Zamówienia publiczne 2020

Uprawniony do kontaktu z oferentami: Jan Kowalczyk, tel. 814 502 222 po usłyszeniu zapowiedzi proszę tonowo wybrać 3. Budynek Administracji, pokój nr 5 (parter) w godzinach 730 – 1505

Data Nr Przedmiot
2020-03-25 ZM 19/230/2020 Przedmiotem zamówienia ZM 19/230/2020 jest zakup z dostawą leków do leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 25.03.2020 r. pod numerem 526567-N-2020.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-04-03 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-03-25 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia odloszenie_o_zminie_odloszenia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-03-25 Modyfikacja modyfikacja.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-03-25 SIWZ SIWZ_program_lekowy_RZS_2020.doc

Data Nr Przedmiot
2020-03-19 ZM 18/230/2020 Przedmiotem zamówienia ZM 18/230/2020 jest usługa utrzymania pracy urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych wraz z dzierżawą nowych urządzeń dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 19.03.2020 r. pod numerem 524982-N-2020.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-04-02 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-03-27 Informacja z otwarcia ofert Zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-03-24 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2020-03-16 ZM 17/230/2020 Przedmiotem postępowania ZM 17/230/2020 jest usługa odbioru,transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Postępowanie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 16.03.2020 r. pod numerem 2020/S 053- 126174

Plik do pobrania: Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-03-17 Modyfikacja Modyfikacja.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-03-16 SIWZ SIWZ_odpady-1.doc

Data Nr Przedmiot
2020-03-12 ZM 13/230/2020 Przedmiotem zamówienia ZM 13/230/2020 jest zakup wraz z dostawą sprzętu i materiałów do laparoskopii dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na 9 zadań. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 12.03.2020 r. pod numerem 522770-N-2020.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-03-20 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-03-17 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-03-12 SIWZ SIWZ_laparoskopia_2020.doc

Data Nr Przedmiot
2020-03-10 ZM 16/230/2020 Przedmiotem zamówienia ZM 16/230/2020 jest zakup wraz z dostawą materiałów do aparatu Multifiltrate CiCa dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 10.03.2020 r. pod numerem 521987-N-2020.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-03-30 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-03-20 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-03-17 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2020-03-06 ZM 15/230/2020 Przedmiotem zamówienia nr ZM 15/230/2020 jest dzierżawa analizatora do odczytów pasków testowych oraz cyfrowej analizy obrazów mikroskopowych elementów upostaciowanych moczu wraz z zakupem i dostawą odczynników, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 06.03.2020 roku pod numerem 520786-N-2020.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-03-30 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-03-17 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-03-12 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-03-06 SIWZ siwz_dzierzawa_analizatora_do_odczytu_paskow_moczowych_2020.docx

Data Nr Przedmiot
2020-02-26 ZM 14/230/2020 Przedmiotem postępowania ZM 14/230/2020 jest zakup dźwigu wraz z demontażem istniejącego i montażem nowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 26.02.2020 r. pod numerem 516691-N-2020,

Plik do pobrania: winda2020-02-26-105142.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-03-27 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-03-17 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-03-11 Pytania odpowiedzi_3.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-03-11 Modyfikacja modyfikacja_3.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-03-09 Pytania odpowiedzi_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-03-09 Modyfikacja modyfikacja_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-03-03 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-03-03 Modyfikacja modyfikacja.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-03-03 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ogloszenie_zmianie_ogloszenia_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-03-03 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia odloszenie__zmianie_ogloszenia_1.pdf

Data Nr Przedmiot
2020-02-20 ZM 12/230/2020 Przedmiotem zamówienia ZM 12/230/2020 jest zakup wraz z dostawą materiałów opatrunkowych,dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na 7 zadań. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.02.2020 r. pod numerem 514582-N-2020.

Plik do pobrania: ogloszenie_opatrunki.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-03-09 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-02-28 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-02-25 Pytania odpowiedzi_opatrunki.pdf

Data Nr Przedmiot
2020-02-19 ZM 11/230/2020 Przedmiotem zamówienia ZM 11/230/2020 jest usługa fizycznej ochrony obiektów i terenu szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 19.02.2020 r. pod numerem 514093-N-2020.

Plik do pobrania: Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-03-05 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-02-28 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-02-25 Pytania odpowiedzi_ochrona.pdf

Data Nr Przedmiot
2020-02-13 ZM 10/230/2020 Przedmiotem zamówienia ZM 10/230/2020 jest zakup wraz z dostawą sprzęty medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 13.02.2020 r. pod numerem 512195-N-2020.

Plik do pobrania: Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-03-02 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-02-28 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-02-18 Modyfikacja modyfikacja.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-02-18 Pytania odpowiedzi_na_pytania.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-02-18 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

Data Nr Przedmiot
2020-02-07 ZM 9/230/2020 Przedmiotem postępowania ZM 9/230/2020 jest usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 07.02.2020 r. pod numerem 509548-N-2020

Plik do pobrania: odpady2020-02-07-100623.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-02-20 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania odpady22020-02-20-091810.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-02-18 Informacja z otwarcia ofert odpady2020-02-18-093446.pdf

Data Nr Przedmiot
2020-02-05 ZM 8/230/2020 Przedmiotem postępowania ZM 8/230/2020 jest dzierżawa analizatorów: do równowagi kwasowo-zasadowej oraz parametrów krytycznych wraz z zakupem i dostawą odczynników k dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na 2 zadania. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 05.02.2020 r. pod numerem 509548-N-2020

Plik do pobrania: analizator2020-02-05-124733.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-02-19 Ogłoszenie o wyborze ofert analizator2020-02-19-081043.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-02-14 Informacja z otwarcia ofert analizator2020-02-14-095632.pdf

Data Nr Przedmiot
2020-02-04 ZM 7/230/2020 Przedmiotem zamówienia ZM 7/230/2020 jest zakup wraz z dostawą materiałów ortopedycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 04.02.2020 r. pod numerem 508880-N-2020.

Plik do pobrania: ogloszenie_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-02-14 Ogłoszenie o wyborze ofert Wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-02-14 Informacja z otwarcia ofert zalacnik_z_otawrcia.pdf

Data Nr Przedmiot
2020-01-22 ZM 6/230/2020 Przedmiotem postępowania ZM 6/230/2020 jest zakup dźwigu wraz z demontażem istniejącego i montażem nowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 22.01.2020 r. pod numerem 505035-N-2020,

Plik do pobrania: winda2020-01-22-095219.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-02-04 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania winda2020-02-04-120119.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-01-31 Informacja z otwarcia ofert winda2020-01-31-115956.pdf

Data Nr Przedmiot
2020-01-22 ZM 5/230/2020 Przedmiotem postępowania ZM 5/230/2020 jest dzierżawa analizatorów: do równowagi kwasowo-zasadowej oraz parametrów krytycznych wraz z zakupem i dostawą odczynników k dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na 2 zadania. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 22.01.2020 r. pod numerem 505005-N-2020,

Plik do pobrania: analizatory2020-01-22-094801.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-02-05 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania u2020-02-05-100959.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-01-28 Pytania analizator2020-01-28-083224.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-01-22 SIWZ siwz_dzierzawa_analizatorow-z_dostawa_odczynnikow.docx

Data Nr Przedmiot
2020-01-14 ZM 4/230/2020 Przedmiotem postępowania ZM 4/230/2020 jest zakup z dostawą rękawiczek dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na 12 zadań. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.01.2020 r. pod numerem 502636-N-2020,

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-02-10 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-01-24 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-01-21 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2020-01-14 ZM 2/230/2020 Przedmiotem zamówienia ZM 2/230/2020 jest zakup wraz z dostawą materiałów ortopedycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na dwa zadania. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.01.2020 r. pod numerem 502559-N-2020.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-01-31 Ogłoszenie o wyborze ofert Wybor.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-01-24 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

Data Nr Przedmiot
2020-01-14 ZM 3/230/2020 Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą siatek przepuklinowych z podziałem na trzy zadania, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.01.2020 r. pod numerem 502414-N-2020.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-02-04 Ogłoszenie o wyborze ofert Wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-01-24 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-01-21 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-01-17 Modyfikacja Modyfikacja.pdf

Data Nr Przedmiot
2020-01-08 ZM 1/230/2020 Przedmiotem zamówienia ZM 1/230/2020 jest zakup wraz z dostawą leków do leczenia RZS dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.01.2020 r. pod numerem 500891-N-2020

Plik do pobrania: rze2020-01-08-074435.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-01-27 Ogłoszenie o wyborze ofert rzs2020-01-27-100839.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-01-17 Informacja z otwarcia ofert rzs2020-01-17-120135.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-01-13 Pytania lek2020-01-13-103946.pdf