Zamówienia publiczne 2020

Uprawniony do kontaktu z oferentami: Jan Kowalczyk, tel. 814 502 222 po usłyszeniu zapowiedzi proszę tonowo wybrać 3. Budynek Administracji, pokój nr 5 (parter) w godzinach 730 – 1505

Data Nr Przedmiot
2020-01-14 ZM 4/230/2020 Przedmiotem postępowania ZM 4/230/2020 jest zakup z dostawą rękawiczek dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na 12 zadań. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.01.2020 r. pod numerem 502636-N-2020,

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-01-14 SIWZ siwz_rekawiczki_2020.doc

Data Nr Przedmiot
2020-01-14 ZM 2/230/2020 Przedmiotem zamówienia ZM 2/230/2020 jest zakup wraz z dostawą materiałów ortopedycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na dwa zadania. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.01.2020 r. pod numerem 502559-N-2020.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-01-14 SIWZ SIWZ.doc

Data Nr Przedmiot
2020-01-14 ZM 3/230/2020 Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą siatek przepuklinowych z podziałem na trzy zadania, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.01.2020 r. pod numerem 502414-N-2020.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-01-17 Modyfikacja Modyfikacja.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-01-14 SIWZ SIWZ_siatki_przepuklinowe_2020.doc

Data Nr Przedmiot
2020-01-08 ZM 1/230/2020 Przedmiotem zamówienia ZM 1/230/2020 jest zakup wraz z dostawą leków do leczenia RZS dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.01.2020 r. pod numerem 500891-N-2020

Plik do pobrania: rze2020-01-08-074435.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-01-17 Informacja z otwarcia ofert rzs2020-01-17-120135.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-01-13 Pytania lek2020-01-13-103946.pdf