LOKALIZACJA: Pawilon A Szpitala Specjalistycznego, niski parter gabinet nr 025A

Rejestracja pacjentów – telefon: 81 450 22 60
osobista i telefoniczna: poniedziałek – czwartek w godz. 07.15 – 18.00; piątek w godz. 07.15 – 15.00
W poradni przyjmują lekarze:
lek. Andrzej Sykut – lekarz specjalista chirurgii ogólnej
lek. Tomasz Szewczyk – lekarz specjalista chirurgii ogólnej
lek. Jacek Krysa – lekarz specjalista chirurgii ogólnej
lek. Jarosław Chomicki – lekarz specjalista chirurgii ogólnej
lek. Jan Jedziniak – lekarz specjalista chirurgii dziecięcej

wg harmonogramu pracy dostępnego w rejestracji Szpitala.