr Przedmiot
2022-03-09 ZM 6/230/2022 Przedmiotem zamówienia ZM 6/230/2022 jest zakup wraz z dostawą środków czystości dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na dwa zadania. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 09./03.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00080536/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-03-25 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-03-25 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-03-22 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-03-21 Modyfikacja modyfikacja.pdf

Data Nr Przedmiot
2022-02-28 ZM 8/230/2022 Przedmiotem zamówienia ZM 8/230/2022 jest usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 28.02.2022 r. pod numerem 2022/S 041-106506.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-04-05 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-04-01 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-03-24 Pytania odpowiedz.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-02-28 SWZ SWZ_odpady_niebezpieczne.docx

Data Nr Przedmiot
2022-02-24 ZM 9/230/2022 Przedmiotem postępowania ZM 9/230/2022 jest zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego - venflony, kaniule, przyrządy do przetaczania z podziałem na 3 zadania, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 24.02.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00066968/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-03-11 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-03-16 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-03-09 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2022-01-25 ZM 4/230/2022 Przedmiotem postępowania ZM 4/230/2022 jest zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego - strzykawki, igły, kaniule itp. z podziałem na 9 zadań, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 25.01.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00033569/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-02-15 Ogłoszenie o wyborze ofert ogloszenie_o_wyborze.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-02-04 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-02-02 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2022-01-25 ZM 5/230/2022 Przedmiotem postępowania ZM 5/230/2022 jest zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu medycznego - zestawów medycznych, higienicznych, kateterów itp. z podziałem na 25 zadań, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 25.01.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00033565/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-02-15 Ogłoszenie o wyborze ofert WYBOR_OFERT.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-02-04 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-02-02 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2022-01-19 ZM 3/230/2022 Przedmiotem postępowania jest zakup wraz z dostawą odczynników do analizatora koagulologicznego BCS XP dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 19.01.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00025405/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-02-01 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-01-28 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ofert.pdf

Data Nr Przedmiot
2022-01-18 ZM 2/230/2022 Przedmiotem postępowania jest zakup wraz z dostawą leków do leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 18.01.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00023560/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-02-02 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-01-28 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ofert.pdf

Data Nr Przedmiot
2022-01-11 ZM 1/230/2022 Przedmiotem postępowania jest zakup wraz z dostawą szwów chirurgicznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia w dniu 11.01.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00010750/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-01-21 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-01-21 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2022-01-19 Pytania odpowiedz.pdf

Strona Główna

Archiwum | Rok 2021 | Rok 2020 | Rok 2019