LOKALIZACJA: Przychodnia Specjalistyczna ul. Centralna 16,24-100 Puławy I piętro , gabinet nr 16  i 20

Rejestracja pacjentów – telefon: 81 45 02 501

osobista i telefoniczna: poniedziałek – piątek w godz. 7.30-18.00
W poradni przyjmują lekarze:
lek. Tomasz Szewczyk – lekarz specjalista chirurgii ogólnej
lek. Jacek Krysa- lekarz specjalista chirurgii ogólnej
lek. Jarosław Chomicki- specjalista chirurgii ogólnej

wg harmonogramu pracy dostępnego w rejestracji Szpitala.

Ułatwienia dostępu