Dyrekcja

mgr inż. Piotr Rybak
Dyrektor
Budynek Administracji SP ZOZ w Puławach
Sekretariat: telefon: 81 45 02 274
spzoz@szpitalpulawy.pl

dr n.med. Marek Paździor
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Pawilon A SP ZOZ w Puławach – wysoki parter
Sekretariat : telefon: 81 45 02 277
sekretmed@szpitalpulawy.pl

mgr Agnieszka Sadurska
Główny Księgowy
Budynek Administracji SP ZOZ w Puławach
Telefon: 81 45 02 292
asadurska@szpitalpulawy.pl

mgr Hanna Kamola
Naczelna Pielęgniarka
Pawilon A-wysoki parter SP ZOZ w Puławach
Telefon: 81 45 02 277
hkamola@szpitalpulawy.pl

Ułatwienia dostępu