LOKALIZACJA: Oddział znajduje się w pawilonie A Szpitala Specjalistycznego, niski parter na poziomie wejścia dla pieszych i wjazdu zespołów ratownictwa medycznego.

Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Zespołów Ratownictwa Medycznego

 

 

 

 

 

 

lek. Tomasz Myszala – lekarz  specjalista z  medycyny ratunkowej


 

 

 

 

 

Lekarz koordynujący ds. SOR : Paulina Kędzierska   – lekarz specjalista  chorób wewnętrznych


p.o. Pielęgniarka oddziałowa:
Bożena Gembal

Lekarze oddziału:

lek. Tadeusz Taracha – lekarz specjalista z  medycyny ratunkowej

 

Liczba łóżek: Oddział dysponuje 6 łóżkami.

Telefony:
81 45 02 159;
wpisy pacjentów: 81 45 02 162

Oddział jest jednostką systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wydzielone są następujące obszary :

  • segregacji medycznej
  • rejestracji i przyjęć
  • resuscytacyjno-zabiegowy
  • wstępnej intensywnej terapii
  • terapii natychmiastowej
  • obserwacji
  • konsultacyjny
  • laboratoryjno-diagnostyczny

Oddział Ratunkowy jest przeznaczony do przyjmowania chorych w stanie zagrożenia życia ze świeżymi urazami, zatruciami. Świadczenia polegają na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych pacjenta.

Lekarze w SOR pracują w dwóch równorzędnych pionach ogólno-internistycznym i chirurgiczno-urazowym. W SOR nie obowiązuje kolejka. Jeżeli nowo przybyły pacjent znajduje się w stanie wymagającym pilnego leczenia, będzie przyjęty poza kolejnością. Jeżeli pacjent pacjent przedstawi nieprawdziwe informacje o stanie swojego zdrowia, to po stwierdzeniu w SOR braku oznak zagrożenia życia zostanie odesłany z powrotem do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Poza godzinami pracy lekarza pierwszego kontaktu tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 08.00 oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo, pacjent w przypadku pogorszenia stanu zdrowia powinien skorzystać z porady lekarskiej i zabiegów pielęgniarskich w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, która realizowana jest w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Puławach, ul. Partyzantów 17.

 

Ułatwienia dostępu